Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reindriftsstyret: Tvangsvedtak opprettholdes

Reindriftstyret opprettholder vedtaket om at reintallet i flokken til reineier Jovsset Ante Sara må reduseres til 75 dyr.

22. februar i år vedtok Reindriftsstyret tvangsmessig reduksjon av reintallet i siidaandelen til Sara. Begrunnelsen var at Sara ikke har fulgt tidligere pålegg om å redusere reintallet.

Jovsset Ante Sara klaget på vedtaket. I sitt møte 26. mars vedtok Reindriftsstyret å ikke ta klagen til følge fordi det ikke er "fremlagt nye anførsler eller opplysninger som tilsier en annen vurdering av saken".

Protokoll fra møtet finner du her.

Saken blir nå oversendt Landbruks- og matdepartementet for endelig klagebehandling.

Kontaktperson

Relaterte nyheter

Mer om temaet