Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på bokmål

Søkje konsesjon for erverv av fast eigedom

Dersom det er konsesjonsplikt på eigedommen må den nye eigaren få løyve til å ta over. Konsesjon er løyve frå kommunen til å erverve ein eigedom.

Kven kan søkje?

Den som ervervar ein eigedom som er konsesjonspliktig, må søkje.

Om prosessen:

Viktige datoar

Søknadsfrist:

innan tre veker etter at avtalen er inngått eller du fekk råderett over eigedommen

Treng du hjelp?

Kontakt kommunen din

Kommunen kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettar.

Fant du det du lette etter?