Kontaktinformasjon

Telefon: 78 60 60 00

Åpent 9–15 alle hverdager

E-post: postmottak@landbruksdirektoratet.no

Du kan også sende brev i vanlig post til: Landbruksdirektoratet, Postboks 56, 7701 Steinkjer.

All post blir behandlet i samsvar med offentlighetsloven. Dette betyr blant annet at innholdet kan bli offentlig tilgjengelig.

Spørsmål om våre internett-tjenester: support@landbruksdirektoratet.no.

Våre kontorer

Oslo
Besøksadresse: Innspurten 11 D,
0663 Oslo

Alta
Besøksadresse:
Løkkeveien 111,
9510 Alta

Steinkjer
Besøksadresse:
Skolegata 22,
7713 Steinkjer

Faktura

Fakturaadresse

Landbruksdirektoratet

Fakturamottak DFØ

Postboks 4746 Torgarden

7468 Trondheim.

Alle fakturaer og kreditnotaer skal merkes med 4010+initialer til ansatte i direktoratet (bestillerreferanse).

Elektronisk faktura

Alle elektroniske fakturaer skal sendes på standard EHF-format.

Adresse: 981544315

  • Husk å legge inn nummeret uten mellomrom.
  • I enkelte systemer må du også oppgi landkoden. Adressen blir da: 9908:981544315.
  • Alle fakturaer og kreditnotaer skal merkes med 4010+initialer til ansatte i direktoratet (bestillerreferanse).

Organisasjonsnummer: NO 981 544 315 MVA

Bankkonto: 7694 05 02280