Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Omsetningsavgiften for korn sesongen 2017/2018 satt til 4 øre

Omsetningsrådet har fastsatt omsetningsavgiften for korn, erter, oljefrø, lupiner og åkerbønner til 4 øre per kg. Avgiften gjelder for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

Omsetningsavgiften for korn øker med 3 øre, til 4 øre per kg. Avgiften er satt på bakgrunn av prognosene for 2017/2018 sesongen. Det er lagt til grunn uendret areal fra fjorårssesongen og en matkornandel basert på gjennomsnittet for de siste ti årene. Kraftfôrforbruket er prognosert til 1,99 tusen tonn.

Av omsetningsavgiften på 4 øre er ca. 3 øre beregnet til å dekke kostnadene til overlagring og nedklassifisering av matkorn til fôrkorn, samt gjenoppbygging av fondet for matkorn til 25 mill. kroner.  Det resterende av avgiften, ca. 1 øre, er budsjettert til administrasjon hos markedsregulator Felleskjøpet og til opplysningsvirksomhet og faglige tiltak.

Omsetningsrådet fastsatte nye avgifter for korn i møte 24. august. Omsetningsrådet er et offentlig, partssammensatt forvaltningsorgan med et hovedansvar for markedsreguleringen av jordbruksvarer.

Kontaktperson

Mer om temaet

Ordforklaringer