Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Endringer i omsetningsavgiftene

Fra 1. juli 2020 settes maksimalavgiften for omsetningsavgiften på korn til 3 øre per kg, noe som er lavere enn i fjor. Omsetningsavgiften på storfe, svin og lam settes også litt ned, mens omsetningsavgiftene på melk, egg og fjørfekjøtt videreføres.

Gulnet kornåker- bygg - i Trøndelag (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Maksimalsatsen for omsetningsavgiften på korn reduseres til 3 øre, siden fondet for omsetningsavgift på korn er relativt høyt, og kan bygges noe ned.

Maksimalsatsen for omsetningsavgiften på korn, erter og oljefrø i kornåret 1. juli 2020 til 30. juni 2021 er fastsatt til 3 øre per kg av Landbruks- og matdepartementet, etter tilrådning fra Omsetningsrådet. Hovedgrunnen til reduksjonen i maksimalavgiften er at fondet for omsetningsavgift på korn er relativt høyt, og kan bygges noe ned.

Det er tatt høyde for en situasjon som kan gi høye kostnader til avsetningstiltak for norsk korn i 2020, først og fremst relatert til mulig stor matkornavling. Anslått salgsavling for 2020/2021-sesongen er satt til 1 263 000 tonn korn, med en matkornandel på 70 prosent for både hvete og rug.

Redusert omsetningsavgift på storfe, svin og lam
Omsetningsrådet har vedtatt en reduksjon på 20 øre per kg i omsetningsavgiften på storfe, svin og lam. Årsaken til reduksjonen er lavere reguleringskostnader og et større fond for omsetningsavgift på kjøtt ved inngangen til året enn tidligere antatt. Omsetningsavgiften på sau samt purke/råne forblir uendret.

Uendret omsetningsavgift på egg og fjørfekjøtt
Omsetningsavgiften på egg videreføres med 80 øre per kg. Fondet for omsetningsavgift på egg var noe høyere ved inngangen til året enn tidligere antatt, men det har samtidig vært økte reguleringskostnader. Derfor blir omsetningsavgiften på egg værende på samme nivå.

Omsetningsavgiften på kjøtt av kylling og kalkun videreføres med 28 øre per kg.

Omsetningsavgiften på melk videreføres på 30 øre
Omsetningsavgiften på ku- og geitemelk videreføres på 30 øre per liter i 2. halvår 2020. Omsetningsavgiften for melk har blitt økt to ganger i avtaleåret 2019/2020 som følge av kostnader til å gjennomføre oppkjøpsordningen for melkekvote. Ordningen er et resultat av at Norge avvikler eksportsubsidiene for ost, og skal finansieres av omsetningsavgift.

Overproduksjonsavgiften på ku- og geitemelk videreføres uendret på 4,90 kroner per liter.

De nye satsene finner du her.

Foto på forsiden: Colourbox

Kontaktperson

Mer om temaet

Ordforklaringer