Til hovedinnhold

Meldinger

Publisert: 07.12.2023

Skogbruk, Reindrift, Jordbruk, Industri og handel, Eiendom, Prosjektmidler

Utredninger, her finner du dem: I "Meny" velger du "Rapporter", eller klikk på "Alle rapporter" under på denne siden. På rapportsiden kan du filtrere på "rapporttyper", velg "utredninger". Se rapportsiden her.

Jordvern

Jordvern handler om å ta vare på arealer av dyrka og dyrkbar jord for framtidige generasjoner. Det er kommunene som har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven, og jordloven.

Rapporter

Publisert: 22.09.2023

Rapport om statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2022

Statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2022.

Publisert: 01.07.2022

Rapport om statsforvalterens saksbehandling etter eiendomsregelverket i 2021

Statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2021.

Publisert: 05.06.2021

Rapport om statsforvalterens saksbehandling etter eiendomsregelverket i 2020

Statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2020.

Publisert: 01.06.2020

Rapport om Fylkesmannens saksbehandling etter eiendomsregelverket i 2019

Fylkesmannens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2019.

Søke tilskudd?

Det finnes flere tilskuddsordninger for regionale og kommunale tiltak.

Nyheter

Tradisjonell julemiddag med ribbe.

Publisert: 07.12.2023

Mer norsk julemat i år

Nesten all julematen vil i år være produsert av norske bønder, viser tall fra Landbruksdirektoratet.

Egg i eggkartong.

Publisert: 07.12.2023

Nok egg til jul

Nyhetssaker kan gje inntrykk av at det er mangel på egg. Rett nok er det nokon variantar av egg som kan vera utseld, og det er mindre egg på lager enn vanleg, men det er sett i verk tiltak for å sikra at det er nok egg til jul.

Publisert: 04.12.2023

Ressursregnskap for reindriftsnæringen 2023

Rapporten viser utviklingen i reintall, produksjon, slaktevekter og årlige tap og gir en helhetlig beskrivelse av utviklingen i reindriftsnæringen.

Publisert: 30.11.2023

Stabilt og lavt matsvinn i de fleste jordbruksproduksjoner

Jordbrukssektorens matsvinn utgjorde i 2022 totalt 93 190 tonn, dette tilsvarer 3,6 prosent av produserte mengder i sektorene kjøtt, melk, egg, matkorn og grønt. Matsvinnet er lavest i de animalske produksjonene og høyest i planteproduksjonene.

Fant du det du lette etter?