Til hovedinnhold

Jordvern

Jordvern handler om å ta vare på arealer av dyrka og dyrkbar jord for framtidige generasjoner. Det er kommunene som har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven, og jordloven.

Søke tilskudd?

Det finnes flere tilskuddsordninger for regionale og kommunale tiltak.

Nyheter

Jørn Rolfsen overrekker rapport om økologisk tilstand i skog til landbruksminister Geir Pollestad.      Foto: Landbruksdirektoratet

Publisert: 03.10.2023

Ny rapport om økologisk tilstand i skog overlevert landbruksministeren

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har sammen laget rapporten «Kunnskapsgrunnlag om økologisk tilstand i norsk skog og utredning av tiltak».

Publisert: 02.10.2023

Søker ny oppsitter til Mollisjok fjellstue

Nåværende oppsitter på Mollisjok fjellstue tropper av, og det er behov for ny driver av fjellstua fra 1. januar 2024.

Åker og gård i Nærsnes i Viken

Publisert: 29.09.2023

Søknad om produksjons- og avløsertilskudd

Fra 1. oktober kan det leveres søknad om produksjons- og avløsertilskudd, del 2.

Publisert: 27.09.2023

Til deg som ønsker en aktiv rolle i forskningsprioriteringene for mat og drikke

Onsdag 15. november arrangerer styrene for «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» til innspillseminar for næringslivet og forskningsmiljøene, og vi trenger dine innspill.

Fant du det du lette etter?