Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Antall husdyr

Tallgrunnlaget for statistikken som presenteres på sidene for Antall dyr – melkekyr/ ammekyr/ avlspurker/ sauer er basert på tall fra søknader om produksjonstilskudd i jordbruket

Tallgrunnlaget for statistikken som presenteres på sidene Antall dyr – klekte kyllinger er basert på klekketall Landbruksdirektoratet henter inn fra alle rugerier for kyllinger av verperase, slakterase og kalkun.

 

 

 

 

 

 

 

Datasett med opplysninger fra produksjonstilskuddsøknadene fra søknadsomgangen 2017 og framover er tilgjengelig i formatene XML, JSON(P), CSV og YAML og komplett nedlasting i CSV på Felles datakatalog - data.norge.no. Der ligger også datasett med utbetalingstall fra søknadsomgangene fra og med august 2013.


Informasjon om vilkår for å kunne søke om produksjonstilskudd i jordbruket, definisjoner av dyreslag og annen informasjon finner du på temasiden for produksjonstilskudd i jordbruket.