Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nydyrking

De siste 10 årene har det hvert år blitt godkjent nydyrking av mellom 10 000 – 20 000 dekar skog og myr til fulldyrka eller overflatedyrka jordbruksareal i Norge.

For å få lov til å nydyrke må det sendes søknad til kommunen. Kommunene behandler søknadene etter forskrift om nydyrking. Det behandles søknader om nydyrking i alle fylker, og gjennomsnittsarealet for hver søknad er i overkant av 20 dekar. Det foregår med andre ord en omfattende nydyrkingsaktivitet rundt omkring i hele landet. Noen fylker/områder skiller seg likevel ut. Størst nydyrkingsaktivitet finner vi nord i Hedmark/Oppland, Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland.

Nydyrking 2015

Statistikk om nydyrking samles inn på kommunenivå, gjennom KOSTRA-rapporteringen.

Les mer om nydyrking på våre nettsider her, og om KOSTRA-statistikken for areal- og eiendomspolitikken i landbruket her.

Se tabell nydyrking tidsserie fylker.