Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Total kornproduksjon

På bakgrunn av innrapporterte data vedrørende omsatt, leiemalt og leierenset korn, utarbeider Landbruksdirektoratet statistikk over total kornproduksjon. Kornproduksjonen varierer fra år til år avhengig av tilsådd areal av ulike arter og av avlingsnivå som i stor grad er prisgitt værforholdene i den enkelte vekstsesong.

Kornproduksjon 2015

For hele perioden viser tallene en nedgang i kornproduksjonen. Hovedårsaken til dette er redusert areal. Bygg er den dominerende arten i norsk kornproduksjon. Havreproduksjonen varierer stort sett i samsvar med arealet. Økningen de senere årene frem til vektsesongen  2008 (08/09) skyldes likevel relativt gode avlinger i kg pr. dekar.

Hveteproduksjonen viser en betydelig økning frem til vekstsesongen 2008 (08/09). Hovedårsaken er stor økning i hvetearealet. Avling i kg pr. dekar har variert og vist mindre økning. Rugproduksjonen økte tidlig i perioden i samsvar med arealutviklingen.

2013 (13/14) var et dårlig kornår der alle artene ga svake avlinger. Årsaken til dette var ugunstige vekstforhold. En må helt tilbake til høsten 1994 (94/95) for å finne avlinger på dette nivået.

I vekstsesongen 2014 (14/15) var det gunstige vekstforhold. Dette resulterte i relativt gode avlinger av alle kornartene. For hveteavlingene som viser størst økning i forhold til tidligere, var det også medvirkende at arealet var større enn på mange år.

Kornproduksjonen skjer hovedsakelig på Østlandet og i Trøndelag. Hovedtyngden av hveteproduksjonen skjer av klimatiske årsaker i Østlandsfylkene. I Trøndelag dominerer byggproduksjonen.

Produsert mengde korn juli 2014 til juni 2015 fordelt per fylke i tonn:

FylkeHvete RugByggHavre Korn i alt
Østfold130 8167 10156 80761 426256 670
Akershus84 5908 44673 45388 845255 975
Oslo5770196217990
Hedmark47 3366 825118 22551 146223 601
Oppland14 39290955 6606 79977 780
Buskerud37 4252 38624 53927 78492 188
Vestfold61 63710 22718 61019 843110 344
Telemark8 7008536 2848 62524 461
Aust-Agder17704741 0791 729
Vest-Agder004815701 051
Rogaland607 4715468 022
Hordaland0083083
Sogn og Fjordane00000
Møre og Romsdal1703 9264524 394
Sør-Trøndelag1 5971054 8368 42564 879
Nord-Trøndelag1 92333107 7487 615117 319
Nordland0050739547
Sum landet389 19336 790529 300283 4111 240 033