Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reindriftsstyret

Reinsdyr vinter (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Reindriftsstyret skal utføre en rekke oppgaver som er gitt i eller med hjemmel i reindriftsloven, og bidra til at myndighetene når de overordnede målene for reindriftspolitikken som er fastsatt av Stortinget.

Reindriftsstyret oppnevnes med hjemmel i reindriftsloven § 71, og er et offentlig forvaltningsorgan.


Neste møte
 • 26. mars 2019, Gardermoen
 • 14. - 15. mai 2019, Tromsø
 • 25. juni 2019, Gardermoen
 • 20. august 2019
 • 3. desember 2019, Oslo
 • Medlemmer

  Reindriftsstyret består av følgende medlemmer og varamedlemmer fra 1.7.2018 til 1.7.2019:

   Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt følgende medlemmer: 

  • Lodve Solholm, Ålesund.  Leder av Reindriftsstyret.
   Vara:  tingrettsdommer Siri Vigmostad, Skien
  • Reindriftsutøver Alf Johansen, Porsanger
   Vara: reineier Leif Ande Somby, Karasjok
  • Gårdbruker/ordfører Hege Nordheim-Viken, Høylandet
   Vara:  selvstendig næringsdrivende Brita Ragnhild Sofia Sparrok Larsen, Hattfjelldal
  • Veterinær/gårdbruker Gaute Elvesæter Helland, Lom.
   Vara: veterinær Leif Homme, Lomen. 


  Sametinget
  har ikke oppnevnt nye medlemmer til Reindriftsstyret.

 • Styrets oppnevning og virksomhet

  Instruks vedrørende Reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet er fastsatt av Landbruks- og Matdepartementet 5. januar 2009. Instruksen kan lastes som pdf-fil nedenfor: