Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skogsveier

Her finner du statistikk over skogsveiene i Norge, både skogsbilveier og traktorveier.

Oppdatert 13.05.2020


 Nybygging skogsveier 1951 - 2019

 

Diagrammet viser skogsveibyggingen (km) i Norge fra 1951 til 2019. Tallene representerer nybygging av skogsveier fordelt på bil- og traktorveier. I traktorveiene inngår også vinterbilveier.

Nybygging av skogsbilveier økte kraftig fra 1951 og frem til toppåret 1968 (1.600 km). Etter dette sank byggeaktiviteten før den på 1980-tallet flatet ut til et årlig gjennomsnitt på ca. 800 km. Nedgangen fortsatte utover 1990-tallet, før den igjen flatet ut i 2004. I 2019 ble det ferdigstilt 137 km nye skogsbilveier.

Nybygging av traktorveier hadde en økende trend helt frem til toppåret 1990 (2.100 km), før aktiviteten sank kraftig frem til 2004. I 2019 ble det ferdigstilt 137 km med nye traktorveier.

Skogsveibygging - tallgrunnlag 


Akkumulert skogsveibygging 1951 - 2019

 

Diagrammet viser den akkumulerte skogsveibygging (km) i Norge fra 1951 til 2019. Tallene representer nybygging av skogsveier fordelt på bil- og traktorveier.

Frem til starten på 1990-tallet var det registrert flere km med skogsbilveier enn traktorveier. Etter dette har det vært flest km med traktorveier.

I 2019 var det registrert ca 48.350 km med skogsbilveier og ca 57.200 km med traktorveier.

Akkumulert skogsveibygging - tallgrunnlag  

 


Skogsbilvei 2009 - 2019

 

Diagrammet viser nybygging og ombygging av ferdigstilte skogsbilveier (km).

Ved nybygging anlegges helt nye veier, mens ombygging er oppgradering av de gamle veiene.

I 2019 ble det ferdigstilt 137 km med nye skogsbilveier, opp 31 km (29 %) fra i fjor. 368 km ble oppgradert (ombygging) i 2019. Dette er en økning på 85 km (30 %) fra 2018.  

Byggeaktivitet: Skogsbilvei - tallgrunnlag

 


Traktorvei 2009 - 2019

 

Diagrammet viser nybygging og ombygging av ferdigstilte traktorveier (km).

I 2019 ble det bygd 139 km med nye traktorveier, og 61 km ble oppgradert.

Nybygging av traktorvei ble redusert med 20 km (-13 %), mens ombygging økte med 27 km (79 %).

Byggeaktivitet: Traktor- og vinterbilvei - tallgrunnlag

 


Investering skogsveier 2009 - 2019

 

Diagrammet viser hvor mye skogeierne totalt investerte (mill. kr) i de ferdigstilte skogsbilveiene og traktorveiene.

I 2019 ble det investert 266 mill. kr i skogsbilveiene og 30 mill. kr i traktorveiene.

Dette er en økning på 51 mill. kr (24 %) for bilveier, mens det for traktorveier var en reduksjon med 7 miill. kr (-19 %) fra 2018.

Investering skogsveier - tallgrunnlag

 

 


Veibyggingskostnader 2009 - 2019

 

Diagrammet viser veibyggingskostnadene (kr/m) for nybygging og ombygging av skogsbilveiene. For traktorveiene der nybygging og ombygging er slått sammen.

I 2019 var gjennomsnittlig byggekostnaden for nybygging av skogsbilvei 1035 kr/m, ombygging av skogsbilvei 397 kr/m og traktorvei 152 kr/m.

Veibyggingskostnader - tallgrunnlag

 


Fylkesvis byggeaktivitet skogsbilvei - 2019

 

Diagrammet viser fylkesvis byggeaktivitet (km) for ferdigstilte skogsbilveier, fordelt på nybygging og ombygging.

I 2019 var det Hedmark (29,1 km) som hadde mest nybygging av skogsbilveier, etterfulgt av Trøndelag (28,6 km) og Østfold (15,2 km).

I 2019 hadde Oppland mest ombygging (106,3 km), etterfulgt av Hedmark (59,2 km) og Buskerud (43,4 km).

Fylkesvis byggeaktivitet skogsbilvei 2019 - tallgrunnlag

Tabell: Fylkesvis nybygging skogsbilvei 2010-2019

Tabell: Fylkesvis ombygging skogsbilvei 2010-2019


Fylkesvise investeringer skogsbilvei - 2019

 

Diagrammet viser fylkesvise investeringer (mill. kr) for sluttførte skogsbilveier, fordelt på nybygging og ombygging.

Skogeierne i Trøndelag investerte mest i nye veier som ble sluttført i 2019 (32,4 mill kr), etterfulgt av Hordaland (14,8 mill. kr) og Vest-Agder (12,7 mill. kr).

Skogeierne i Oppland investerte mest i oppgradering av de gamle veiene i 2019 med 32,6 mill kr, etterfulgt av Hedmark (21,1 mill. kr) og Trøndelag (17,4 mill. kr).

Fylkesvise investeringer skogsbilvei 2019 - tallgrunnlag

Tabell: Fylkesvise investeringer skogsbilvei 2010-2019


Fylkesvis byggeaktivitet traktorvei - 2019

 

Diagrammet viser fylkesvis byggeaktivitet (km) for ferdigstilte traktorveier.

I 2019 var det Vest-Agder (31,6 km) som hadde størst nybygging av traktorveier, etterfulgt av Telemark (26,6 km) og Aust-Agder (25,4 km)

Buskerud hadde mest ombygging med 15,7 km, etterfulgt av Vest-Agder (11 km) og Oppland (10,8 km).

Fylkesvis byggeaktivitet traktor- og vinterbilvei 2019 - tallgrunnlag

Tabell: Fylkesvis nybygging traktor- og vinterbilvei 2010-2019

Tabell: Fylkesvis ombygging traktor- og vinterbilvei 2010-2019


Fylkesvise investeringer traktorvei - 2019

 

Diagrammet viser fylkesvise investeringer (mill. kr) for sluttførte traktorveier.

For de nye traktorveiene sluttført i 2019 var det skogeierne i Vest-Agder (7,7 mill. kr) som hadde investerte mest, etterfulgt av Aust-Agder (3,9 mill. kr), og Rogaland (2 mill. kr).

Skogeierne i Vest-Agder investerte mest i oppgradering av de gamle veiene i 2018 med 2,7 mill kr, etterfulgt av Aust-Agder (1,2 mill. kr) og Buskerud (1,1 mill. kr).

Fylkesvise investeringer traktor- og vinterbilvei 2019 - tallgrunnlag

Tabell: Fylkesvise investeringer traktor- og vinterbilvei 2010-2019