Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Saksliste til møte i Reindriftsstyret 12.09.2016

Møtedato: 12.09.16

Reindriftsstyret holder møte i Alta 12. september 2016.

Saksliste:

ST 54/16 Reinbeitedistrikt 35 Favrrosorda - godkjenning av bruksregler for reintall
ST 55/16 Reinbeitedistrikt 40 Orda - godkjenning av bruksregler for reintall
ST 56/16 Reinbeitedistrikt 33 Spalca - godkjenning av bruksregler for reintall
ST 57/16 Reinbeitedistrikt 27 Joahkonjarga - godkjenning av bruksregler for reintall
ST 58/16 Reinbeitedistrikt 19 Sallan - godkjenning av bruksregler for reintall
ST 59/16 Helligskogen reinbeitedistrikt - godkjenning og fastsettelse av øvre reintall
ST 60/16 Mathis M. Somby - ZS05 - Klage - Frafall av tvangsmulkt
ST 61/16 Anders Somby jr. - ZS32 - Klage - Frafall av tvangsmulkt
ST 62/16 Berit Inga O. Hætta - YE41 - Anmodning om omgjøring av pålegg om reduksjon i sak 47/15
ST 63/16 Inga Risten Hætta - YE31 - Anmodning om omgjøring av pålegg om reduksjon i sak 48/15
ST 64/16 Reinbeitedistrikt 19 Sallan - klage på overføring av siidaandel
ST 65/16 Klage på Fylkesmannens vedtak av 06.01.2016 om å ikke godkjenne overføring av siidaandel XW11
ST 66/16 Klage på Landbruksdirektoratets vedtak på søknad om bruksendring av gjeterhytte til fritidsbolig ved Svukuriset i Engerdal kommune
ST 67/16 Klage på pålegg om fjerning av hytte ved Vestre Tiplingen i Hattfjelldal kommune - Tomas Daniel Børgefjell
ST 68/16 Tjåehkere sijte - Søknad om oppføringstillatelse til gjerdeanlegg på Pålfjellet i Lierne nasjonalpark
ST 69/16 Ileggelse av forelegg etter reindriftslovens § 78 - ulovlig gjerde - Ravdol siida
ST 70/16 Reingjerder i fellesbeiteområdene i Finnmark

Delegerte saker
DS 3/16 Lisbeth Helen og Mikkel M.M. Sokki - Søknad om oppføringstillatelse til gjeterhytte ved Ruoddojavri i Kautokeino kommune
DS 4/16 Anders Nils Peder Sokki - Vedtak om oppføringstillatelse til gjeterhytte ved Ruoddojavri etter reindriftslovens § 21

Referatsaker

RS 11/16 Oppfølging av siidaandeler som ikke har oppfylt pålegg om forholdsmessig reduksjon av reintall
RS 12/16 John Jonassen - Vedtak på søknad om bruksendring av gjeterhytte lokalisert ved Svukuriset i Engerdal kommune
RS 13/16 Jovna Vars Smuk - Vedtak om tillatelse til overtakelse av eksiterende gjeterhytte etter reindriftslovens § 21 på gnr. 4 bnr. 1 fnr. 33 i Nesseby kommune
RS 14/16 Henrik Johannes Blind/Saarivuoma sameby - Vedtak på oppføringstillatelse til gjeterhytte ved Cuovccajavri i Bardu kommune
RS 15/16 Vedtak om oppføringstillatelse til oppføring av gamme etter reindriftslovens § 21 ved Sneddetjohka i Kvænangen kommune
RS 16/16 Kopi - 16/351 Vedtak i klagesak - søknad om godkjenning av gjeterhytte ved Altevatn
RS 17/16 Håkon Isak Vars - Opprettelse av siidaandel - Klage til Sivilombudsmannen
RS 18/16 Anken til Høyesterett nektet fremmet.

ST 71/16 Eventuelt
ST 72/16 Godkjenne protokoll