Til hovedinnhold

nb

Aktuelt

Nyheter

Statistikk om norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri

14 mill. kroner til bærekraftig bruk av plantevernmidler

Nye rapportar om byggjekostnadar og lausdriftsfjøs

Kunngjøringer

Tidspunkt for auksjoner av importkvoter fastsatt

Utlysning av nasjonale rentemidler for 2024

Nedsatt tollavgiftssats for poteter til potetsnacks og pommes frites

Rapporter

Utredning av om data i Husdyrregisteret kan brukes til tilskuddsutmåling

Evaluering av sonegrenser for distriktstilskudd kjøtt i Stjørdal kommune

Utviklingstilskudd for god jordhelsepraksis

Visste du at?

  • Antall jordbruksbedrifter i Norge er 37 627 (2023)
  • Litt over 3 000 mennesker er tilknyttet den samiske reindriften
  • 37,4 % av Norges areal er dekket av skog
  • Ca. 3,5 % av Norges areal er jordbruksareal 

Hva er våre oppgaver?

Vårt samfunnsoppdrag

Landbruksdirektoratet er viktig for mange næringsdrivende og god brukerdialog er avgjørende for oss. Vi bidrar til å sikre et godt kunnskapsgrunnlag og gir råd om virkemidler innen landbrukspolitikken. Direktoratet setter politikken på handel og landbruk ut i livet.  

Jobbe hos oss?

Vil du jobbe i et miljø med høy faglig kompetanse, hvor det er stor offentlig interesse for det du gjør og arbeidsoppgavene er varierte? Da bør du bli kjent med Landbruksdirektoratet.