Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutvikling på kylling per uke 18 - april 2020

Den gjennomsnittlige prisen på fjørfekjøtt i Danmark økte med 3,4 prosent i april (uke 15 -18) målt i euro, sammenlignet prisen i mars. Målt i norske kroner var prisøkningen på 14,6 prosent. Prisen på dansk fjørfekjøtt var på 29,30 norske kroner per kg.  

Den vektede gjennomsnittsprisen i EU har gått ned seks uker på rad, fra uke 12 til 18. Prisen har dermed falt med mer enn 10 prosent siden midten av mars, og ligger nå under prisgjennomsnittet for de siste fem årene (2015–2019). Gjennomsnittsprisen for april i EU endte 6,7 prosent lavere enn i mars måned, og 5,3 prosent lavere samme måned i 2019.  

 

Tallgrunnlag for grafen | Internasjonale priser - samlet oversikt

Velg et tidsrom ved å dra i de to små håndtakene.
Prisene er ukespriser. Datoen peker på fredagen i den aktuelle uka.

Den norske prisen er noteringspris i referanseprisordningen for fjørfe, og er et vektet gjennomsnitt av priser på slaktekylling fra markedsaktørene Nortura SA, Norsk Kylling AS, Scandi Standard/Den stolte hane og Ytterøykylling.

De internasjonale prisene som er omtalt og vist er priser som medlemslandene i EU notifiserer til og blir publisert på EU-kommisjonens nettside hver uke. Kyllingprisene er priser ved salg fra kyllingslakteri eller engrospriser rapportert i de aktuelle markedene. Varene er hel kylling av klasse A, kjent som «65% kylling», eller en annen hel kylling som i noen tilfeller kan være mer representativ.

Kontaktperson

Mer om temaet