Til hovedinnhold

Nyhetsarkiv

februar 2024

Publisert: 20.02.2024

Industri og handel

Det var store svingninger i markedet for norske jordbruksvarer i 2023. De internasjonale matvaremarkedene har stabilisert seg. Dette går fram av Landbruksdirektoratets markedsrapporter for 2023.

Publisert: 20.02.2024

Prosjektmidler

Gjennom FoU-midlene over jordbruksavtalen er det finansiert tre spennende rapporter om norsk matberedskap og selvforsyning.

Publisert: 14.02.2024

Jordbruk

Produsentar som allereie var i ein prosess med å utvida mjølkeproduksjon då produsjonstaka vart redusert, kan no søke om individuelt produksjonstak.

Publisert: 14.02.2024

Jordbruk

Onsdag 14. februar utbetaler Landbruksdirektoratet nærmere 17 milliarder kroner i produksjons-og avløsertilskudd til i underkant av 37 200 jordbruksforetak. 

Publisert: 14.02.2024

Skogbruk

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at skogeierne i Norge har investert 565 millioner kroner i skogkultur i 2023. Dette er en økning på 52 millioner sammenlignet med 2022.

Publisert: 14.02.2024

Skogbruk

Selv om det ble målt ekstremt kraftige vindkast opp til orkan styrke førte ikke ekstremværet til store skader på skog. Dette skyldes sannsynligvis at vinden kom fra en gunstig retning.

Publisert: 13.02.2024

Jordbruk

Fire nye stillinger til et spennende fagmiljø innen forvaltning av høstbart vilt, utlyses nå.

Publisert: 09.02.2024

Reindrift

Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) har i dag blitt enige om ny reindriftsavtale for 2024/2025.

Publisert: 09.02.2024

Jordbruk

I WTOs landbruksavtale er Norge forpliktet til å ikke bruke mer enn 11,4 mrd. kr i støtte innenfor gul boks. Vi stanger nå i dette taket, og må gjøre endringer i landbruksstøtten. Ulike modeller er utredet i forkant av årets jordbruksforhandlinger.

Publisert: 07.02.2024

I en leder i Finansavisen 29.1 hevder Trygve Hegnar at jordbrukets «planøkonomer» bommer hele tiden. Bakgrunnen for utsagnet er oppslagene i mediene om mangel på egg, poteter og melkepulver.

Publisert: 02.02.2024

Skogbruk, Jordbruk, Eiendom, Forvaltningen

Storstilt utbygging av solkraft på landbruksarealer kan gi en utvikling som ikke er i tråd med landbrukspolitiske mål om økt matproduksjon og selvforsyning. Det har også potensielt svært negative konsekvenser for skogbruket og klimaforpliktelsene.

Publisert: 01.02.2024

Forvaltningen, Prosjektmidler, Jordbruk

14 prosjekter har til sammen fått 18 millioner kroner i tilskudd gjennom det nasjonale Klima- og miljøprogrammet. Alle prosjektene har oppstart i 2024.

Publisert: 01.02.2024

Jordbruk

Det kan ta to år å få en ny melkeku i produksjon. Men det er greit å vite at melkekjølen i butikken neppe går tom, for forbrukerne prioriteres.

januar 2024

Publisert: 31.01.2024

Skogbruk

I 2023 ble 21 201 dekar skog gjødslet. Det ble utbetalt 5,8 mill. kroner i tilskudd. Det er først og fremst i de store skogfylkene gjødsling av skog foregår.

Publisert: 30.01.2024

Forvaltningen, Jordbruk

I 2024 har 6 491 kumjølkprodusentar fått berekna ein total disponibel kvote på 1 612 mill. liter kumjølk. 238 geitemjølkprodusentar får ein disponibel kvote på 21,1 mill. liter geitemjølk.

Publisert: 23.01.2024

Den statlige naturskadeordningen mottok 2437 søknader om erstatning i 2023. Over 80 prosent var skader forbindelse med uværet Hans i august. Forrige gang Norge ble rammet av en sammenlignbar flomhendelse var Vesleofsen i juni 1995.

Publisert: 18.01.2024

Jordbruk

Landbruksdirektoratet har i 2023 utbetalt strømstøtte til om lag 16 000 jordbruksforetak, veksthusforetak og vanningslag.

Publisert: 17.01.2024

Forvaltningen, Skogbruk, Eiendom

Stormen i november 2019 har gitt alvorlige konsekvenser for skognæringen i de berørte områdene. Nå har Landbruksdirektoratet utarbeidet en rapport med anbefalinger til videre beredskapsarbeid.

Publisert: 16.01.2024

Jordbruk, Industri og handel, Prosjektmidler, Forvaltningen

En betydelig del av matsvinnet i Norge kommer fra primærleddet i matbransjen, og grøntsektoren er verstingen. I 2022 ble nesten 11 prosent av produksjonen av poteter, frukt, bær og grønnsaker definert som matsvinn.

Publisert: 11.01.2024

Jordbruk, Industri og handel

Landbruksdirektoratets lagertelling per 1. januar 2024 viser at det er lite norske grønnsaker og poteter på lager. Nedgangen er dramatisk for noen vareslag, og det kan oppstå mangel på enkelte norske grøntprodukter utover våren.

Fant du det du lette etter?