Til hovedinnhold

Driftsmelding: Pga. teknisk oppgradering er alle våre digitale løsning nede fra tirsdag 3.10. kl. 17.00 til onsdag 4.10. kl.7.00. Vi beklager ulempen dette medfører.

nb

Aktuelt

Nyheter

Søknad om produksjons- og avløsertilskudd

Til deg som ønsker en aktiv rolle i forskningsprioriteringene for mat og drikke

Hastebestillinger fra jordbruksoppgjøret 2023 i gang

Kunngjøringer

Du kan nå registrere disponering av melkekvote for 2024

Utlysning av Nasjonale tilretteleggingsmidler 2024

Hovedutlysning av midler til utredninger og forprosjekt 2024

Visste du at?

  • Antall jordbruksbedrifter i Norge er 37 310 (2022)
  • Norge har 3 000 reineiere
  • 37,4 % av Norges areal er dekket av skog
  • Ca. 3,5 % av Norges areal er jordbruksareal

Hva er våre oppgaver?

Vårt samfunnsoppdrag

Landbruksdirektoratet er viktig for mange næringsdrivende og god brukerdialog er avgjørende for oss. Vi bidrar til å sikre et godt kunnskapsgrunnlag og gir råd om virkemidler innen landbrukspolitikken. Direktoratet setter politikken på handel og landbruk ut i livet.  

Jobbe hos oss?

Vil du jobbe i et miljø med høy faglig kompetanse, hvor det er stor offentlig interesse for det du gjør og arbeidsoppgavene er varierte? Da bør du bli kjent med Landbruksdirektoratet.