Til hovedinnhold

Nyhetsarkiv

mai 2022

Publisert: 19.05.2022

Prosjektmidler

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) skal til høsten begynne prosessen med å lyse ut midler til FoU-prosjekter med oppstart i 2024. Vi kartlegger derfor aktuelle forskningsbehov innen jordbruks- og matområdet.

Publisert: 19.05.2022

Jordbruk

Årets jordbruksoppgjør fører ikke til endringer for de som ønsker å selge melkekvoten innen 1. august 2022.

Publisert: 04.05.2022

Skogbruk

Landbruksdirektoratet har oppdatert sine råd for å unngå skogbranner etter en snøfattig vinter og lite nedbør denne våren. De store stormskadene i skogen i fjor høst forsterker også risikoen for skogbranner.

Publisert: 03.05.2022

Skogbruk

Miljø- og landbruksmyndighetene opprettholder sitt forslag til en revidert forskrift om utenlandske treslag til skogbruksformål.

april 2022

Publisert: 09.04.2022

Reindrift

Etter en utfordrende vintersesong der mange distrikter har fått erklært beitekrise, har forvaltningen fått henvendelser fra reindriftsnæringa  om å utsette fristen for innlevering av melding om reindrift.

Publisert: 06.04.2022

Gjennom et bredt samarbeid har NVE og Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og andre statlige myndigheter, oppdatert kunnskapen om vindkraft. 30 nye temasider om de ulike virkningene av vindkraft er nå lansert.

Publisert: 01.04.2022

Reindrift, Prosjektmidler, Jordbruk, Industri og handel

Landbruks- og matdepartementet (LMD) inviterer til seminar om matsvinn i jordbruket tirsdag 5. april klokka 0900–1100.

mars 2022

Publisert: 25.03.2022

Reindrift, Prosjektmidler, Jordbruk, Industri og handel

Fjoråret var ekstraordinært for norsk jordbruksproduksjon, og det påvirket også den økologiske produksjonen på noen områder. Det ble solgt økologisk mat og drikke for 4,9 mrd. kroner, og Vinmonopolet ble en klar salgsvinner.

Publisert: 25.03.2022

Jordbruk

Nye regler om erstatning etter avvikling av pelsdyrvirksomhet har trådt i kraft.

Publisert: 21.03.2022

Skogbruk, Reindrift, Prosjektmidler, Jordbruk, Industri og handel, Eiendom

– Vi må tilpasse oss klimaendringene, bidra til å ta bedre vare på produksjonsgrunnlaget og legge til rette for å kunne øke produksjonen og verdiskapningen fra landbruket på en mer bærekraftig måte.

Publisert: 11.03.2022

Jordbruk

Landbruksdirektoratet presenterer nå tilskudd til jordbruksforetak på nettsiden. Her finner du både produksjonstilskudd, avløsertilskudd og pristilskudd.

Publisert: 10.03.2022

Jordbruk

Matforsyning og -sikkerhet er satt på dagsorden som følge av krigen. Hva betyr det for Norge at både Ukraina og Russland er store eksportører av hvete til verdensmarkedet?

Publisert: 10.03.2022

Reindrift

I år kan du levere digital søknad om tilskudd til siidaandeler og reinlag samtidig med at du leverer melding om reindrift. Vi åpner for registering fra 10. mars.

Publisert: 09.03.2022

Jordbruk

Landbruksdirektoratet har utredet tre ulike problemstillinger knyttet til tilskuddet til veterinærreiser. Rapporten er en bestilling fra Landbruks- og matdepartementet til årets jordbruksforhandlinger.

Publisert: 04.03.2022

Industri og handel

Den russiske invasjonen av Ukraina vil sette press på verdens forsyningskjeder og det er allerede observert kraftige prisendringer for enkelte landbruksvarer.

Publisert: 04.03.2022

Norsk kulturarv inviterer til å foreslå kandidater til Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen for 2022. Fristen for å nominere er 1. mai.

Publisert: 04.03.2022

Jordbruk

Ekspertgruppe konkluderer med at det ikke er faglig grunnlag for å utvikle et modellverktøy som kan måle helhetlig klimaeffekt av jordbruksoppgjøret.

Publisert: 02.03.2022

Reindrift

Et nasjonalt prosjekt for å styrke kunnskapen om dyrehelse og dyrevelferd hos tamrein har startet opp. Prosjektet «Helsetjeneste for rein» er treårig.

Publisert: 02.03.2022

Rapporten som kom fra FNs klimapanel denne uka viser at klimaendringene får konsekvenser for hver krik og krok av samfunnet, også her i Norge.

februar 2022

Publisert: 24.02.2022

Jordbruk, Industri og handel

Få oppdatert kunnskap om utviklingen i produksjon og omsetning av økologiske jordbruksvarer.

Fant du det du lette etter?