Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Indeksert prisutvikling og valuta - august 2020

Figuren viser utvalgte indekser fra sektorene presentert over, omregnet i norske kroner. Under figuren finner du informasjon om utviklingen i euro og dollar mot norske kroner.

 

Tallgrunnlag for grafen | Internasjonale priser indeksert - samlet oversikt

Velg et tidsrom ved å dra i de to små håndtakene.
Indeksen er på ukesbasis. Datoen peker på fredagen i den aktuelle uka.

 

Valutakurs

Kursen på norske kroner mot euro og dollar har svekket seg de to siste årene. Denne trenden har forsterket seg inn i 2020. I juli (fra uke 26) har kronen styrket seg noe, men er fortsatt svak sammenlignet med gjennomsnittet for 2019. 

 

Gjennomsnittskurser på euro og dollar: 

 
 

 

2017 

2018 

2019 

Hittil i 2020 

Uke 31 2020 

Uke 35 2020 

Kr/euro 

9,33 

9,60 

9,85 

10,70 

10,69 

10,55 

Kr/dollar 

8,26 

8,13 

8,80 

9,58 

9,10 

8,91 

Kilde: Norges bank (gjennomsnitt av indikative midtkurser) 

 

 

Kontaktperson