Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reindriftens Utviklingsfond

Rein på beite om våren (Copyright: Markedsutvalget for reinkjøtt/landbruksdirektoratet)

Reindriftens Utviklingsfond (RUF) skal gjennom bruk av økonomiske virkemidler bidra til å utvikle reindriftsnæringen i samsvar med de reindriftspolitiske mål.

Ordningen omfatter forskjellige typer tiltak, blant annet tilskudd til reindriftsanlegg, tilskudd til feltbarnehage, refusjon av kursavgift, ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap og andre tiltak.

Den økonomiske rammen for RUF avsettes over den årlige Reindriftsavtalen. RUF-styret består av fire medlemmer, der leder og ett medlem velges av Landbruks- og matdepartementet, og to medlemmer velges av Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL). Det avholdes vanligvis fire styremøter i året i RUF-styret. Landbruksdirektoratet er sekretariat for styret.

Saker av ikke-prinsipiell art der søknadsbeløpet er under kr 200 000, blir behandlet administrativt av Landbruksdirektoratet etter delegasjon. Vedtak blir presentert for RUF-styret i møte som delegerte saker.

Boazodoalu ovdánahttinfoanda (BOF) galgá ekonomalaš váikkuhangaskaomiid geavahemiin ovdánahttit boazoealáhusa boazodoallopolitihkalaš mihttomeriid mielde.

Ortnet fátmmasta iešguđet lágan doaimmaid, earret eará doarjaga boazodoallorusttegiidda ja meahccemánáidgárddiide, kursadivadiid  ruovttoluottamáksimiid, earenoamáš doarjaga heahtegearggusvuhtii ja eará doaimmaide.

BOF ekonomalaš rámma várrejuvvo jahkásaš Boazodoallošiehtadusas.  BOF-stivrras leat njeallje miellahtu, mas Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta vállje jođiheaddji ja ovtta miellahtu ja Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi (NBR) vállje guokte miellahtu.  Dábálaččat doallá BOF- stivra njeallje stivračoahkkima jahkásaččat.  Eanandoallodirektoráhtta lea stivrra čállingoddi.

Eai- prinsihpalaš lágan áššiid main ohcansubmi lea vuollel 200 000, meannuda Eanadoallodirektoráhtta hálddahuslaččat váldesirdima mielde.  BOF- stivrra čoahkkimis ovdanbuktojuvvojit mearrádusat fápmuduvvon áššin.

 • Møteplan

  Møteplan for 2020:

  • 02. mars - videomøte
  • 30. mars - videomøte
  • 12. mai - videomøte
  • 16. juni - videomøte
  • 01-02.september - fysisk møte i Alta
  • Møte i desember 
 • Medlemmer

  Medlemmer i styret for Reindriftens utviklingsfond i perioden 2018 - 2021

  • Lodve Solholm, Ålesund, leder av styret
  • Seniorrådgiver Marthe Birgitte Bay Haugen, Oslo - Varamedlem: Nils Øyvind Bergset, Østerås
  • Reineier Marit Elisabeth Hætta Gaup, Kautokeino - Varamedlem: Berit Marie E. Eira, Kautokeino
  • Reineier Tom Kristian Lifjell, Mo i Rana - Varamedlem: Leif Anders Somby, Karasjok
 • Čoahkkinplána

  2020 čoahkkinplána:

  • Guovvamánu 25. beaivvi
  • Njukčamánu 17. beaivvi
 • Miellahtut

  Boazodoalu ovdánahttinfoandda stivrra miellahtut 2018 - 2021 áigodagas

  • Lodve Solholm, Ålesund, stivrra jođiheaddji
  • Seniorráđđeaddi Marthe Birgitte Bay Haugen, Oslo - Várrelahttu: Nils Øyvind Bergset, Østerås
  • Marit Elisabeth Hætta Gaup, boazodoalli Guovdageaidnu - Várrelahttu: Berit Marie E. Eira, Guovdageaidnu
  • Boazodoalli Tom Kristian Lifjell, Muoffi -Várrelahttu: Leif Anders Somby, Kárášjohka