Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutvikling på storfe - august 2020

Den gjennomsnittlige prisen på storfekjøtt i Danmark og Tyskland i juli (uke 32-35) gikk opp med henholdsvis 0,7 prosent og 2,7 prosent målt i euro sammenliknet med prisen i juli. Den vektede gjennomsnittlige prisen i EU økte på sin side med 1,7 prosent målt i euro. Målt i norske kroner var prisen i Danmark omtrent uendret fra forrige måned, mens den gikk opp med 1,8 prosent i Tyskland og med 0,9 prosent for EU samlet. Etter prisfallet fra mars til mai, har prisene nå stabilisert seg noe de siste månedene. 

Tallgrunnlag for grafen | Internasjonale priser - samlet oversikt

Velg et tidsrom ved å dra i de to små handtakene.
Prisene er ukespriser. Datoen peker på fredagen i den aktuelle uken.

Alle prisene er i NOK per kg. De internasjonale prisene er regnet om til NOK ved bruk av valutakursar fra Norges Bank for den aktuelle uken.

Norske priser: Nortura sine avregningspriser korrigert for omsetningsavgift (dvs. tillagt produsentprisen). Utvalgt vare er ung okse klasse O, 250,1-325,0 kg. fettgruppe 2. Kilder: Nortura og Omsetningsrådet.

Internasjonale priser: Avregningspriser for hele/halve slakt av ung okse klasse O, fettgruppe 3, Tyskland og Danmark, hentet fra prisnoteringer hos EU-kommisjonen. Opprinnelig valuta er euro per 100 kg. Kilde: EU-kommisjonen og Danish Meat Association, DMA (tidlegare Kødbranchens Fællesråd, Danske slagterier mm).

Når en sammenligner prisene mellom de ulike landene bør en være oppmerksom på forskjeller mellom landene med tanke på sammensetning av dyr, former for nasjonal støtte og grad av avregning etter kvalifiseringsskalaen.

Kontaktperson

Mer om temaet