Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Medlemmer i styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt følgende styre fra 01.01.2018 til 31.12.2020. Anne Kathrine Fossum er oppnevnt som leder av fondsstyret fra 01.01.2020 til 31.12.2021.

 

Medlem

Varamedlem

Leder
Anne Kathrine FossumNy styrelder_Anne Kathrine Fossum_portrett-lite
Fylkesmannen i Innlandet

E-post: fmheakf@fylkesmannen.no
Mobil: 901 18 816


Christian Rekkedal
Fylkesmannen i Vestland

E-post: fmsfCRE@fylkesmannen.no

Erling Aas-Eng
Erling Aas-EngNorges Bondelag

E-post: erling@radhusetvingelen.no
Mobil: 403 32 837

Per Harald Agerup
Norges Bondelag

E-post: per.harald.agerup@bondelaget.no
Mobil: 951 42 703

Olaf Godli
Norsk Bonde- og Småbrukarlag

E-post: olaf@smabrukarlaget.no
Mobil: 975 46 142

Elin Bergerud
Norsk Bonde- og Småbrukarlag

E-post: elin_nborge@hotmail.com
Mobil: 911 21 962

Lars Iver Wiig Foto: NNNNestleder
Lars Iver Wiig
Norsk Nærings- og Nytelses-middelarbeiderforbund (NNN)

E-post: lars.iver.wiig@nnn.no
Mobil: 906 49 110

Anne Berit Aker Hansen Foto: NNNAnne Berit Aker Hansen
Norsk Nærings- og Nytelses-middelarbeiderforbund (NNN)

E-post: anne.berit.aker.hansen@nnn.no
Mobil: 920 35 332

Kristin Taraldsrud Hoff
Norsk Landbrukssamvirke

E-post: kristin.hoff@landbruk.no
Mobil: 959 33 394

Åge Klepp 
Norsk Landbrukssamvirke

E-post: age.klepp@landbruk.no
Mobil: 909 29 690

Terje Sletnes Foto: NHOTerje Sletnes
NHO Mat og Drikke

E-post:: ts@nhomd.no
Mobil.: 977 58 468

Anna Maria Karlsen Foto: NHOAnna Maria Karlsen
NHO Mat og Drikke

E-post: ak@nhomd.no
Mobil: 916 24 185

Signe HellandSigrid Helland
Hovedorganisasjonen Virke

E-post: sigrid.helland@hsh-org.no
Mobil: 917 01 197

Bård Gultvedt
NorgesGruppen

E-post: Bard.Gultvedt@norgesgruppen.no
Mobil: 913 35 104

Observatør: Vidar Skagestad

Vidar Skagestad
Norges forskningsråd

E-post: vsk@forskningsradet.no
Mobil:  918 41 054