Til hovedinnhold

Jordvern

Jordvern handler om å ta vare på arealer av dyrka og dyrkbar jord for framtidige generasjoner. Det er kommunene som har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven, og jordloven.

Søke tilskudd?

Det finnes flere tilskuddsordninger for regionale og kommunale tiltak.

Rapporter

Publisert: 22.09.2022

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer

Kvartalsrapport RÅK

Publisert: 16.09.2022

Landbrukets verdensarvordning og verdensarven Røros bergstad og Circumferensen. Tilråding fra Landbruksdirektoratet til Landbruks- og matdepartementet. 1.mars 2022

Denne tilrådingen er svar på oppdrag gitt i supplerende tildelingsbrev fra Landbruks- og matdepartementet til Landbruksdirektoratet 2. juli 2021.

Publisert: 01.07.2022

Konsesjonssaker der AS er erverver

Undersøkelse av perioden 2017 - 2021

Publisert: 16.06.2022

Beredskapslagring av matkorn

Ulike tilnærminger til etablering av beredskapslagring av matkorn.

Nyheter

Publisert: 03.10.2022

Økt satsing på miljøtiltak i jordbruket

I år er det bevilget 786 millioner kroner til regionale miljøtilskudd, en økning på 30 prosent fra i fjor. Har du gjennomført tiltak i år, kan du nå søke. Husk fristen den 15. oktober!

Publisert: 26.09.2022

Alle søknader for siidaandeler og reinlag ferdigbehandlet

Alle godkjente søknader per 20. september er nå utbetalt. Totalt har 376 siidaandeler og tre reinlag mottatt tilskudd.

Publisert: 26.09.2022

Husk søknadsfristen for strømstøtte 30. september

Jordbruksforetak, veksthus og vanningslag søker nå strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, og vi minner om fristen 30. september. For å få støtte må du registrere deg på nytt, registrering gjort for forrige periode videreføres ikke.

Publisert: 22.09.2022

Rydding av stormfelt skog pågår fortsatt

Stormen 19. november i 2021 rammet fylkene Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark hardt. Oppdaterte tall viser at om lag ni millioner trær blåste ned, som er vesentlig mer enn først antatt.

Fant du det du lette etter?