Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tal på klekte kyllingar

Klekketal fjørfe - september 2019

Landbruksdirektoratet hentar inn klekketal frå alle klekkeria for kyllingar av verperase, slakterase og kalkun. Alle klekketala inkluderer både hane- og hønekyllingar.

Kyllingane inngår i vidare produksjon av egg og fjørfekjøt. Verpehøns er i eggproduksjon frå ca. veke 16 og slaktast vanlegvis når dei er mellom 76 og 80 veker gamle. Slaktealder for kylling i kjøtproduksjon er vanlegvis rundt 30 dagar, men meir saktevoksande hybridar lever i 40-70 dagar. Kalkun som skal omsetjast som heil kalkun vert slakta ved 80–90 dagars alder, medan slaktealder for kalkun til industri er rundt 130 dagar.*

 *Kjelder: Animalia. Kjøttets tilstand 2016. Status i norsk kjøtt- og eggproduksjon. og Slaktekylling - informasjon om hybrider. https://www.animalia.no/no/Dyr/fjorfe/slaktekylling---helse-og-velferd/slaktekylling--informasjon-om-hybrider/ 

Klekte verpekyllingar

Tal i 1 000 stk.
Prosentdel klekte kyllingar av bruneggverpande rase i september: 3,0 prosent.

Tala for oktober 2019 er prognosert.

Klekketal for verpekylling 1996-2019  


 

Klekte slaktekyllingar

Tal i 1 000 stk.

Tala for oktober 2019 er prognosert.

Klekketal for slakterase 1996-2019  


 

Klekte kalkunkyllingar

Tal i 1 000 stk.

Tala for oktober 2019 er prognosert.

Klekketal for kalkunkylling 2005-2019


 

Kontaktperson

Relaterte nyheter

Mer om temaet