Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Endringer i omsetningsavgiftene fra 1. januar

Omsetningsavgiften på melk øker med 8 øre per liter. Ellers er det små endringer i omsetningsavgiftene.

Omsetningsavgiften på ku- og geitemelk økes med 8 øre til 30 øre per liter fra 1. januar 2020. Økningen i avgiften skyldes kostnader til å gjennomføre oppkjøpsordningen for melkekvote som avtalepartene ble enig om tidligere i høst. Ordningen er et resultat av at Norge skal avvikle eksportsubsidiene for ost fra 1. juli 2020, og skal finansieres av omsetningsavgift. Landbruks- og matdepartementet (LMD) har fastsatt satsen etter tilråding fra Omsetningsrådet.

LMD har økt overproduksjonsavgiften på melk til 4,90 kroner per liter, en økning på 10 øre per liter. Økningen i avgiften skal bidra til å hindre produksjon utover kvote.

For kjøtt er det små endringer. LMD har vedtatt å videreføre satsene fra 2019 for egg og kjøtt av kylling samt kjøtt av kalkun, dvs. at satsen for egg videreføres på kr 0,80 per kg og for kjøtt av kylling og kalkun videreføres kr 0,28 per kg.

For kjøttproduksjoner omfattet av markedsreguleringen fastsetter Landbruks- og matdepartmentet (LMD) maksimalsatser. Etter forslag fra Omsetningsrådet, er maksimalsatsene for sau/lam og gris redusert med kr 0,50 per kg til kr 3,50 per kg og kr 2,00 per kg.

Fra 1. januar har Omsetningsrådet fastsatt satser som varierer gjennom året. Fra 1. januar er satsen kr 2 per kg for sau/lam, for storfe kr 1.00 per kg og for gris kr 1,10 per kg, men kr 0,50 per kg for råne.

Pelsskinnavgift videreføres med 1,00 % omsetningsverdien 

Kontaktperson

Mer om temaet