Til hovedinnhold

nb

Aktuelt

Nyheter

Status for utbetaling av tilskudd til sidaandeler og reinlag

Ny utgave av Reindriftnytt av 2022 er ute

Eikesdalen i Møre og Romsdal – nytt utvald kulturlandskap i 2022

Kunngjøringer

Søknad om bærkvote for bearbeidingsindustri

Utlysning av prosjektmidler til skognæringen 2022

Utlysning av midler til utviklingstiltak innen økologisk landbruk 2023

Visste du at?

  • Antall jordbruksbedrifter i Norge er 38 100 (2021)
  • Norge har 3 000 reineiere
  • 37,4 % av Norges areal er dekket av skog
  • Ca. 3,5 % av Norges areal er jordbruksareal
  • Vi drikker 89 liter melk per person i Norge (2018)

Hva er våre oppgaver?

Vårt samfunnsoppdrag

Landbruksdirektoratet er viktig for mange næringsdrivende og god brukerdialog er avgjørende for oss. Vi bidrar til å sikre et godt kunnskapsgrunnlag og gir råd om virkemidler innen landbrukspolitikken. Direktoratet setter politikken på handel og landbruk ut i livet.  

Jobbe hos oss?

Vil du jobbe i et miljø med høy faglig kompetanse, hvor det er stor offentlig interesse for det du gjør og arbeidsoppgavene er varierte? Da bør du bli kjent med Landbruksdirektoratet. Vi har et bredt samfunnsoppdrag der den enkelte får stort ansvar og utfordrende oppgaver. Vi brenner for å være en tydelig kunnskapsleverandør innen våre fagområder, har en omfattende satsning på digitalisering og en stor kontaktflate mot både forvaltning, landbruk og næringsliv. Hos oss er det gode muligheter for personlig vekst og læring. Vi har flotte lokaler i Oslo, Steinkjer og Alta.