Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Fjørfeproduksjon

Slaktekyllingproduksjon

I 2018 var det 599 produsenter som leverte slaktekylling til slakt, en nedgang på 50 produsent fra året før. Figur 1 viser fordeling av produksjonens størrelse, målt i prosent av konsesjonsgrensen.

6 underside 3 - figur 1

Figur 1. Slaktekylling. Fordeling av antall søkere av produksjonstilskudd som produserte innenfor intervallene 0–10, 11–60, 61–80, 81–100 og over 100 % av konsesjonsgrensen i perioden 2004–2018.

Slaktekylling har i perioden 2004–2014 skilt seg fra egg- og svineproduksjonen, ved at omtrent 50 % av produsentene har produsert mellom 81 og 100 % av konsesjonsgrensen (figur 1). Denne fordelingen endret seg stort fra og med 2015, da konsesjonsgrensen for slaktekylling ble økt fra 140 000 til 280 000 slaktede og omsatte slaktekyllinger.

I 2018 var det kun 4 % av produsentene som produserte mellom 81 og 100 % av konsesjonsgrensen. Hele 87 % av produsentene produserte inntil 60 % av konsesjonsgrensen, mens det i 2014 var 21 % som produserte innenfor det samme intervallet. Andelen som produserte over konsesjonsgrensen har vært lav siden 2012.

For slaktekylling var det Rogaland og Trøndelag som hadde flest produsenter i 2018. Disse to fylkene er representative for landet, ved at de fleste produsentene produserer i intervallet 11–60 % av konsesjonsgrensen.

Kalkunproduksjon

I 2018 var det 50 produsenter som leverte kalkun til slakt, ni færre enn året før. Figur 2 viser fordeling av produksjonens størrelse, målt i prosent av konsesjonsgrensen.

7. underside 3 - figur 2

Figur 2. Kalkun. Fordeling av antall søkere som produserer innenfor intervallene 0–10,11–60, 61–80, 81–100 og over 100 % av konsesjonsgrensen i perioden 2004–2018.

Fordelingen av bruksstørrelser for kalkunproduksjon holdt seg relativt stabil i perioden 2008–2014, hvor omtrent 50 % av produsentene har produsert inntil 60 % av konsesjonsgrensen (se figur 2). Dette endret seg stort i 2015, blant annet på grunn av endringen i konsesjonsgrensen for kalkun.

Konsesjonsgrensen for kalkunproduksjon ble, på samme måte som grensen for slaktekyllingproduksjon, doblet fra 1.1.2015. Konsesjonsgrensen for kalkunproduksjon var i 2015 på 60 000 slaktede og omsatte kalkuner, mot 30 000 i 2014. I 2018 produserte hele 92 % av kalkunprodusentene inntil 60 % av konsesjonsgrensen, mot 44 % i 2014 (figur 2). I 2014 var det 11% av produsentene som produserte over konsesjonsgrensen. Etter doblingen av konsesjonsgrensen i 2015 har det ikke vært noen produsenter som har produsert over konsesjonsgrensen.

I 2018 var det Østfold som hadde flest kalkunprodusenter. Østfold hadde klart flest kalkunprodusenter også i 2004.

Det understrekes at alle tallene kun viser de enkelte dyreslagene hver for seg. Dersom en produsent produserer opp til full konsesjon, men på to ulike dyreslag, vil ikke dette komme frem.