Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Husdyrkonsesjon

I perioden 2004-2014 har antallet produsenter som produserer helt opp til konsesjonsfri grense økt, mens vi i 2015 og 2016 så en nedgang i dette antallet.

 

Husdyrkonsesjonsordningen skal legge til rette for spredning av svine- og fjørfeproduksjonen på flere enheter ved å regulere produksjonsomfanget hos den enkelte produsenten. For å oppnå dette er det utarbeidet grenser for hvor stor produksjon det er tillatt å ha. Siden 2004 har disse grensene blitt endret to ganger; sist fra 1.1.2015 hvor konsesjonsgrensene for slaktekylling og kalkun ble fordoblet. Konsesjonsgrensene for verpehøner, slaktegris og avlspurker har vært uendret siden 2004. Tabell 1 viser utviklingen av den konsesjonsfrie grensen for hvert enkelt dyreslag i perioden 2004-2015.

 

Tabell 1. Utvikling av konsesjonsfri grense for hvert enkelt dyreslag i perioden 2004-2015, vist i antall dyr.

 (01

 

For nav i purkeringer kan det innvilges konsesjon for inntil 450 innsatte avlspurker. Slaktekylling, kalkun og slaktegris er regulert som antall omsatte og slaktede dyr pr. år, mens verpehøner og avlspurker er regulert som antall innsatte dyr til ethvert tidspunkt.

I perioden 2004 – 2016 har det totale antallet produsenter innenfor de konsesjonsbelagte husdyrproduksjonene gått noe ned, som vist i figur 1.

 

(02  Hovedside) Figur 1 Utvikling i antall produsenter_ny

Figur 1. Utvikling i antall produsenter med purker, slaktegris, verpehøner, slaktekylling og kalkun i perioden 2004 – 2016 (gjennomsnitt av begge søknadsomganger). *Tall for 2017 er kun søknadsomgang januar.

 

Figur 1 viser at antallet slaktegrisprodusenter og smågrisprodusenter har gått ned siden 2004. Antallet eggprodusenter er også lavere i 2016 enn i 2004, mens antallet slaktekyllingprodusenter har økt siden 2004. Antallet kalkunprodusenter har holdt seg stabilt siden 2004. 

Produsert mengde av de ulike dyreslagene har økt siden 2004, som vist i figur 2.

 

 (03

Figur 2. Utvikling i produsert mengde for dyreslagene slaktegris, slaktekylling og kalkun samt utvikling i antall dyr i produksjon for dyreslagene verpehøner og purker i perioden 2004 – 2016.

 

Figur 2 viser utvikling i produsert mengde for dyreslagene slaktegris, slaktekylling og kalkun i perioden 2004-2016, målt i prosent av 2004-produksjonen. Figuren viser også utviklingen i antall verpehøner og avlspurker i produksjon innenfor den samme perioden.

Slaktekylling er det dyreslaget hvor slaktemengden har økt mest siden 2004, til tross for produksjonsfall i 2015. Produksjonen av kyllingkjøtt har økt med omtrent 95 % siden 2004. Til sammeligning har slaktegris og kalkun hatt en økning i slaktemengde på henholdsvis 13 % og 50 % fra 2004 til 2016. Figuren viser også at antallet avlspurker har gått ned med omtrent 25 % siden 2004, mens antallet verpehøns har økt tilsvarende.

Mer informasjon om husdyrkonsesjonsordningen ligger under temaside Husdyrkonsesjon.