Til hovedinnhold

Meldinger

Publisert: 13.02.2024

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - brukerveiledning for eStil PT Brukerveiledning for saksbehandlling i eStil PT. Les brukerveiledningen her

Publisert: 13.02.2024

Jordbruk

Nytt rundskriv nr. 2024/5 Produksjonstilskudd og avløsertilskudd Veiledning og instruks for forvaltningsansvar og saksbehandling. Les rundskrivet her

Publisert: 19.01.2024

Reindrift

Protokoll Reindriftens Utviklingsfond Protokoll fra Reindriftens Utviklingsfond møte 18. januar 2024 er nå tilgjengelig på nett. Les protokollen her

Publisert: 18.01.2024

Reindrift

Protokoll Reindriftsstyre Protokoll fra Reindriftsstyre møte 8. desember 2023 er nå tilgjengelig på nett. Les protokollen her

Jordvern

Jordvern handler om å ta vare på arealer av dyrka og dyrkbar jord for framtidige generasjoner. Det er kommunene som har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven, og jordloven.

Rapporter

Publisert: 22.09.2023

Rapport om statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2022

Statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2022.

Publisert: 01.07.2022

Rapport om statsforvalterens saksbehandling etter eiendomsregelverket i 2021

Statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2021.

Publisert: 05.06.2021

Rapport om statsforvalterens saksbehandling etter eiendomsregelverket i 2020

Statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2020.

Publisert: 01.06.2020

Rapport om Fylkesmannens saksbehandling etter eiendomsregelverket i 2019

Fylkesmannens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2019.

Søke tilskudd?

Det finnes flere tilskuddsordninger for regionale og kommunale tiltak.

Nyheter

Tømmer

Publisert: 11.04.2024

Tømmerhogst første kvartal 2024

Innmålt volum etter 1. kvartal viser at *avvirkninga så langt i år er på 3,1 millionar kubikkmeter, og det er same nivå som første kvartal i 2023.

Publisert: 11.04.2024

God produksjon av reinkjøtt

Slaktesesongen for rein er nå avsluttet for i vinter. I 2023/2024 ble det slaktet 66 420 rein. Dette er det høyeste slaktetallet på fire år.

Publisert: 26.03.2024

Ny ordning for rydding av avfall etter flom

En ny tilskuddsordning for opprydding av avfall etter flomhendelsene i Sør-Norge i august 2023 er nå på plass.

Publisert: 25.03.2024

Vis ekstra hensyn til reinsdyr i påsken

I år er det en ekstra krevende beitesituasjon for mange reinsdyr. Det er derfor svært viktig at reinsdyrene får være i fred på beiteområdene. Så styr unna reinsdyr og hold hunder i bånd, oppfordrer Landbruksdirektoratet.

Fant du det du lette etter?