Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Indeksert prisutvikling - januar 2020

Figuren viser utvalgte indekser fra sektorene presentert over, omregnet i norske kroner.

Indeksen viser at prisen på tysk storfekjøtt hadde en topp i uke 52 i 2017, før den begynte å gå gradvis nedover. I månedsskiftet juli/august 2019 nådde prisen et bunnpunkt før den begynte å stige igjen. Den danske kyllingprisen svinger en del fra måned til måned, men over tid er tendensen at prisen har gått opp. I 2019 viste indeksen en prisnedgang på 1 prosent, sammenlignet med gjennomsnittet for samme periode i 2018. Internasjonale hvetepriser falt fra slutten av 2012 fram til 2015. Målt i norske kroner har man ikke sett det samme prisfallet i 2014 og 2015 på grunn av svekket krone på samme tid. Fra slutten av 2016 har de internasjonale prisene på hvete gradvis økt, men høsten 2019 har prisene falt igjen. Prisen på polske egg økte kraftig fra sommeren 2017 fram til senhøsten 2017 som følge av insektsmiddelskandalen i EU. Deretter har prisen falt igjen fram mot høsten 2018, og har etter det stabilisert seg noe. Likevel ser en at prisen på generelt grunnlag er relativt volatil og kan variere fra uke til uke. Prisen på tysk skummetmelkpulver var på et høyt nivå i 2013 og 2014, men lav i 2015 og frem til mai 2016. Prisen økte noe frem til vinteren 2017, i 2018 var prisene lavest i mars. Tendensen etter mars 2018 har vært økte priser.

Tallgrunnlag for grafen | Internasjonale priser indeksert - samlet oversikt

Velg et tidsrom ved å dra i de to små håndtakene.
Indeksen er på ukesbasis. Datoen peker på fredagen i den aktuelle uka.

Kursen på norske kroner mot euro og dollar har svekket seg de to siste årene, denne trenden har fortsatt i de fem første ukene av 2020. Norske kroner var også svekket i uke 5 sammenlignet med uke 52 i 2019.

 

2017

2018

2019

Hittil i 2020

Uke 52
 2019

Uke 5
 2020

Kr/euro

9,33

9,60

9,85

9,94

9,89

10,11

Kr/dollar

8,26

8,13

8,80

8,95

8,89

9,17


 

Kontaktperson