Til hovedinnhold

Jordvern

Jordvern handler om å ta vare på arealer av dyrka og dyrkbar jord for framtidige generasjoner. Det er kommunene som har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven, og jordloven.

Søke tilskudd?

Det finnes flere tilskuddsordninger for regionale og kommunale tiltak.

Nyheter

Publisert: 29.03.2023

Økt tilskuddspott til jordvernstrategier i kommunene

Kommunene kan nå søke om støtte til å lage jordvernstrategier. I år er potten økt. Fristen er 31. mai.

Publisert: 27.03.2023

Gratis bok om viktige arter i skog

Landbruksdirektoratet har utviklet en felthåndbok som et nytt hjelpemiddel for miljøregistreringer i skog. Boken kan lastes ned gratis av alle som er interessert i skog.

Publisert: 27.03.2023

Gården som læringsarena for ungdomsskoleelever

Å mestre varierte arbeidsoppgaver, kontakt med dyr og gårdbrukere gir verdifull erfaring for elever som har redusert utbytte av vanlig undervisning, viser en ny forskningsrapport.

Publisert: 27.03.2023

Prosjekter for bærekraftig bruk av plantevernmidler

Landbruksdirektoratet har for 2023 bevilget 13,9 millioner kroner til 14 prosjekter for redusert risiko knyttet til kjemiske plantevernmidler. Det blir mulig å søke også i september 2023.

Fant du det du lette etter?