Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Antall husdyr

Statistikken tar utgangspunkt i de endelige tallene fra søknad om produksjonstilskudd i jordbruket i januar 2017 og januar 2007.

Linjediagrammet ovenfor viser utviklingen i antall melkekyr, ammekyr, avlspurker og voksne sauer (over et år) i perioden 31.12.1999 til 1.1.2017 (for antall voksne sauer over 1 år foreligger det ikke tall fra tidligere enn 1.1.2004).

Det har vært en jevn nedgang i antall dyr, både for melkekyr og avlspurker i tidsperioden. Fra 2012 til 2013 var det en liten økning i antall melkekyr, før dyretallet fortsatte å synke. Antallet voksne sauer hadde en nedgang i perioden 1.1.2004 til 1.1.2008. Etter 2008 var det en svak økning i antallet, fram til de siste årene hvor det har vært en sterkere vekst. Antall ammekyr har hatt en økning i perioden.

 

  • Tallgrunnlaget for statistikken som presenteres på sidene for Antall dyr – melkekyr/ ammekyr/ avlspurker/ voksne sauer finner du i 'Statistikkbase for søknader om produksjonstilskudd'.
  • Tallgrunnlaget for statistikken som presenteres på sidene Antall dyr – klekte kyllinger er basert på klekketall Landbruksdirektoratet henter inn fra alle rugerier for kyllinger av verperase, slakterase og kalkun.

 

Informasjon om vilkår for å kunne søke om produkjonstilskudd i jordbruket, definisjoner av dyreslag og annen informasjon finner du på temasiden for produksjonstilskudd i jordbruket.