Til hovedinnhold

nb

Aktuelt

Nyheter

Stabilt og lavt matsvinn i de fleste jordbruksproduksjoner

Høye fangster av granbarkbille i 2023

Nye forholdstal for mjølkekvoter i 2024

Kunngjøringer

Utlysning av midler til genressurstiltak for 2024

Visste du at?

  • Antall jordbruksbedrifter i Norge er 37 704 (2023)
  • Norge har 3 000 reineiere
  • 37,4 % av Norges areal er dekket av skog
  • Ca. 3,5 % av Norges areal er jordbruksareal

Hva er våre oppgaver?

Vårt samfunnsoppdrag

Landbruksdirektoratet er viktig for mange næringsdrivende og god brukerdialog er avgjørende for oss. Vi bidrar til å sikre et godt kunnskapsgrunnlag og gir råd om virkemidler innen landbrukspolitikken. Direktoratet setter politikken på handel og landbruk ut i livet.  

Jobbe hos oss?

Vil du jobbe i et miljø med høy faglig kompetanse, hvor det er stor offentlig interesse for det du gjør og arbeidsoppgavene er varierte? Da bør du bli kjent med Landbruksdirektoratet.