Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skogsveier

Her finner du statistikk over skogsveiene i Norge, både skogsbilveier og traktorveier.


 Nybygging landbruksveier 1951 - 2016

 

Diagrammet viser skogsveibyggingen (km) i Norge fra 1951 til 2016. Tallene representerer nybygging av skogsveier fordelt på bil- og traktorveier. I traktorveiene inngår også vinterbilveier.

Nybygging av skogsbilveier økte kraftig fra 1951 og frem til toppåret 1968 (1.600 km). Etter dette sank byggeaktiviteten før den på 1980-tallet flatet ut til et årlig gjennomsnitt på ca 800 km. Nedgangen fortsatte utover 1990-tallet, før den igjen flatet ut i 2004. De tre siste årene har byggeaktiviteten vært stigende. I 2016 ble det ferdigstilt 122 km nye skogsbilveier.

Nybygging av traktorveier hadde en økende trend helt frem til toppåret 1990 (2.100 km), før aktiviteten sank kraftig frem til 2004. I 2016 ble det ferdigstilt 156 km med nye traktorveier.

Skogsveibygging - tallgrunnlag 


Akkumulert skogsveibygging 1951 - 2016

 

Diagrammet viser den akkumulerte skogsveibygging (km) i Norge fra 1951 til 2016. Tallene representer nybygging av skogsveier fordelt på bil- og traktorveier.

Frem til starten på 1990-tallet var det registrert flere km  med skogsbilveier enn traktorveier. Etter dette har det vært flest km med traktorveier.

I 2016 var det registrert ca 48.000 km  med skogsbilveier og ca 57.000 km med traktorveier.

Akkumulert skogsveibygging - tallgrunnlag  

 


Skogsbilvei 2002 - 2016

 

Diagrammet viser nybygging og ombygging av ferdigstilte skogsbilveier (km).

Ved nybygging anlegges helt nye veier, mens ombygging er oppgradering av de gamle veiene.

I 2016 ble det bygd 122 km med nye skogsbilveier, og 421 km ble oppgradert (ombygging).

Dette er en økning på hhv. 13 km (12 %) og 66 km (18 %) fra 2015. 

Byggeaktivitet: Skogsbilvei - tallgrunnlag

 


Traktorvei 2002 - 2016

 

Diagrammet viser nybygging og ombygging av ferdigstilte traktorvei (km).

I 2016 ble det bygd 156 km med nye traktorveier, og 70 km ble oppgradert.

Dette er en økning på 5 km (3 %) for nybygging og en nedgang på 2 km (-2 %) for ombygging fra 2015. 

Byggeaktivitet: Traktor- og vinterbilvei - tallgrunnlag

 


Investering skogsveier 2002 - 2016

 

Diagrammet viser hvor mye skogeierne totalt investerte (mill. kr) i de ferdigstilte skogsbilveiene og traktorveiene.

I 2016 ble det investert 222 mill. kr i skogsbilveiene og 46 mill. kr i traktorveiene.

Dette er en økning på 17 mill. kr (8 %) for skogsbilveiene og 7 mill. kr (18%) for traktorveiene fra 2015. 

Investering skogsveier - tallgrunnlag

 

 


Veibyggingskostnader 2002 - 2016

 

Diagrammet viser veibyggingskostnadene (kr/m) for nybygging og ombygging av skogsbilveiene, og  traktorveiene der nybygging og ombygging er slått sammen.

I 2016 var byggekostnaden for nybygging av skogsbilvei 660 kr/m, ombygging av skogsbilvei 335 kr/m  og traktorvei 202 kr/m.

Veibyggingskostnader - tallgrunnlag

 


Fylkesvis byggeaktivitet skogsbilvei - 2016

 

Diagrammet viser fylkesvis byggeaktivitet  (km) for ferdigstilte skogsbilveier, fordelt på nybygging og ombygging.

I 2016 var det Hedmark (30,9 km) som hadde mest nybygging av skogsbilveier, etterfulgt av Telemark (11,0 km), Oppland (10,7 km) og Vest-Agder (10,5 km).

I 2016 hadde Oppland (86,6 km) hadde mest ombygging, etterfulgt av Hedmark (65,4 km) og Buskerud (46,1 km).

Fylkesvis byggeaktivitet skogsbilvei 2016 - tallgrunnlag

Tabell: Fylkesvis nybygging skogsbilvei 2002-2016

Tabell: Fylkesvis ombygging skogsbilvei 2002-2016


Fylkesvise investeringer skogsbilvei - 2016

 

Diagrammet viser fylkesvise investeringer (mill. kr) for sluttførte skogsbilveier, fordelt på nybygging og ombygging.

Skogeierne i Hedmark hadde investert mest i veiene som ble sluttført i 2016 (10,6 mill kr), etterfulgt av Sogn- og Fjordane (9,5 mill. kr) og Oppland (8,5 mill. kr).

For oppgradering av de gamle veiene i 2016 lå Oppland på topp (21,4 mill. kr), etterfulgt av Hedmark (19,5 mill. kr), Buskerud (16,4 mill. kr) og Vestfold (15,7 mill. kr).

Fylkesvise investeringer skogsbilvei 2016 - tallgrunnlag

Tabell: Fylkesvise investeringer skogsbilvei 2002-2016


Fylkesvis byggeaktivitet traktorvei - 2016

 

Diagrammet viser fylkesvis byggeaktivitet (km) for ferdigstilte traktorveier*.

I 2016 var det Vest-Agder (24,0 km) og Aust-Agder (21,8 km) som hadde mest nybygging av traktorveier, etterfulgt av Troms (20,0 km) og Oppland (19,4 km).

Aust-Agder (12,0 km) hadde mest ombygging, etterfulgt av Buskerud (10,8 km) og Sogn- og Fjordane (9,4 km).

Fylkesvis byggeaktivitet traktor- og vinterbilvei 2016 - tallgrunnlag

Tabell: Fylkesvis nybygging traktor- og vinterbilvei 2002-2016

Tabell: Fylkesvis ombygging traktor- og vinterbilvei 2002-2016


Fylkesvise investeringer traktorvei - 2016

 

Diagrammet viser fylkesvise investeringer (mill. kr) for sluttførte traktorveier.

For de nye traktorveiene sluttført i 2016 var det skogeierne i Sogn og Fjordane (6,2 mill. kr) som hadde investerte mest, etterfulgt av Aust-Agder (5,2 mill. kr), Vest-Agder (5,1 mill. kr) og Rogaland (4,7 mill. kr).

Vest-Agder (3,4 mill. kr) og  Sogn og Fjordane (2,8 mill. kr) investerte mest i ombygging, etterfulgt av Aust-Agder (2,3 mill. kr).

Fylkesvise investeringer traktor- og vinterbilvei 2006 - tallgrunnlag

Tabell: Fylkesvise investeringer traktor- og vinterbilvei 2002-2016