Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Antall husdyr

  • Tallgrunnlaget for statistikken som presenteres på sidene for Antall dyr – melkekyr/ ammekyr/ avlspurker/ voksne sauer er basert på tall fra søknader om produksjonstilskudd i jordbruket
  • Tallgrunnlaget for statistikken som presenteres på sidene Antall dyr – klekte kyllinger er basert på klekketall Landbruksdirektoratet henter inn fra alle rugerier for kyllinger av verperase, slakterase og kalkun.

 

- Melkekyr

- Ammekyr

- Avlspurker

- Klekte kyllinger

- Voksne sau

 

 

Informasjon om vilkår for å kunne søke om produksjonstilskudd i jordbruket, definisjoner av dyreslag og annen informasjon finner du på temasiden for produksjonstilskudd i jordbruket.