Til hovedinnhold

Jordvern

Jordvern handler om å ta vare på arealer av dyrka og dyrkbar jord for framtidige generasjoner. Det er kommunene som har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven, og jordloven.

Søke tilskudd?

Det finnes flere tilskuddsordninger for regionale og kommunale tiltak.

Rapporter

Publisert: 13.01.2023

Konsesjonsloven i endring

Undersøkelse om konsekvenser av 2017-endringene i konsesjonsloven

Publisert: 16.12.2022

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer

Kvartalsrapport RÅK

Nyheter

Publisert: 26.01.2023

Konsesjonsloven endret i 2017 – hva har skjedd etterpå

Antall bebygde eiendommer med konsesjonsplikt er redusert med åtte prosent. Antallet konsesjonssaker, både bebygde og ubebygde eiendommer, er likevel stabilt med omtrent 2500 saker i året. Rapporten er nå tilgjengelig.

Publisert: 25.01.2023

Markedsutsikter for hvetesesongen 2022-2023

Landbruksdirektoratet overvåker global kornproduksjon, -eksport og -prisutvikling. Produksjonen av hvete blir rekordstor denne sesongen. Russland vil eksportere mye, og prisene vil fortsatt være høye.

Publisert: 24.01.2023

Takseringen av pelsdyranlegg gjenopptas

Landbruksdirektoratet og Norsk Landbrukstakst er enige om å gjenoppta avtalen om taksering av pelsdyranlegg .

Publisert: 11.01.2023

Nytt nasjonalt miljøprogram fra 2023

Nasjonalt miljøprogram er oppdatert og skal gjelde fra 2023 til 2026. Dette gir føringer for de regionale miljøprogram. Jordhelse har for første gang kommet inn som eget tema og følges opp med tiltak.

Fant du det du lette etter?