Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutvikling på smør og skummetmelkpulver per uke 15 - april 2020

Tysk pris på skummetmelkpulver gikk ned de to første ukene av april. Prisen var i gjennomsnitt 2,17 euro/kg i mars. Prisen sank til 1,84 euro/kg i uke 14 og 1,73 euro/kg i uke 15. I norske kroner har prisen falt med nesten 5 kroner per kg de tre siste ukene. Smørprisen i Tyskland var 3,50 euro/kg i mars, i de to første ukene av april fortsatte prisnedgangen og i uke 15 var prisen 2,85 euro/kg. Målt i norske kroner utgjør prisfallet de tre siste ukene nesten 10 kr/kg. 

FAOs prisindeks for meieriprodukter falt med 6,4 poeng i mars, ned til 203,5. Markedene for melkepulver og smør påvirkes av tiltak for å hindre spredning av koronavirus, noe som har ført til fall i etterspørselen. Det svakere markedet har ført til størst fall i prisene på skummetmelkpulver fulgt av helmelkpulver, ost og smør.  

Tallgrunnlag for grafen | Internasjonale priser - samlet oversikt

Velg et tidsrom ved å dra i de to små håndtakene!
Prisene er ukepriser. Datoen refererer til fredagen i den aktuelle uka.

Alle priser er i NOK per kg.
Internasjonale priser er omregnet til NOK ved hjelp av gjennomsnitt av daglige valutakurser fra Norges Bank for den aktuelle uken. Prisene er publiserte på www.butterkaeseboerse.de og på www.milchwirtschaft.de på basis av prisnoteringer i Tyskland. De er reelle priser fra salg fra meieri. Prisene oppgis som et intervall, og det er gjennomsnittet av dette intervallet som er brukt. Kildene er Süddeutsche Butter- und Käse-Börse e.V og Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e. V. Prisene som benyttes er: Smør: Kempten - German branded butter Block (før uke 43 2011: Dairy products (Hanover) - German branded butter – Bulk), Skummetmelkpulver: Preserved milk products (ZMP) – Skimmed milk powder – Spray, bulk, Emmentaler (ost): Kempten – Bavarian Emmental – Branded, Gouda (ost): Slicing Cheese (Hanover) – Block, gouda 48% fat, Edam 40% fat (før uke 43 2011: Kempten – other cheeses – Gouda, 45 %).

Kontaktperson

Mer om temaet