Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutvikling på ost - oktober 2019

Prisen på gouda i Tyskland gikk litt opp fra 3,09 i september til 3,13 euro/kg i oktober. Goudaprisen er relativt stabil, men dette viser en økning sammenliget med prisene fra i januar og februar i år. Emmenthalerprisene varierer mer fra uke til uke og gjør det vanskelig å se en entydig trend. I oktober lå prisene høyere enn de to foregående månedene med en gjennomsnittspris på 6,13 euro/kg. Gjennomsnittsprisen i september var 5,80 euro/kg som var en økning fra 5,71 euro/kg i august.

FAOs prisindeks for meieriprodukter gikk litt ned 192 poeng i gjennomsnitt i okotber, 1,4 poeng ned fra september. Indeksen er 5,6 prosent over nivået fra oktober 2018 skriver FAO. Merkbart lavere ostepriser oppveide prisøkningene på skummetmelkpulver, helmelkpulver og smør. Økte mengder tilgjengelig for eksport i New Zealand førte til prisreduksjonen på ost, mens prisøkningen på skummet- og helmelkpulver kom som resultat av økt etterspørsel. De økte smørprisene er og et resultat av økt interesse for import.

 Internasjonale priser - samlet oversikt

Velg et tidsrom ved å dra i de to små håndtakene!
Prisene er ukepriser. Datoen refererer til fredagen i den aktuelle uka.

Alle priser er i NOK per kg.
Internasjonale priser er omregnet til NOK ved hjelp av gjennomsnitt av daglige valutakurser fra Norges Bank for den aktuelle uken. Prisene er publiserte på www.butterkaeseboerse.de og på www.milchwirtschaft.de på basis av prisnoteringer i Tyskland. De er reelle priser fra salg fra meieri. Prisene oppgis som et intervall, og det er gjennomsnittet av dette intervallet som er brukt. Kildene er Süddeutsche Butter- und Käse-Börse e.V og Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e. V. Prisene som benyttes er: Smør: Kempten - German branded butter Block (før uke 43 2011: Dairy products (Hanover) - German branded butter – Bulk), Skummetmelkpulver: Preserved milk products (ZMP) – Skimmed milk powder – Spray, bulk, Emmentaler (ost): Kempten – Bavarian Emmental – Branded, Gouda (ost): Slicing Cheese (Hanover) – Block, gouda 48% fat, Edam 40% fat (før uke 43 2011: Kempten – other cheeses – Gouda, 45 %).

Kontaktperson

Mer om temaet