Kontaktinformasjon

Telefon: 78 60 60 00

Åpent 9–15 alle hverdager

E-post: postmottak@landbruksdirektoratet.no

Du kan også sende brev i vanlig post til Landbruksdirektoratet, Postboks 1450 Vika, 0116 Oslo.

All post blir behandlet i samsvar med offentlighetsloven. Dette betyr blant annet at innholdet kan bli offentlig tilgjengelig.

Spørsmål om våre internett-tjenester: support@landbruksdirektoratet.no.

 

Pressekontakt

Vi hjelper deg som journalist med å finne riktig person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju.

Pressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mandag til fredag mellom kl. 08:00 og 15:45.
 

Telefon: 400 21 171


 

Dersom vi ikke tar telefonen, vil vi ringe deg tilbake i løpet av kort tid. Pressetelefonen kan dessverre ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Vi registrerer alle mediehenvendelser (media, navn, telefon og e-post). Vi bruker ikke opplysningene til andre formål enn å følge opp henvendelsene.

Andre enn journalister bes kontakte vårt sentralbord, telefon: 78 60 60 00.
 

Kontaktperson

Hvis det haster utenom ordinær arbeidstid kan du ringe kommunikasjonsdirektør Robert Rønning.

Robert Rønning
Kommunikasjondirektør

Telefon: 915 39 513 
E-post: robert.ronning@landbruksdirektoratet.no

 

Våre kontorer

Oslo
Besøksadresse: Stortingsgata 28,
0161 Oslo

Alta
Besøksadresse:
Løkkeveien 111,
9510 Alta

Steinkjer
Besøksadresse:
Skolegata 22,
7713 Steinkjer

Faktura

Fakturaadresse

Landbruksdirektoratet

Fakturamottak DFØ

Postboks 4746 Torgarden

7468 Trondheim.

Alle fakturaer og kreditnotaer skal merkes med 4010+initialer til ansatte i direktoratet (bestillerreferanse).

Elektronisk faktura

Alle elektroniske fakturaer skal sendes på standard EHF-format.

Adresse: 981544315

  • Husk å legge inn nummeret uten mellomrom.
  • I enkelte systemer må du også oppgi landkoden. Adressen blir da: 9908:981544315.
  • Alle fakturaer og kreditnotaer skal merkes med 4010+initialer til ansatte i direktoratet (bestillerreferanse).

Organisasjonsnummer: NO 981 544 315 MVA

Bankkonto: 7694 05 02280