Til hovedinnhold

nb

Aktuelt

Nyheter

Tømmerhogst første kvartal 2024

God produksjon av reinkjøtt

Ny ordning for rydding av avfall etter flom

Kunngjøringer

Landbruksdirektoratet har vedtatt nye satser for frakt av kraftfôr med virkning fra 1. april 2024

Utlysning av prosjektmidler til skognæringen

Tidspunkt for auksjoner av importkvoter fastsatt

Rapporter

Årsrapport Reindriftens utviklingsfond RUF 2023

Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

Forvaltningsstøtte for oppfølging av spredearealkravet for husdyrgjødsel

Visste du at?

  • Antall jordbruksbedrifter i Norge er 37 627 (2023)
  • Litt over 3 000 mennesker er tilknyttet den samiske reindriften
  • 37,4 % av Norges areal er dekket av skog
  • Ca. 3,5 % av Norges areal er jordbruksareal 

Hva er våre oppgaver?

Vårt samfunnsoppdrag

Landbruksdirektoratet er viktig for mange næringsdrivende og god brukerdialog er avgjørende for oss. Vi bidrar til å sikre et godt kunnskapsgrunnlag og gir råd om virkemidler innen landbrukspolitikken. Direktoratet setter politikken på handel og landbruk ut i livet.  

Jobbe hos oss?

Vil du jobbe i et miljø med høy faglig kompetanse, hvor det er stor offentlig interesse for det du gjør og arbeidsoppgavene er varierte? Da bør du bli kjent med Landbruksdirektoratet.