Til hovedinnhold

Jordvern

Jordvern handler om å ta vare på arealer av dyrka og dyrkbar jord for framtidige generasjoner. Det er kommunene som har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven, og jordloven.

Søke tilskudd?

Det finnes flere tilskuddsordninger for regionale og kommunale tiltak.

Nyheter

Publisert: 02.06.2023

Jordleiepriser er ganske stabile

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at prisen på jordleie har gått noe ned eller ligget stabilt det siste året. Det er store variasjoner mellom regioner og bruken av arealene. Nær halvparten av alt jordbruksareal i drift er leiejord i Norge.

Publisert: 01.06.2023

1. juni er Verdens melkedag

I dag, torsdag 1. juni, feires Verdens melkedag. Dagen ble etablert av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) for å rette oppmerksomhet om melk og alle dens gode egenskaper.

Publisert: 01.06.2023

Satsene i RÅK-tilskuddsordningen på høring

Landbruks- og matdepartementet foreslår nye satser i RÅK-tilskuddene. Fristen for å komme med høringsinnspill er 7. juni.

Publisert: 31.05.2023

Lanserer håndbok for bærekraftig drift av gartnerier og hagebruk

I dag lanseres «Bærekraftshåndboken» i regi av Norsk Gartnerforbund. Målet er å veilede gartneri- og hagebruksprodusenter til gode, grønne valg.

Fant du det du lette etter?