Til hovedinnhold

Driftsmelding: Pga. teknisk vedlikehold er alle våre digitale løsning nede onsdag 22.5. mellom kl. 19 og 21. Vi beklager ulempen dette medfører.

Meldinger

Publisert: 07.05.2024

Reindrift

Nytt rundskriv nr. 2024/9 Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag Veiledning og instruks for forvaltningsansvar og saksbehandling. Les rundskrivet her

Publisert: 29.04.2024

Reindrift

Protokoller Reindriftsstyre Protokoller fra Reindriftsstyre 25. mars og 25. april er nå tilgjengelig på nett. Les mer her

Publisert: 24.04.2024

Reindrift

Rundskriv 2024/11 Melding om reindrift er publisert Nytt rundskriv som omhandler forvaltningsansvar og saksbehandling til forskrift om melding om reindrift er tilgjengelig på forvaltningssidene. Les rundskrivet her

Publisert: 23.04.2024

Prosjektmidler

Midler til utarbeiding av kommunale jordvernstrategier Landbruksdirektoratet lyser med dette ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier. Fristen for å søke er 20. august 2024. Les utlysningen her

Jordvern

Jordvern handler om å ta vare på arealer av dyrka og dyrkbar jord for framtidige generasjoner. Det er kommunene som har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven, og jordloven.

Rapporter

Publisert: 22.09.2023

Rapport om statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2022

Statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2022.

Publisert: 01.07.2022

Rapport om statsforvalterens saksbehandling etter eiendomsregelverket i 2021

Statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2021.

Publisert: 05.06.2021

Rapport om statsforvalterens saksbehandling etter eiendomsregelverket i 2020

Statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2020.

Publisert: 01.06.2020

Rapport om Fylkesmannens saksbehandling etter eiendomsregelverket i 2019

Fylkesmannens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2019.

Søke tilskudd?

Det finnes flere tilskuddsordninger for regionale og kommunale tiltak.

Nyheter

Flatbiff av rein på en tallerken

Publisert: 10.05.2024

Reindrift- unike smaker og opplevelser

Reindriften i Norge produserer et produkt som er naturbasert, ekte og smakfullt. Næringen er en viktig bidragsyter til Norge som turistdestinasjon og til utviklingen av Matnasjonen Norge.

Publisert: 08.05.2024

20 millioner til økoprosjekter i hele verdikjeden

Landbruksdirektoratet har innvilget 20,5 millioner kroner til 13 økologiske prosjekter med oppstart i 2024.

Egg i eggkartong.

Publisert: 06.05.2024

Opnar for meir import av egg

Frå 14. mai er det null toll på egg. Målet er at importerte egg skal sørgja for nok egg i butikkhyllene og til matindustrien.

Publisert: 02.05.2024

Spent foran årets barkbille-sesong

Hvordan kjenne igjen ferske barkbilleangrep på trær, og hvordan overvåker myndighetene utbrudd? Dette kan du få mer informasjon om i et webinar den 7. mai.

Fant du det du lette etter?