Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reindriftens Utviklingsfond

Reindriftens Utviklingsfond (RUF) skal gjennom bruk av økonomiske virkemidler bidra til å utvikle reindriftsnæringen i samsvar med de reindriftspolitiske mål.

Ordningen omfatter tilskudd eller lån til gjerder og slakteanlegg, støtte ved omfattende tap av rein i ulykker, refusjon av utgifter til deltakelse på kurs/etterutdanning og tidligpensjon.

Støtte kan også gis til andre tiltak, se forskrift for Reindriftens utviklingsfond § 1-5 Virkeområde. Dersom RUF har utarbeidet egne søknadsskjemaer, skal disse brukes.

 • Møteplan

  Møteplan for 2018:

  • 21. august - Oslo
  • 17. oktober - Vadsø
  • desember
 • Medlemmer

  Medlemmer i styret for Reindriftens utviklingsfond i perioden 2018 - 2021

  • Fylkesmann Lodve Solholm, Ålesund, leder av styret
  • Seniorrådgiver Marthe Birgitte Bay Haugen, Oslo - Varamedlem: Nils Øyvind Bergset, Østerås
  • Reineier Marit Elisabeth Hætta Gaup, Kautokeino - Varamedlem: Berit Marie E. Eira, Kautokeino
  • Reineier Tom Kristian Lifjell, Mo i Rana - Varamedlem: Leif Anders Somby, Karasjok