Til hovedinnhold

Jordvern

Jordvern handler om å ta vare på arealer av dyrka og dyrkbar jord for framtidige generasjoner. Det er kommunene som har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven, og jordloven.

Søke tilskudd?

Det finnes flere tilskuddsordninger for regionale og kommunale tiltak.

Rapporter

Publisert: 03.12.2021

Ressursregnskap for reindriftsnæringen

For reindriftsåret 1. april 2020 – 31. mars 2021

Publisert: 26.11.2021

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer

Kvartalsrapport RÅK

Nyheter

Publisert: 03.12.2021

Forholdstallene for melkekvotene 2022 er fastsatt

Landbruks- og matdepartementet gjennomførte fredag 3. desember kvotedrøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Publisert: 03.12.2021

Rapport for ressursregnskapet i reindriften i 2021 er klar

Ressursregnskap for reindriftsnæringen er en årlig rapport om ressurssituasjonen i næringen.

Publisert: 03.12.2021

Stor konkurranse om tollkvoter for kjøtt

Årets største auksjonsrunde av tollkvoter for import av landbruksvarer viste at næringslivet forventer at norsk kjøttproduksjon ikke dekker markedsbehovet fullt ut neste år.

Publisert: 02.12.2021

Stor interesse for klimarådgivning

Nesten 300 bønder har i løpet av høsten fått råd om hvordan de kan drive mer klimavennlig. Tilbud om klimarådgivning er et resultat av klimaavtalen i jordbruket.

Fant du det du lette etter?