Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Styra for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Forskning (Copyright: Colourbox.com)

Landbruksdirektoratet er sekretariat for to forskingsstyre: Styret for "fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter" (FFL) og styret for "forskningsmidler over jordbruksavtalen" (JA). Styra har saman ansvaret for «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri». Dei to finansieringskjeldene gir til saman om lag 230 mill. kroner per år til jordbruks- og matforsking.