Til hovedinnhold

Driftsmelding: Pga. teknisk oppgradering er alle våre digitale løsning nede tirsdag 05.12. mellom kl. 19.00 og 21.00. Vi beklager ulempen dette medfører.

nb

Aktuelt

Nyheter

Ressursregnskap for reindriftsnæringen 2023

Stabilt og lavt matsvinn i de fleste jordbruksproduksjoner

Høye fangster av granbarkbille i 2023

Kunngjøringer

Utlysning av midler til genressurstiltak for 2024

Visste du at?

  • Antall jordbruksbedrifter i Norge er 37 704 (2023)
  • Norge har 3 000 reineiere
  • 37,4 % av Norges areal er dekket av skog
  • Ca. 3,5 % av Norges areal er jordbruksareal 

Hva er våre oppgaver?

Vårt samfunnsoppdrag

Landbruksdirektoratet er viktig for mange næringsdrivende og god brukerdialog er avgjørende for oss. Vi bidrar til å sikre et godt kunnskapsgrunnlag og gir råd om virkemidler innen landbrukspolitikken. Direktoratet setter politikken på handel og landbruk ut i livet.  

Jobbe hos oss?

Vil du jobbe i et miljø med høy faglig kompetanse, hvor det er stor offentlig interesse for det du gjør og arbeidsoppgavene er varierte? Da bør du bli kjent med Landbruksdirektoratet.