Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forskning: Midler til utredninger og forprosjekt 2021

FFL/JA lyser ut inntil 12 mill. kroner til utredninger og forprosjekt i 2021. I tillegg lyser JA-styret ut midler til utredning om status og behov knyttet til norske potet- og grønnsakslager og pakkerier. Utredningen skal være ferdig til jordbruksoppgjøret 2021.

Ny FFL/JA logo, mars 2015 (Copyright: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri)

 

Det er nå mulig å søke støtte fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri til utredninger og forprosjekter med oppstart i 2021. Pengene kommer fra to kilder: Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA).

Tirsdag 1. september 2020 er frist for å søke midler til utredning om norske potet- og grønnsakslager. Styret behandler søknadene medio september.

Tirsdag 22. september er frist for å søke midler til øvrige utredninger og forprosjekt. Styrene behandler søknadene 29. oktober 2020.

Utredninger skal belyse problemstillinger på et gitt område, skissere og vurdere mulige tiltak, samt forutsetninger for og følger av utredningens anbefaling. Et forprosjekt skal ha som mål å føre til videre forskning. Søker skal angi hvilket forskningsprosjekt forprosjektet er tenkt å lede til.

Les mer om midlene, prioriterte områder i 2021 og hvordan du søker.

Kontaktperson

Mer om temaet

Frister