Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reindriftens Utviklingsfond

Rein på beite om våren (Copyright: Markedsutvalget for reinkjøtt/landbruksdirektoratet)

Reindriftens Utviklingsfond (RUF) skal gjennom bruk av økonomiske virkemidler bidra til å utvikle reindriftsnæringen i samsvar med de reindriftspolitiske mål.

Ordningen omfatter forskjellige typer tiltak, blant annet tilskudd til reindriftsanlegg, tilskudd til feltbarnehage, refusjon av kursavgift, ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap og andre tiltak.

Den økonomiske rammen for RUF avsettes over den årlige Reindriftsavtalen. RUF-styret består av fire medlemmer, der leder og ett medlem velges av Landbruks- og matdepartementet, og to medlemmer velges av Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL). Det avholdes vanligvis fire styremøter i året i RUF-styret. Landbruksdirektoratet er sekretariat for styret.

Saker av ikke-prinsipiell art der søknadsbeløpet er under kr 200 000, blir behandlet administrativt av Landbruksdirektoratet etter delegasjon. Vedtak blir presentert for RUF-styret i møte som delegerte saker.

 • Møteplan

  Møteplan for 2019:

  • 19. februar - Alta
  • 14. mai - Tromsø
  • 14. juni
  • 21. juni
  • 27. juni
  • 17. oktober - Oslo
  • 18. desember - telefonmøte
 • Medlemmer

  Medlemmer i styret for Reindriftens utviklingsfond i perioden 2018 - 2021

  • Lodve Solholm, Ålesund, leder av styret
  • Seniorrådgiver Marthe Birgitte Bay Haugen, Oslo - Varamedlem: Nils Øyvind Bergset, Østerås
  • Reineier Marit Elisabeth Hætta Gaup, Kautokeino - Varamedlem: Berit Marie E. Eira, Kautokeino
  • Reineier Tom Kristian Lifjell, Mo i Rana - Varamedlem: Leif Anders Somby, Karasjok

Kontakt

Siste nyheter