Til hovedinnhold

Jordvern

Jordvern handler om å ta vare på arealer av dyrka og dyrkbar jord for framtidige generasjoner. Det er kommunene som har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven, og jordloven.

Søke tilskudd?

Det finnes flere tilskuddsordninger for regionale og kommunale tiltak.

Rapporter

Publisert: 08.12.2021

Matsvinn i jordbrukssektoren

Kartlegging for 2020

Nyheter

Publisert: 18.01.2022

Nå kan du søke midler til innovasjonsprosjekter for 2023

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) lyser ut inntil 55 mill. kroner til innovasjonsprosjekter med oppstart i 2023.

Publisert: 14.01.2022

17,1 mill kroner tildelt nye klima- og miljøprosjekter

Det nasjonale Klima- og miljøprogrammet har innvilget 17,1 mill. kroner i tilskudd til 14 nye prosjekter med oppstart i januar 2022.

Publisert: 12.01.2022

Tildeling til nye prosjekter for bærekraftig bruk av plantevernmidler

Landbruksdirektoratet har for 2022 innvilget 12 mill. kroner til 16 prosjekter som skal bidra til redusert bruk av kjemiske plantevernmidler.

Publisert: 07.01.2022

Endringer i GSP-systemet får betydning for bruk av tollkvoter

Belize fikk bedre betingelser fra 1. januar i år, men Indonesia er ute av GSP-ordningen fra 1. februar 2022 og Uruguay fra 1. juli. Fra 2023 skjer det ytterligere endringer. Dette får betydning for bruk av tollkvoter ved import fra disse landene.

Fant du det du lette etter?