Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutvikling på kylling - august 2020

I år har gjennomsnittsprisen i EU på kylling vært gjennom en unormal prisløype. Prisen steg kraftig fram til slutten av mars, for deretter å falle fram til mai. Prisen har ligget uvanlig lavt i sommer, på en tid på året da det vanligvis er pristopp. Det var prisstigning gjennom sommeren og ut august, og prisen nærmer seg nå det vanlige nivået for denne tiden på året.

Ukesprisene på dansk kylling har fluktuert en del i år, men det har ikke vært like voldsom prisstigning og prisfall som gjennomsnittsprisen i EU. I august steg først prisene og det ble notert høyeste pris i uke 33 med 258,48 €/100 kg, for så å synke igjen til 233,36 €/100 kg i uke 35. Noteringsprisen i uke 35 omregnet i norsk valuta ble kr 24,61 per kg. Norsk kyllingpris er relativt stabil. Prisen gikk litt opp fra og med juli, og den ble notert til kr 28,80 per kg i uke 35.

Tallgrunnlag for grafen | Internasjonale priser - samlet oversikt

Velg et tidsrom ved å dra i de to små håndtakene.
Prisene er ukespriser. Datoen peker på fredagen i den aktuelle uka.

Den norske prisen er noteringspris i referanseprisordningen for fjørfe, og er et vektet gjennomsnitt av priser på slaktekylling fra markedsaktørene Nortura SA, Norsk Kylling AS, Scandi Standard/Den stolte hane og Ytterøykylling.

De internasjonale prisene som er omtalt og vist er priser som medlemslandene i EU notifiserer til og blir publisert på EU-kommisjonens nettside hver uke. Kyllingprisene er priser ved salg fra kyllingslakteri eller engrospriser rapportert i de aktuelle markedene. Varene er hel kylling av klasse A, kjent som «65% kylling», eller en annen hel kylling som i noen tilfeller kan være mer representativ.

Kontaktperson

Mer om temaet