Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Antall husdyr - voksne sau

Statistikken tar utgangspunkt i de endelige tallene fra søknad om produksjonstilskudd i jordbruket i januar 2017 og januar 2007.

Søylediagrammet viser antall voksne sau (>1år) per 1.1.2007 og 1.1.2017 fordelt geografisk. Det er spesielt i Vestlandsfylkene fra Rogaland i sør til Møre og Romsdal i nord, samt fylkene Oppland, Sør-Trøndelag og Nordland vi har de største andelene av norsk saueproduksjon. Over 70 prosent av sauebestanden befinner seg i disse fylkene.

Antall voksne sau (>1år) er i denne perioden økt med 81 271 sauer, en prosentvis økning på 11,2 prosent, på landsbasis. De siste ti årene har bestanden økt med over 50 prosent i Østfold og Vestfold, men antallet målt i dyr er relativt lite. Målt i antall sauer har det vært størst økning i bestanden i Rogaland, hvor bestanden har økt med omtrent 22 000 dyr de siste ti årene.

Statistikkbase for søknader om produksjonstilskudd


Informasjon om vilkår for å kunne søke om produksjonstilskudd i jordbruket, definisjoner av dyreslag og annen informasjon finner du på temasiden for produksjonstilskudd i jordbruket.