Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutvikling på ost - januar 2020

Prisen på gouda i Tyskland gikk litt opp fra 3,18 euro/kg i desember til 3,19 euro/kg i januar. Goudaprisen viser en økning sammenlignet med prisene fra tidlig i februar i år, da prisen var nede på 2,94 euro/kg. Emmenthalerprisene varierer mer fra uke til uke og gjør det vanskeligere å se en entydig trend. I januar lå prisen på 6,00 euro/kg som er marginalt ned fra 6,01 euro/kg i desember. I gjennomsnitt var prisen 5,87 euro/kg i 2019.

FAOs prisindeks for meieriprodukter gikk opp 1,8 poeng fra desember til januar til 200,6 poeng. Dette var 10 prosent høyere enn i januar 2019. Prisene på smør, ost og skummetmelkpulver økte, noe som reflkterte sterk etterspørsel og begrensede mengder vare både i Europa og i Oceania. Lavere melkeleveranser i Oceania ført og til høyere pris. Prisene på helmelkpulver gikk noe ned på grunn av begrenset etterspørsel.

 Internasjonale priser - samlet oversikt

Velg et tidsrom ved å dra i de to små håndtakene!
Prisene er ukepriser. Datoen refererer til fredagen i den aktuelle uka.

Alle priser er i NOK per kg.
Internasjonale priser er omregnet til NOK ved hjelp av gjennomsnitt av daglige valutakurser fra Norges Bank for den aktuelle uken. Prisene er publiserte på www.butterkaeseboerse.de og på www.milchwirtschaft.de på basis av prisnoteringer i Tyskland. De er reelle priser fra salg fra meieri. Prisene oppgis som et intervall, og det er gjennomsnittet av dette intervallet som er brukt. Kildene er Süddeutsche Butter- und Käse-Börse e.V og Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e. V. Prisene som benyttes er: Smør: Kempten - German branded butter Block (før uke 43 2011: Dairy products (Hanover) - German branded butter – Bulk), Skummetmelkpulver: Preserved milk products (ZMP) – Skimmed milk powder – Spray, bulk, Emmentaler (ost): Kempten – Bavarian Emmental – Branded, Gouda (ost): Slicing Cheese (Hanover) – Block, gouda 48% fat, Edam 40% fat (før uke 43 2011: Kempten – other cheeses – Gouda, 45 %).

Kontaktperson

Mer om temaet