Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skogsveier

Her finner du statistikk over skogsveiene i Norge, både skogsbilveier og traktorveier.

Oppdatert 22.08.2019


 Nybygging skogsveier 1951 - 2018

 

Diagrammet viser skogsveibyggingen (km) i Norge fra 1951 til 2018. Tallene representerer nybygging av skogsveier fordelt på bil- og traktorveier. I traktorveiene inngår også vinterbilveier.

Nybygging av skogsbilveier økte kraftig fra 1951 og frem til toppåret 1968 (1.600 km). Etter dette sank byggeaktiviteten før den på 1980-tallet flatet ut til et årlig gjennomsnitt på ca. 800 km. Nedgangen fortsatte utover 1990-tallet, før den igjen flatet ut i 2004. I 2018 ble det ferdigstilt 106 km nye skogsbilveier.

Nybygging av traktorveier hadde en økende trend helt frem til toppåret 1990 (2.100 km), før aktiviteten sank kraftig frem til 2004. I 2018 ble det ferdigstilt 159 km med nye traktorveier.

Skogsveibygging - tallgrunnlag 


Akkumulert skogsveibygging 1951 - 2018

 

Diagrammet viser den akkumulerte skogsveibygging (km) i Norge fra 1951 til 2018. Tallene representer nybygging av skogsveier fordelt på bil- og traktorveier.

Frem til starten på 1990-tallet var det registrert flere km med skogsbilveier enn traktorveier. Etter dette har det vært flest km med traktorveier.

I 2018 var det registrert ca 48.200 km med skogsbilveier og ca 57.000 km med traktorveier.

Akkumulert skogsveibygging - tallgrunnlag  

 


Skogsbilvei 2009 - 2018

 

Diagrammet viser nybygging og ombygging av ferdigstilte skogsbilveier (km).

Ved nybygging anlegges helt nye veier, mens ombygging er oppgradering av de gamle veiene.

I 2018 ble det ferdigstilt 106 km med nye skogsbilveier, opp tre km fra i fjor. 283 km ble oppgradert (ombygging) i 2018. Dette er en nedgang på 108 km (-28 %) fra 2017.  

Byggeaktivitet: Skogsbilvei - tallgrunnlag

 


Traktorvei 2009 - 2018

 

Diagrammet viser nybygging og ombygging av ferdigstilte traktorveier (km).

I 2018 ble det bygd 159 km med nye traktorveier, og 34 km ble oppgradert.

Dette er en nedgang på hhv. 13 km (-13 %) og 17 km (-33 %) fra 2017.

 

Byggeaktivitet: Traktor- og vinterbilvei - tallgrunnlag

 


Investering skogsveier 2009 - 2018

 

Diagrammet viser hvor mye skogeierne totalt investerte (mill. kr) i de ferdigstilte skogsbilveiene og traktorveiene.

I 2018 ble det investert 215 mill. kr i skogsbilveiene og 37 mill. kr i traktorveiene.

Dette er en nedgang på hhv. 12 mill. kr (-12 %) og 1 mill. kr (-2,6 %) fra 2017.

Investering skogsveier - tallgrunnlag

 

 


Veibyggingskostnader 2009 - 2018

 

 

Diagrammet viser veibyggingskostnadene (kr/m) for nybygging og ombygging av skogsbilveiene. For traktorveiene der nybygging og ombygging er slått sammen.

 

I 2018 var gjennomsnittlig byggekostnaden for nybygging av skogsbilvei 693 kr/m, ombygging av skogsbilvei 499 kr/m  og traktorvei 194 kr/m.

Veibyggingskostnader - tallgrunnlag

 


Fylkesvis byggeaktivitet skogsbilvei - 2018

 

Diagrammet viser fylkesvis byggeaktivitet (km) for ferdigstilte skogsbilveier, fordelt på nybygging og ombygging.

I 2018 var det Hedmark (22,1 km) som hadde mest nybygging av skogsbilveier, etterfulgt av Trøndelag (17,3 km) og Telemark (11,9 km).

I 2018 hadde Hedmark mest ombygging (57 km), etterfulgt av Trøndelag (44,7 km) og Buskerud (32,7 km).

Fylkesvis byggeaktivitet skogsbilvei 2018 - tallgrunnlag

Tabell: Fylkesvis nybygging skogsbilvei 2009-2018

Tabell: Fylkesvis ombygging skogsbilvei 2009-2018


Fylkesvise investeringer skogsbilvei - 2018

 

Diagrammet viser fylkesvise investeringer (mill. kr) for sluttførte skogsbilveier, fordelt på nybygging og ombygging.

Skogeierne i Trøndelag investerte mest i nye veier som ble sluttført i 2018 (11,8 mill kr), etterfulgt av Telemark (11,2 mill. kr) og Hedmark (9,6 mill. kr).

Skogeierne i Hedmark investerte mest i oppgradering av de gamle veiene i 2018 med 27,9 mill kr, etterfulgt av Trøndelah (27,4 mill. kr) og Buskerud (19,9 mill. kr).

Fylkesvise investeringer skogsbilvei 2018 - tallgrunnlag

Tabell: Fylkesvise investeringer skogsbilvei 2009-2018


Fylkesvis byggeaktivitet traktorvei - 2018

 

Diagrammet viser fylkesvis byggeaktivitet (km) for ferdigstilte traktorveier.

I 2018 var det Telemark (24,1 km) som  hadde størst nybygging av traktorveier, etterfulgt av Vest-Agder (18,5 km) og Oppland (16,9 km)

Telemark hadde mest ombygging med 8,2 km, etterfulgt av Oppland (6,9 km) og Buskerud (4,5 km).

Fylkesvis byggeaktivitet traktor- og vinterbilvei 2018 - tallgrunnlag

Tabell: Fylkesvis nybygging traktor- og vinterbilvei 2009-2018

Tabell: Fylkesvis ombygging traktor- og vinterbilvei 2009-2018


Fylkesvise investeringer traktorvei - 2018

 

Diagrammet viser fylkesvise investeringer (mill. kr) for sluttførte traktorveier.

For de nye traktorveiene sluttført i 2018 var det skogeierne i Vest-Agder (7 mill. kr) som hadde investerte mest, etterfulgt av Aust-Agder (4,2 mill. kr), og Rogaland (3,9 mill. kr).

Skogeierne i Vest-Agder investerte mest i oppgradering av de gamle veiene i 2018 med 1 mill kr, etterfulgt av Hordaland (0,7 mill. kr) og Vestfold (0,6 mill. kr).

Fylkesvise investeringer traktor- og vinterbilvei 2018 - tallgrunnlag

Tabell: Fylkesvise investeringer traktor- og vinterbilvei 2009-2018