Til hovedinnhold

Jordvern

Det er et jordbrukspolitisk hovedmål å øke norsk matproduksjon. Kommunene har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven og jordloven.

Søke tilskudd?

Det finnes flere tilskuddsordninger for regionale og kommunale tiltak.

Rapporter

Publisert: 30.06.2021

KOSTRA-landbruk

KOSTRA (KOmmune STat RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir opplysningar om kommunal og fylkeskommunal verksemd.

Publisert: 25.06.2021

Nasjonalt miljøprogram

Nasjonale miljømål og virkemidler for miljø- og klimaarbeidet i jordbruket, 2019 – 2022.

Nyheter

Publisert: 01.07.2021

Utlyser 17,2 mill. kroner til Klima og miljøprogrammet

Landbruksdirektoratet lyser ut 17,2 mill. kroner til det nasjonale Klima- og miljøprogrammet (KMP). Søknadsfristen er i år flyttet til 15. september. Søknader til prosjekter som raskt kan omsettes i praksis hos bonden prioriteres.

Publisert: 01.07.2021

Nye målpriser for grøntsektoren i 2021–2022

Målprisene for poteter, grønnsaker og epler endres fra 1. juli, som avtalt i jordbruksavtalen. Poteter får et pristillegg på 16 øre, mens målprisen på grønnsaker og epler får 2,8 prosent økning.

Publisert: 30.06.2021

Ny kommunikasjonsdirektør i Landbruksdirektoratet

Robert Rønning er tilsatt som kommunikasjonsdirektør i Landbruksdirektoratet. Hans første arbeidsdag er 16.august. 

Publisert: 30.06.2021

Endringer i omsetningsavgiftene og forskningsavgiftene fra 1. juli 2021

Redusert omsetningsavgift for ku- og geitemelk og for egg. 

Fant du det du lette etter?