Til hovedinnhold

Informasjon om strømstøtte

På grunn av høye strømpriser kan jordbruksforetak, veksthusforetak og vanningslag søke om strømstøtte hos Landbruksdirektoratet.

Søke eller endre søknad om strømstøtte

Hvilket søknadskjema skal jeg benytte?

Informasjon om hvem som kan motta strømstøtte etter ordningen og hvilket skjema du skal benytte.

Regelverk

Ordningen reguleres av: Midlertidig forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag. Heretter kalt «strømstøtteforskriften».

Mer informasjon og spørsmål og svar om foretakene som kan søke strømstøtte:

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet