Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Åpent seminar: Utredninger til jordbruksoppgjøret 2020

Fem utredninger med viktige tema for innovasjon i jordbruket legges fram 25. mars. Blant temaene er karbonbinding i jord, bærekraftige produksjonssystemer og utprøving av grønnsakssorter.

Frostutsatte kålplanter (Copyright: NIBIO)

Utprøving av grønnsakssorter tilpasset norske dyrkingsforhold er et av temaene når styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen inviterer til seminar.


Rapportene ble bestilt av avtalepartene i fjorårets jordbruksoppgjør, og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) fikk i oppdrag å framskaffe rapportene. Midler ble lyst ut sist sommer, og nå foreligger det til sammen fem rapporter:

  • Enklere teknologier for karbonfangst og -lagring, og jordbrukspraksis som fører til bedre karbonbinding i jord
  • Utprøving av grønnsakssorter tilpasset norske dyrkingsforhold
  • Muligheter for videreutvikling av bærekraftige produksjonssystemer for norske forhold, med utgangspunkt i endrede forbruksmønstre og etterspørsel. To rapporter.
  • Er dagens utdanningstilbud på alle nivå tilpasset kompetansebehovet i landbrukets verdikjede?

JA-styret inviterer nå til et åpent seminar der de fem rapportene blir presentert.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt på forskning@landbruksdirektoratet.no

Dato: Onsdag 25. mars kl. 09.00-13.30. Seminaret er gratis. Enkel lunsj.
Sted: Landbruksdirektoratet, Stortingsgt. 28.
Påmeldingsfrist: 18. mars.

Du kan melde deg på her.

PROGRAM:

Tid

Tema

0900

Velkommen

Anne Kathrine Fossum, leder for styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen

Enklere teknologier for karbonfangst og -lagring, og jordbrukspraksis som fører til bedre karbonbinding i jord

«Tiltak for å stimulere til økt karbonbinding i jordbruksjord gjennom økt bruk av fangvekster»

Bjørn Ingar Holmen, AgriAnalyse

Spørsmål og diskusjon

1000

1025

1035

Muligheter for videreutvikling av bærekraftige produksjonssystemer for norske forhold, med utgangspunkt i endrede forbruksmønstre og etterspørsel

«Nye bærekraftige produksjonssystemer for norsk jordbruk»
Solveig Svardal, Telemarksforsking

Kort beinstrekk

«GrønnFjørfe – driftsformer som gir fjørfe muligheter til naturlig atferd ute og inne, reduserer smittefaren og øker selvforsyningsgraden»
Juni Rosann E. Johanssen, NORSØK og Steffen Adler, NIBIO

Spørsmål og diskusjon

1130

 

 Enkel lunsj

1200

Utprøving av grønnsakssorter tilpasset norske dyrkingsforhold

«Behov og muligheter for økt utprøving av grønnsakssorter for norske forhold, samt muligheter for utvikling av eksisterende og nye grønnsakssorter»

Jon Mjærum, Norsk Landbruksrådgiving

Spørsmål og diskusjon

1245

 

Er dagens utdanningstilbud på alle nivå tilpasset kompetansebehovet i landbrukets verdikjede?

«Fremtidsrettet forvaltning av humankapitalen i landbrukets verdikjeder»

Anne Strøm Prestvik, NIBIO

Spørsmål og diskusjon

 

1330

 

Slutt

Kontaktperson

Mer om temaet