Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Skogbruk - statistikk og trender

Landbruksdirektoratet har hovedansvaret for å administrere tilskuddsordningene i skogbruket. I dette arbeidet genereres det mye tallmateriale og informasjon som vi ønsker å presentere ut til brukerne våre.

På denne siden finner du både ny statistikk som oppdateres månedlig, og historisk statistikk for flere år tilbake. Tallene presenteres ned på fylkesnivå. Sortering gjøres tematisk; tømmeravvirkning og -priser, skogkultur, skogsveier, skogfond, tilskudd i skogbruket, renter av skogfond og resultater fra kontroll av foryngelse og miljøhensyn.

I tillegg til statistikken som presenteres her, inneholder våre fagsystemer mye ekstra informasjon om aktiviteten i skogbruket i Norge. Deler av denne informasjonen kan i henhold til gjeldende regelverk gjøres tilgjengelig for alle som ønsker det. Vi har laget et notat - Retningslinjer for utlevering av data fra fagsystem for skog - som beskriver hvilken informasjon som kan være tilgjengelig, og hva som etter regelverket skal beskyttes. Begjæring om innsyn kan rettes til kommunen, Fylkesmannen eller direkte til Landbruksdirektoratet.