Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Godt møte med statsråden

Det nye Reindriftsstyret, som ble oppnevnt i juni, har hatt sitt første møte med landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Inge Ryan Foto: Landbruksdirektoratet 
Inge Ryan mener at en engasjert og interessert
minister 
er en god ballast for Reindriftsstyrets arbeid.

– Det var et svært positivt møte, sier Inge Ryan, leder i Reindriftsstyret . – Vi i styret hadde en liten oppsummering etter møtet, og alle satt igjen med samme inntrykk: Vi har en statsråd som er oppriktig engasjert og interessert, som er offensiv og vil næringa vel. Dette er en god ballast for oss å ta med i det videre arbeidet.

Statsråden selv kommenterer også møtet i svært positive vendinger i en artikkel på departementets hjemmeside. – Jeg har også stor nytte av å høre hvordan styret ser på aktuelle saker, og ser fram til et godt og tett samarbeid med styret framover, sier hun blant annet.

Viktige saker
Reindriftsstyret hadde ordinært møte samme dag som de møtte statsråden.

Det nye reindriftsstyret ble oppnevnt i juni i år. – Det er et engasjert og kompetent styre. Vi er godt i gang, og vel så det, sier Inge Ryan.

Styret gjorde flere vedtak i saker knyttet til bruksregler i reinbeitedistriktene.
– Dette er til dels kompliserte, men viktige saker. Jeg er svært fornøyd med at vi nå har fått landet flere slike saker, for bruksregler må næringen ha, sier Ryan.

Noen rettighetssaker som omhandler overføring av siida-andeler ble utsatt.
– Disse sakene medfører vanskelige avveininger, skjønnsrommet er stort, og det viktig for alle parter at vi bruker litt ekstra tid, sier Inge Ryan.

Neste møte Reindriftsstyret er 4. mars 2020.

Kontaktperson

Mer om temaet