Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Indeksert prisutvikling - oktober 2019

Figuren viser utvalgte indekser fra sektorene presentert over, omregnet i norske kroner.

Indeksen viser at prisen på tysk storfekjøtt hadde en topp ved i uke 9 i 2018, før den begynte å gå gradvis nedover. I månedsskiftet juli/august 2019 nådde prisen et bunnpunkt før den begynte å stige igjen. Den danske kyllingprisen svinger en del fra måned til måned, men over tid er tendensen at prisen har gått opp. I 2018 viste indeksen en prisoppgang, sammenlignet med gjennomsnittet for hele 2017. Internasjonale hvetepriser falt fra slutten av 2012 fram til 2015. Målt i norske kroner har man ikke sett det samme prisfallet i 2014 og 2015 på grunn av svekket krone på samme tid. Fra slutten av 2016 har de internasjonale prisene på hvete gradvis økt, men høsten 2019 har prisene falt igjen. Prisen på polske egg økte kraftig fra sommeren 2017 fram til senhøsten 2017 som følge av insektsmiddelskandalen i EU. Deretter har prisen falt igjen fram mot høsten 2018, og har etter det stabilisert seg noe. Likevel ser en at prisen på generelt grunnlag er relativt volatil og kan variere fra uke til uke. Prisen på tysk skummetmelkpulver var på et høyt nivå i 2013 og 2014, men lav i 2015 og frem til mai 2016. Prisen økte noe frem til vinteren 2017, i 2018 var prisene lavest i mars. Tendensen etter mars 2018 har vært økte priser.

Tallgrunnlag for grafen | Internasjonale priser indeksert - samlet oversikt

Velg et tidsrom ved å dra i de to små håndtakene.
Indeksen er på ukesbasis. Datoen peker på fredagen i den aktuelle uka.

Fra uke 39 til uke 44 har den norske krona svekket seg mot dollar og euro. Valutakursen på euro og dollar har hittil i år vært høyere enn den har vært de tre siste årene.

 

2016

2017

2018

Hittil i
2019

Uke 39
 2019

Uke 44
 2019

Kr/euro

9,29

9,33

9,60

9,81

9,93

10,23

Kr/dollar

8,40

8,26

8,13

8,75

9,06

9,20


 

Kontaktperson