Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutvikling på svin - august 2020

Nedgangen på prisen på dansk svin fortsatte å synke i august (uke 32 – 35) men betydelig mindre enn i foregående måned. Målt i danske kroner endte prisen 0,6 prosent lavere i august enn i juli. Tilsvarende nedgang målt i norske kroner var 1,4 prosent. Den vektede gjennomsnittsprisen på svin i EU falt i august med 1 prosent. Gjennomsnittsprisen i EU for august endte på 15,96 norske kroner per kg. Dette var hele 16 prosent lavere pris enn i august 2019.  

 Etter flere måneder med prisnedgang grunnet økt eksportkapasitet, melder nå FAO om litt høyere verdensmarkedspriser for svin i august måned. Prisene trekkes opp av større etterspørsel fra Kina, sammen med mindre tilførsler på verdensmarkedet. Noe lavere slaktevekter sammen med forlenget nedstenging av flere slakterier, forklarer produksjonsnedgangen.  

Tallgrunnlag for grafen | Internasjonale priser - samlet oversikt

Velg et tidsrom ved å dra i de to små handtakene.
Prisene er ukespriser. Datoen peker på fredagen i den aktuelle uken.

Alle prisene er i NOK per kg. De internasjonale prisene er regnet om til NOK ved bruk av valutakursar fra Norges Bank for den aktuelle uken.

Norske priser: Nortura sine avregningspriser korrigert for omsetningsavgift (dvs. tillagt produsentprisen). Utvalgt vare er svin klasse E, 73,1-75,0 kg. Kilder: Nortura og Omsetningsrådet.

Internasjonale priser: Noteringar for slaktesvin hos Danish Crown, beste vektklasse og basis kjøttprosent. Kilder: Danish Meat Association, DMA (tidligere Danske Slagterier).

Når en sammenlikner prisene mellom de ulike landene bør en være oppmerksom på forskjeller mellom landene med tanke på sammensetning av dyr, former for nasjonal støtte og grad av avregning etter kvalifiseringsskalaen.

Kontaktperson

Mer om temaet