Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reindriftsstyre oppnevnt – uten medlemmer fra Sametinget

Staten har utnevnt sine representanter til Reindriftsstyret, med en fungeringstid på ett år fra 1. juli 2018. Sametinget har ikke oppnevnt representanter for den neste fungeringsperioden.

Reinflytting (Copyright: Landbruksdirektoratet)

 

I mars vedtok Sametingsrådet at Sametinget ikke skal oppnevne representanter til Reindriftsstyret i perioden 2018-2021, selv om reindriftsloven forutsetter oppnevning. Grunnen er at Sametinget krever styrket innflytelse i Reindriftsstyret, og vil endre det slik at Sametingets forståelse av samisk medbestemmelse blir ivaretatt.

Reindriftsstyret er et forvaltningsorgan etter reindriftsloven. Skal næringen få behandlet sine saker som etter loven er tillagt Reindriftsstyret, er det nødvendig å ha et fungerende styre. I instruksen for Reindriftsstyret kommer det fram at Reindriftsstyret er beslutningsdyktig når fire av de syv medlemmene er til stede.

Nå har Landbruks- og matdepartementet (LMD) sendt brev til Sametinget der de viser til at de har oppnevnt sine fire representanter (for øvrig de samme som i forrige periode), og der de anmoder Sametinget om å revurdere sitt vedtak og likevel oppnevne medlemmer til Reindriftsstyret. Første konstituerende møte vil være tidlig høst 2018.

Kontaktperson

Mer om temaet

Regelverk