Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Første møte med ny reindriftsdirektør

Reindriftsstyret hadde møte i Alta 17. og 18. oktober, og møtte for første gang Sunna Marie Pentha, den nye reindriftsdirektøren hos Fylkesmannen i Finnmark.

Sunna Marie Pentha Foto: Fylkesmannen i Finnmark

Sunna Marie Pentha er nye reindriftsdirektør hos Fylkesmannen i Finnmark.

Sunna Marie Pentha orienterte om sammenslåing av embetene i Finnmark og Troms, og om status i Vest- og Øst-Finnmark reinbeiteområder. Hun kunne fortelle at årets reintellinger er i gang. Det skal telles i distrikt 16, distrikt 23c Jalgon og distrikt 40 Orda. Det er også mange ulovlig oppsatte gjerder i Finnmark, noe som krever oppfølging fra Fylkesmannen.

I styremøtet behandlet Reindriftsstyret blant annet saker om økning av reintallet i Færen reinbeitedistrikt og konsesjon for tamreindrift på øya Tarva i Trøndelag.

For Færen reinbeitedistrikt vedtok styret en økning av reintallet fra 1 600 dyr til 2 000 dyr i vårflokk. I konsesjonssaker for å drive tamreindrift, skal Reindriftsstyret gi en anbefaling til Landbruks- og matdepartement. Før anbefalingen gis, ønsker styret å gjennomføre en befaring av området.
Neste møte i Reindriftsstyret er i Oslo 3. og 4. desember. Da skal styret møte Landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Til venstre i skjermen finner du dagsorden og protokoll fra møtet 18. oktober.

Kontaktperson

Mer om temaet