Til hovedinnhold

Jordvern

Jordvern handler om å ta vare på arealer av dyrka og dyrkbar jord for framtidige generasjoner. Det er kommunene som har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven, og jordloven.

Søke tilskudd?

Det finnes flere tilskuddsordninger for regionale og kommunale tiltak.

Rapporter

Publisert: 01.07.2022

Konsesjonssaker der AS er erverver

Undersøkelse av perioden 2017 - 2021

Publisert: 16.06.2022

Beredskapslagring av matkorn

Ulike tilnærminger til etablering av beredskapslagring av matkorn.

Nyheter

Publisert: 18.07.2022

Status for utbetaling av tilskudd til sidaandeler og reinlag

Det vises til nettnyhet fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark der de informerer om forsinket behandling av tilskuddssøknader.

Publisert: 07.07.2022

Ny utgave av Reindriftnytt av 2022 er ute

I denne utgaven av Reindriftsnytt/ Båatsoesaernieh/ Boazodoalloođđasat kan du lese om vinteren og vårens beitekrise, nytt fra reindriftsavtalen, og om Reinhelseprogrammet. Ikke gå glipp av dette og mye mer.

Publisert: 07.07.2022

Eikesdalen i Møre og Romsdal – nytt utvald kulturlandskap i 2022

Eikesdalen heilt aust i Molde kommune i Møre og Romsdal vert rekna for å vere ein av dei mest storslåtte dalane i Romsdal. No er dalen utvald til kulturlandskap i jordbruket.

Publisert: 06.07.2022

Høy risiko for barkbiller lokalt i Vestfold

Tallene fra barkbilleovervåkingen viser at det lokalt i Vestfold er høye fangstverdier av stor granbarkbille. Enkelte lokaliteter i Buskerud, Telemark og Østfold hadde høye fangsttall, men risikoen i disse delfylkene vurderes ikke som høy.

Fant du det du lette etter?