Til hovedinnhold

Meldinger

Publisert: 27.06.2024

Jordbruk

Har du savnet siden "Ny bonde?", nå er den relansert. Forvaltningen har etterspurt vår tidligere side "Ny bonde?". Nå er den reetablert på sidene for landbruket, henvis gjerne nye jordbrukere dit. Her finner du siden "Ny bonde?"

Publisert: 27.06.2024

Eiendom

Søknadsfrist 1. juli: Tilskudd til opprydding av avfall etter flomhendelsene i Sør-Norge i august 2023 Se informasjon om ordning og søknad Ordning og søknad

Publisert: 07.05.2024

Reindrift

Nytt rundskriv nr. 2024/9 Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag Veiledning og instruks for forvaltningsansvar og saksbehandling. Les rundskrivet her

Publisert: 29.04.2024

Reindrift

Protokoller Reindriftsstyre Protokoller fra Reindriftsstyre 25. mars og 25. april er nå tilgjengelig på nett. Les mer her

Jordvern

Jordvern handler om å ta vare på arealer av dyrka og dyrkbar jord for framtidige generasjoner. Det er kommunene som har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven, og jordloven.

Rapporter

Publisert: 01.07.2024

Rapport om statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2023

Statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2023.

Publisert: 22.09.2023

Rapport om statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2022

Statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2022.

Publisert: 01.07.2022

Rapport om statsforvalterens saksbehandling etter eiendomsregelverket i 2021

Statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2021.

Publisert: 05.06.2021

Rapport om statsforvalterens saksbehandling etter eiendomsregelverket i 2020

Statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2020.

Søke tilskudd?

Det finnes flere tilskuddsordninger for regionale og kommunale tiltak.

Nyheter

Tømmer

Publisert: 09.07.2024

Hogst og tømmerpriser fortsetter opp

Innmålt volum etter første halvår viser at avvirkninga så langt i år er på 6,4 millioner kubikkmeter, og det er 0,4 millioner kubikkmeter høyere enn ved samme tidspunkt i 2023. Prisene fortsetter å stige både for massevirke og sagtømmer.

Publisert: 02.07.2024

God respons på ny digital løsning for reindriften

Reineierne kunne i år levere melding om reindrift og søke om tilskudd ved bruk av det nye systemet. Hele 95 prosent har levert melding om reindrift digitalt og 99 prosent har levert digital søknad om tilskudd.

To hender holder frem en bunke med poteter med jord på.

Publisert: 01.07.2024

Utvider overgangsordning for toll til bakepotet og industripotet

Fra 1. september 2024 gjøres ordinær prosenttoll gjeldende for potet. Det vil ta noe tid å dekke markedet med norsk potet, spesielt for bakepotet og industripotet. I en periode vil det derfor være særskilt tollavgiftsnedsettelser for disse.

Publisert: 27.06.2024

Omsetningsrådets årsmelding for 2023

Omsetningsrådets årsmelding gir en kort oppsummering av markedet for de viktigste jordbruksproduksjonene i 2023, og hva som ble gjort for å balansere tilbud og etterspørsel.

Fant du det du lette etter?