Til hovedinnhold

Jordvern

Jordvern handler om å ta vare på arealer av dyrka og dyrkbar jord for framtidige generasjoner. Det er kommunene som har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven, og jordloven.

Søke tilskudd?

Det finnes flere tilskuddsordninger for regionale og kommunale tiltak.

Rapporter

Publisert: 17.09.2021

Målprisrapport 2020–2021

Markeds- og prisutvikling for målprisvarene og andre sentrale jordbruksvarer i avtaleåret 2020–2021.

Nyheter

Publisert: 19.10.2021

Stans av særskilt distribusjonstilskudd for to meierier

Landbruksdirektoratet har vedtatt å stanse utbetaling av særskilt distribusjonstilskudd til Q-Meieriene og Rørosmeieriet .

Publisert: 18.10.2021

Stor interesse for melkekvote fra staten

Endelige tall fra årets omsetning av melkekvoter er nå klar. Få vil selge, samtidig er det stor interesse for å kjøpe kvoter. Det er stor variasjon fra region til region.

Publisert: 14.10.2021

Endringer i miljøkravbestemmelsene i produksjonstilskuddforskriften

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 4 tredje og fjerde ledd. Endringen trer i kraft straks.

Publisert: 12.10.2021

Stor egeninnsats sikret årets skogplanting

Vårens usikkerhet om tilgang på utenlandsk arbeidskraft ble løst av stor egeninnsats i skognæringen. Et ekstraordinært tilskudd gjorde det mulig.

Fant du det du lette etter?