Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

undersider

Medlemmer i styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt følgende styre fra 1.1.2018 til 31.12.2020. Anne Kathrine Fossum er oppnevnt som leder av avtalestyret fra 1.1.2020 til 31.12.2021.

Medlemmer i styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt følgende styre fra 01.01.2018 til 31.12.2020. Anne Kathrine Fossum er oppnevnt som leder av fondsstyret fra 01.01.2020 til 31.12.2021.

Forskning og utvikling

FoU er et viktig virkemiddel for kunnskapsoppbygging og verdiskapning. De ulike økonomiske virkemidlene forvaltes av ulike organ. Det er innen landbruks- og matsektoren likevel lagt vekt på å se de ulike virkemidlene i sammenheng og også sikre en helhetlig og effektiv forvaltning av de samlede midler til FoU innen sektoren.

Kontakt