Til hovedinnhold

Jordvern

Det er et jordbrukspolitisk hovedmål å øke norsk matproduksjon. Kommunene har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven og jordloven.

Søke tilskudd?

Det finnes flere tilskuddsordninger for regionale og kommunale tiltak.

Rapporter

Publisert: 17.09.2021

Målprisrapport 2020–2021

Markeds- og prisutvikling for målprisvarene og andre sentrale jordbruksvarer i avtaleåret 2020–2021.

Nyheter

Publisert: 17.09.2021

Opplæringstilskudd gitt for over 600 arbeidstakere i grøntnæringen

Landbruksdirektoratet har mottatt 114 søknader og har utbetalt nær fire millioner kroner i opplæringstilskudd. Det er fremdeles mulig å søke.

Publisert: 17.09.2021

Målretter tiltak mot avrenning

Høsten 2021 er nye erosjonsrisikokart tatt i bruk i søknaden om regionale miljøtilskudd. Med disse kartene har bonden og forvaltningen fått et bedre grunnlag for å målrette miljøinnsatsen.

Publisert: 16.09.2021

Landbruksdirektoratet har innvilget innreise for nær 5 000 utenlandske arbeidstakere i grøntnæringen

Lettelser i innreiserestriksjonene har ført til markert fall i antall søknader.

Publisert: 10.09.2021

Foreløpige tal for sal av mjølkekvote – ku og geit

I 2021 har 108 eigarar av kumjølkkvote og fire eigarar av geitemjølkkvote søkt om sal av kvote. Dette viser ei førebels teljing Landbruksdirektoratet har gjort.

Fant du det du lette etter?