Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutvikling på kylling - desember 2019

Gjennomsnittsprisen i EU var på 1,84 euro/kg i desember 2019 og gikk opp med 0,1 prosent sammenlignet med måneden før. Den danske kylling prisen gikk ned med 1,5 prosent fra forrige måned og var på 2,30 euro/kg i desember 2019. De laveste prisene i EU var i Polen med 1,27 euro/kg og Portugal med 1,4 euro/kg. Prisene i Polen og Portugal økte med hhv. 6,2 og 4,9 prosent.   

Tallgrunnlag for grafen | Internasjonale priser - samlet oversikt

Velg et tidsrom ved å dra i de to små håndtakene.
Prisene er ukespriser. Datoen peker på fredagen i den aktuelle uka.

Den norske prisen er noteringspris i referanseprisordningen for fjørfe, og er et vektet gjennomsnitt av priser på slaktekylling fra markedsaktørene Nortura SA, Norsk Kylling AS, Scandi Standard/Den stolte hane og Ytterøykylling.

De internasjonale prisene som er omtalt og vist er priser som medlemslandene i EU notifiserer til og blir publisert på EU-kommisjonens nettside hver uke. Kyllingprisene er priser ved salg fra kyllingslakteri eller engrospriser rapportert i de aktuelle markedene. Varene er hel kylling av klasse A, kjent som «65% kylling», eller en annen hel kylling som i noen tilfeller kan være mer representativ.

Kontaktperson

Mer om temaet