Til hovedinnhold

Driftsmelding 4.des. - 8.des.
Pga. oppgradering og teknisk vedlikehold er følgende tjenester utilgjengelige i perioden fra søndag 4. des. kl. 10.00 til torsdag 8. des. kl. 08.00. 
Tollnedsettelser ved import av landbruksvarer, Søknad om reseptgodkjenning og tilskuddssøknader i RÅK-tilskuddsordningen, Kvoteordningen for melk, Søknad om erstatning etter naturskade.

nb

Aktuelt

Nyheter

Reinmerke-app i ny versjon

Store investeringer i skogsveier siste årene

Stor interesse for auksjon av tollkvoter

Kunngjøringer

Utlysning av Nasjonale tilretteleggingsmidler 2023

Prisnedskriving til import av karbohydratvarer

Visste du at?

  • Antall jordbruksbedrifter i Norge er 37 310 (2022)
  • Norge har 3 000 reineiere
  • 37,4 % av Norges areal er dekket av skog
  • Ca. 3,5 % av Norges areal er jordbruksareal
  • Vi drikker 89 liter melk per person i Norge (2018)

Hva er våre oppgaver?

Vårt samfunnsoppdrag

Landbruksdirektoratet er viktig for mange næringsdrivende og god brukerdialog er avgjørende for oss. Vi bidrar til å sikre et godt kunnskapsgrunnlag og gir råd om virkemidler innen landbrukspolitikken. Direktoratet setter politikken på handel og landbruk ut i livet.  

Jobbe hos oss?

Vil du jobbe i et miljø med høy faglig kompetanse, hvor det er stor offentlig interesse for det du gjør og arbeidsoppgavene er varierte? Da bør du bli kjent med Landbruksdirektoratet.