Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reindriftsstyret

Reinsdyr vinter (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Reindriftsstyret skal utføre en rekke oppgaver som er gitt i eller med hjemmel i reindriftsloven, og bidra til at myndighetene når de overordnede målene for reindriftspolitikken som er fastsatt av Stortinget.

Reindriftsstyret oppnevnes med hjemmel i reindriftsloven § 71, og er et offentlig forvaltningsorgan.


Neste møte

2019

 • 26. mars 2019, Gardermoen
 • 14. - 15. mai 2019, Tromsø
 • 25. juni 2019, Gardermoen
 • 19. - 20. september, Tromsø
 • 4. oktober, Gardermoen
 • 12. desember, Oslo

2020

 • 4. mars
 • 15. april, Alta
 • 11. - 13. juni, Mo i Rana
 • 2. - 3. september, Varanger - Kirkenes
 • 4. november, Gardermoen
 • Medlemmer

  Reindriftsstyret består av følgende medlemmer og varamedlemmer for perioden 1. juli 2019 til 31. desember 2022.

  Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt følgende medlemmer:

  Leder

  Inge Ryan, rådmann i nye Namsos kommune
  Vara: Christian Rekkedal landbruksdirektør hos Fylkesmannen for Vestland

  Medlemmer

  Siri Vigmostad, sorenskriver Larvik tingrett
  Vara: Kjetil Linde Holo, advokat hos advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas og Co AS

  Asgrim Opdal, gårdbruker og leder av Filefjell reinlag
  Vara: Ragnhild Nordmann Jakobsen, reingjeter i Vågå reinlag

  Ragnhild Sparrok Larsen, reineier i Nordland reinbeiteområde
  Vara: Ole Johan Johnsson Eira, reineier i Troms reinbeiteområde

  Sametinget
  har oppnevnt følgende medlemmer:

  Inge Even Danielsen, reineier i Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde
  Vara:  Bjørn Thomas Åhrèn, samepolitiker/rådgiver Nord-Trøndelag reinbeiteområde

  Inger Marie Gaup Eira, førsteamanuensis Samisk høgskole/reineier Vest-Finnmark reinbeiteområde
  Vara: Inger Marit Eira Åhrèn, sykepleier/reineier Nord-Trøndelag reinbeiteområde

  Leif Anders Somby, reineier Øst-Finnmark reinbeiteområde
  Vara: Anders Somby jr., reineier Øst-Finnmark reinbeiteområde

 • Styrets oppnevning og virksomhet

  Instruks vedrørende Reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet er fastsatt av Landbruks- og Matdepartementet 5. januar 2009. Instruksen kan lastes som pdf-fil nedenfor: