Til hovedinnhold

nb

Aktuelt

Nyheter

Hogst og tømmerpriser fortsetter opp

God respons på ny digital løsning for reindriften

Utvider overgangsordning for toll til bakepotet og industripotet

Kunngjøringer

Lyser ut 8 mill. kroner til økologiske prosjekter

Søk tilskudd fra Klima- og miljøprogrammet 2025

75 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet fra 2025

Rapporter

Rapport om statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2023

KOSTRA landbruk – ei vurdering av rapporteringa for 2023

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer

Visste du at?

  • Antall jordbruksbedrifter i Norge er 37 627 (2023)
  • Litt over 3 000 mennesker er tilknyttet den samiske reindriften
  • 37,4 % av Norges areal er dekket av skog
  • Ca. 3,5 % av Norges areal er jordbruksareal 

Hva er våre oppgaver?

Vårt samfunnsoppdrag

Landbruksdirektoratet er viktig for mange næringsdrivende og god brukerdialog er avgjørende for oss. Vi bidrar til å sikre et godt kunnskapsgrunnlag og gir råd om virkemidler innen landbrukspolitikken. Direktoratet setter politikken på handel og landbruk ut i livet.  

Jobbe hos oss?

Vil du jobbe i et miljø med høy faglig kompetanse, hvor det er stor offentlig interesse for det du gjør og arbeidsoppgavene er varierte? Da bør du bli kjent med Landbruksdirektoratet.