Til hovedinnhold

Meldinger

Publisert: 07.05.2024

Reindrift

Nytt rundskriv nr. 2024/9 Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag Veiledning og instruks for forvaltningsansvar og saksbehandling. Les rundskrivet her

Publisert: 29.04.2024

Reindrift

Protokoller Reindriftsstyre Protokoller fra Reindriftsstyre 25. mars og 25. april er nå tilgjengelig på nett. Les mer her

Publisert: 24.04.2024

Reindrift

Rundskriv 2024/11 Melding om reindrift er publisert Nytt rundskriv som omhandler forvaltningsansvar og saksbehandling til forskrift om melding om reindrift er tilgjengelig på forvaltningssidene. Les rundskrivet her

Publisert: 23.04.2024

Prosjektmidler

Midler til utarbeiding av kommunale jordvernstrategier Landbruksdirektoratet lyser med dette ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier. Fristen for å søke er 20. august 2024. Les utlysningen her

Jordvern

Jordvern handler om å ta vare på arealer av dyrka og dyrkbar jord for framtidige generasjoner. Det er kommunene som har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven, og jordloven.

Rapporter

Publisert: 22.09.2023

Rapport om statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2022

Statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2022.

Publisert: 01.07.2022

Rapport om statsforvalterens saksbehandling etter eiendomsregelverket i 2021

Statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2021.

Publisert: 05.06.2021

Rapport om statsforvalterens saksbehandling etter eiendomsregelverket i 2020

Statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2020.

Publisert: 01.06.2020

Rapport om Fylkesmannens saksbehandling etter eiendomsregelverket i 2019

Fylkesmannens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2019.

Søke tilskudd?

Det finnes flere tilskuddsordninger for regionale og kommunale tiltak.

Nyheter

Publisert: 17.06.2024

Rekordlav nydyrking av jord – det dyrkes også mindre i myr

Ikke siden KOSTRA-rapporteringen startet i 2005 har det vært godkjent så lite areal for nydyrking som i 2023. Også dyrking av myr går kraftig ned.

Graproduksjon, nyslått gras

Publisert: 13.06.2024

Fire millionar kroner til satsing på auka sjølvforsyning

Landbruksdirektoratet lyser ut fire millionar kroner til prosjekt om auka sjølvforsyning gjennom betre grovfôrproduksjon. Fristen for å søkje er 19. august 2024.

Publisert: 03.06.2024

Tar grep for å få opp melkeproduksjonen

Med bakgrunn i anbefalinger fra markedsregulator og jordbruksorganisasjonene har Landbruks- og matdepartementet fastsatt overproduksjonsavgiften for kumelk til kroner 0 for 2024 med umiddelbar virkning.

Publisert: 30.05.2024

Prosenttoll på import av potet fra september

Settepotetene er nå i jorda over store deler av landet. Regjeringen vil fra denne sesongen styrke konkurranseevnen for norske poteter.

Fant du det du lette etter?