Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nytt reindriftsstyre på plass

Det nye reindriftsstyret har hatt sitt første møte. Ny leder er Inge Ryan.

Reindriftsstyret 2019-2023

Det nye reindriftsstyret hadde sitt første møte 15.august. Styret er oppnevnt fra 1.juli 2019 til 31.desember 2022.
Foto: Asbjørn Kulseng/Landbruksdirektoratet

Reindriftsstyret er et offentlig forvaltningsorgan og skal være rådgiver for reindriftsforvaltningen. Styret skal også være rådgiver i arbeidet med reinforskning og veiledning. Reindriftsstyret sine arbeidsoppgaver har hjemmel i reindriftsloven. Med mange nye styremedlemmer var det derfor naturlig at store deler av møtet, som ble avholdt i Alta 15.august, handlet om å informere om aktuelt lovverk. Styret fikk også gjennomgang av styrets instruks gitt av Landbruks- og matdepartementet, samt styrets rolle som forvalter og rådgiver. Neste møte i reindriftsstyret skjer i Tromsø 19.-20. september.

Den nye lederen, Inge Ryan, er rådmann i nye Namsos kommune. Han var tidligere fylkesmann i Nord-Trøndelag, og har også vært stortingsrepresentant for SV i to perioder. Det er Landbruks -og matdepartementet og Sametinget som oppnevner medlemmene, og reindriftsstyret for perioden 1.juli 2019 til 31.desember 2022 ser slik ut:

Leder:
Inge Ryan, rådmann i nye Namsos kommune
Vara: Christian Rekkedal landbruksdirektør hos Fylkesmannen for Vestland

Medlemmer:
Siri Vigmostad, sorenskriver Larvik tingrett
Vara: Kjetil Linde Holo, advokat hos advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas og Co AS

Asgrim Opdal, gårdbruker og leder av Filefjell reinlag
Vara: Ragnhild Nordmann Jakobsen, reingjeter i Vågå reinlag

Ragnhild Sparrok Larsen, reineier i Nordland reinbeiteområde
Vara: Ole Johan Johnsson Eira, reineier i Troms reinbeiteområde

Sametinget har oppnevnt følgende medlemmer:

Inge Even Danielsen, reineier i Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde
Vara:  Bjørn Thomas Åhrèn, samepolitiker/rådgiver Nord-Trøndelag reinbeiteområde

Inger Marie Gaup Eira, førsteamanuensis Samisk høgskole/reineier Vest-Finnmark reinbeiteområde
Vara: Inger Marit Eira Åhrèn, sykepleier/reineier Nord-Trøndelag reinbeiteområde

Leif Anders Somby, reineier Øst-Finnmark reinbeiteområde
Vara: Anders Somby jr., reineier Øst-Finnmark reinbeiteområde

 

 

 

Kontaktperson

Mer om temaet