Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reindriftens utviklingsfond har revidert regelverket

Endringer i Reindriftens utviklingsfonds (RUF) regelverk innebærer blant annet at det ikke lenger gis tilskudd til gjeterhytter. Derimot gis det nå tilskudd til fôring og flytting av rein som følge av manglende avtale mellom Norge og Sverige om reinbeite.

Samling av rein (Copyright: Markedsutvalget for reinkjøtt)

 

Reindriftens utviklingsfond (RUF) har revidert eldre delegeringsvedtak og retningslinjer. Vedtak om delegering av myndighet til å behandle søknader om innløsning av driftsenheter i Vest-Finnmark er opphevet. Det samme gjelder vedtak om nedre grense for tilskuddsgrunnlag. Samtidig ble det også opphevet flere andre vedtak knyttet til ordninger som er opphevet, har blitt implementert i forskriften eller erstattet av nye retningslinjer.

RUF har også foretatt endringer i retningslinjene for støtte til juridisk bistand og for sikring av reindriftens arealer.

RUF behandlet videre en rekke enkeltsaker med søknader om blant annet tilskudd til forskning og tilskudd etter RUF-forskriftens § 1-5m som gir adgang til å yte tilskudd til visse tiltak som er i samsvar med forskriftens formål. RUF behandlet til slutt tildelingsbudsjettet for 2018.

Referatet fra RUF-møtet den 12. juni kan du lese her.

Kontaktperson

Mer om temaet

Regelverk