Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Forskning og utvikling

FoU er et viktig virkemiddel for kunnskapsoppbygging og verdiskapning. De ulike økonomiske virkemidlene forvaltes av ulike organ. Det er innen landbruks- og matsektoren likevel lagt vekt på å se de ulike virkemidlene i sammenheng og også sikre en helhetlig og effektiv forvaltning av de samlede midler til FoU innen sektoren.

Innen forskning er det tre hovedfinansiører:

  • Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) (Foundation for Research Levy on Agricultural Products)
  • Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) (Agricultural Agreement Research Fund)
  • Norges forskningsråd (NFR) (The Research Council of Norway)

Også over faglige tiltak under Omsetningsrådet avsettes noe midler til FoU.
Sekretariatet for FFL- og JA-styrene, samt Omsetningsrådet ligger i Landbruksdirektoratet.

Fra 2004 har styringen av forskningsmidlene over jordbruksavtalen (JA) og midlene fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) vært samordnet. Da ble representantene i styret for JA en del av styret for FFL. Vedtak om bruk av forskningsmidler fra jordbruksavtalen gjøres imidlertid fortsatt av representantene i styret for JA alene.

Styrene i FFL og JA samarbeider også nært med Forskningsrådet om utlysing av midler, søknadsbehandling og prosjektoppfølging. Det er inngått egen samarbeidsavtale mellom styrene og Forskningsrådet.

Samlet skal dette bidra til å få en helhetlig og effektiv forvaltning av de samlede midlene til forskning innen landbruks- og matsektoren. Forskning er et av de viktigste virkemidlene for å øke konkurransekraften og verdiskapningen. Kunnskap fra forskning skal samtidig sikre at den økonomiske veksten skjer innenfor naturens og miljøets tålegrense.