Til hovedinnhold

Jordvern

Jordvern handler om å ta vare på arealer av dyrka og dyrkbar jord for framtidige generasjoner. Det er kommunene som har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven, og jordloven.

Søke tilskudd?

Det finnes flere tilskuddsordninger for regionale og kommunale tiltak.

Nyheter

Publisert: 27.05.2022

Ny skattemelding og søknad om tilskudd til siidaandeler og reinlag

Fra og med 2022 kan næringsdrivende levere skattemelding i nytt format. Også innholdsmessig er det nye ting å forholde seg til.

Publisert: 19.05.2022

Utlyser FoU-midler til skogbruket

Skogbrukets utviklingsfond utlyser nå ca 4,4 mill. kroner til prosjekter som fremmer forskning, utvikling, informasjon og opplæring i skogbruket.

Publisert: 19.05.2022

Ønsker innspill til prioritering av forskningsområder for 2024

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) skal til høsten begynne prosessen med å lyse ut midler til FoU-prosjekter med oppstart i 2024. Vi kartlegger derfor aktuelle forskningsbehov innen jordbruks- og matområdet.

Publisert: 19.05.2022

Salg av melkekvote 2022

Årets jordbruksoppgjør fører ikke til endringer for de som ønsker å selge melkekvoten innen 1. august 2022.

Fant du det du lette etter?