Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skogsveier

Her finner du statistikk over skogsveiene i Norge, både skogsbilveier og traktorveier.


 Nybygging skogsveier 1951 - 2017

 

Diagrammet viser skogsveibyggingen (km) i Norge fra 1951 til 2017. Tallene representerer nybygging av skogsveier fordelt på bil- og traktorveier. I traktorveiene inngår også vinterbilveier.

Nybygging av skogsbilveier økte kraftig fra 1951 og frem til toppåret 1968 (1.600 km). Etter dette sank byggeaktiviteten før den på 1980-tallet flatet ut til et årlig gjennomsnitt på ca 800 km. Nedgangen fortsatte utover 1990-tallet, før den igjen flatet ut i 2004. De tre siste årene har byggeaktiviteten vært stigende. I 2017 ble det ferdigstilt 103 km nye skogsbilveier.

Nybygging av traktorveier hadde en økende trend helt frem til toppåret 1990 (2.100 km), før aktiviteten sank kraftig frem til 2004. I 2017 ble det ferdigstilt 172 km med nye traktorveier.

Skogsveibygging - tallgrunnlag 


Akkumulert skogsveibygging 1951 - 2017

 

Diagrammet viser den akkumulerte skogsveibygging (km) i Norge fra 1951 til 2017. Tallene representer nybygging av skogsveier fordelt på bil- og traktorveier.

Frem til starten på 1990-tallet var det registrert flere km  med skogsbilveier enn traktorveier. Etter dette har det vært flest km med traktorveier.

I 2017 var det registrert ca 48.100 km  med skogsbilveier og ca 57.000 km med traktorveier.

Akkumulert skogsveibygging - tallgrunnlag  

 


Skogsbilvei 2002 - 2017

 

Diagrammet viser nybygging og ombygging av ferdigstilte skogsbilveier (km).

Ved nybygging anlegges helt nye veier, mens ombygging er oppgradering av de gamle veiene.

I 2017 ble det bygd 103 km med nye skogsbilveier, og 391 km ble oppgradert (ombygging). Dette er en nedgang på hhv. 19 km  (-16 %) og 31 km (-7 %) fra 2016. 

Byggeaktivitet: Skogsbilvei - tallgrunnlag

 


Traktorvei 2002 - 2017

 

Diagrammet viser nybygging og ombygging av ferdigstilte traktorvei (km).

I 2017 ble det bygd 172 km med nye traktorveier, og 51 km  ble oppgradert.

Dette er en økning på 16 km (10 %) for nybygging og en nedgang på 19 km (-27 %) for ombygging fra 2016. 

Byggeaktivitet: Traktor- og vinterbilvei - tallgrunnlag

 


Investering skogsveier 2002 - 2017

 

Diagrammet viser hvor mye skogeierne totalt investerte (mill. kr) i de ferdigstilte skogsbilveiene og traktorveiene.

I 2017 ble det investert 227 mill. kr i skogsbilveiene og 38 mill. kr i traktorveiene.

Dette er en økning på 5 mill. kr (2 %) for skogsbilveiene og nedgang på 8 mill. kr (-17%) for traktorveiene fra 2016. 

Investering skogsveier - tallgrunnlag

 

 


Veibyggingskostnader 2002 - 2017

 

Diagrammet viser veibyggingskostnadene (kr/m) for nybygging og ombygging av skogsbilveiene, og  traktorveiene der nybygging og ombygging er slått sammen.

I 2017 var gjennomsnittlig byggekostnaden for nybygging av skogsbilvei 914 kr/m, ombygging av skogsbilvei 340 kr/m  og traktorvei 178 kr/m.

Veibyggingskostnader - tallgrunnlag

 


Fylkesvis byggeaktivitet skogsbilvei - 2017

 

Diagrammet viser fylkesvis byggeaktivitet  (km) for ferdigstilte skogsbilveier, fordelt på nybygging og ombygging.

I 2017 var det Hedmark (21,2 km) som hadde mest nybygging av skogsbilveier, etterfulgt av Nord-Trøndelag (12,8 km) og Hordaland (12,0 km).

I 2017 hadde Oppland hadde mest ombygging (81,9 km), etterfulgt av Hedmark (76,0 km) og Buskerud (44,5 km).

Fylkesvis byggeaktivitet skogsbilvei 2017 - tallgrunnlag

Tabell: Fylkesvis nybygging skogsbilvei 2002-2017

Tabell: Fylkesvis ombygging skogsbilvei 2002-2017


Fylkesvise investeringer skogsbilvei - 2017

 

Diagrammet viser fylkesvise investeringer (mill. kr) for sluttførte skogsbilveier, fordelt på nybygging og ombygging.

Skogeierne i Hordaland investerte mest i veiene som  ble sluttført i 2017 (14,3 mill kr), etterfulgt av Buskerud (11,8 mill. kr) og Nord-Trøndelag (11,4 mill. kr).

Skogeierne i Hedmark investerte mest i oppgradering av de gamle veiene i 2017 med 21 mill kr, etterfulgt av Buskerud (20,2 mill. kr) og Oppland (16,8 mill. kr)

Fylkesvise investeringer skogsbilvei 2017 - tallgrunnlag

Tabell: Fylkesvise investeringer skogsbilvei 2002-2017


Fylkesvis byggeaktivitet traktorvei - 2017

 

Diagrammet viser fylkesvis byggeaktivitet (km) for ferdigstilte traktorveier*.

I 2017 var det Oppland (28,3 km) som  hadde størst nybygging av traktorveier, etterfulgt av Vest-Agder (21,2 km) og Aust-Agder (21,0 km)

Vest-Agder hadde mest ombygging med 9,1 km, etterfulgt av Telemark (6,8 km) og Buskerud (6,6 km).

Fylkesvis byggeaktivitet traktor- og vinterbilvei 2017 - tallgrunnlag

Tabell: Fylkesvis nybygging traktor- og vinterbilvei 2002-2017

Tabell: Fylkesvis ombygging traktor- og vinterbilvei 2002-2017


Fylkesvise investeringer traktorvei - 2017

 

Diagrammet viser fylkesvise investeringer (mill. kr) for sluttførte traktorveier.

For de nye traktorveiene sluttført i 2017 var det skogeierne i Sogn og Fjordane (6,2 mill. kr) som hadde investerte mest, etterfulgt av Aust-Agder (5,2 mill. kr), Vest-Agder (5,1 mill. kr) og Rogaland (4,7 mill. kr).

Vest-Agder (4,1 mill. kr), Vestfold (1,6 mill. kr) og Nord-Trøndelag (1,5 mill. kr) investerte mest i ombygging av traktorveiene.

Fylkesvise investeringer traktor- og vinterbilvei 2017 - tallgrunnlag

Tabell: Fylkesvise investeringer traktor- og vinterbilvei 2002-2017