Til hovedinnhold

Nyhetsarkiv

oktober 2021

Publisert: 19.10.2021

Jordbruk

Landbruksdirektoratet har vedtatt å stanse utbetaling av særskilt distribusjonstilskudd til Q-Meieriene og Rørosmeieriet .

Publisert: 18.10.2021

Jordbruk

Endelige tall fra årets omsetning av melkekvoter er nå klar. Få vil selge, samtidig er det stor interesse for å kjøpe kvoter. Det er stor variasjon fra region til region.

Publisert: 14.10.2021

Jordbruk

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 4 tredje og fjerde ledd. Endringen trer i kraft straks.

Publisert: 12.10.2021

Skogbruk

Vårens usikkerhet om tilgang på utenlandsk arbeidskraft ble løst av stor egeninnsats i skognæringen. Et ekstraordinært tilskudd gjorde det mulig.

Publisert: 04.10.2021

Jordbruk

Fra 1. oktober kan eier av landbrukseiendom med grunnkvote registrere hvilke melkeprodusenter som skal disponere grunnkvoten for kvoteåret 2022. Registeringsfristen er 1. november.

Publisert: 04.10.2021

Industri og handel

Fra 2. oktober er det mulig å melde seg på til auksjonsrunden som holdes 23. november. Frist for påmelding er 2. november 2021.

Publisert: 01.10.2021

Reindrift

Den siste uken har det vært mye oppmerksomhet rundt en hendelse der en hund ble avlivet i et reinbeiteområde i Alta kommune.

september 2021

Publisert: 30.09.2021

Industri og handel

Handelsavtalen mellom EFTA og Indonesia iverksettes 1. november 2021.

Publisert: 30.09.2021

Reindrift

Reinbeiteområdene i Finnmark  ligger over bærekraftig reintall, mens Troms, Nordland og Trøndelag ligger innenfor bærekraftsmålet.

Publisert: 29.09.2021

Skogbruk

Den tørre og varme sommeren i sør har ført til tørkeskadd skog og økt risiko for barkbilleutbrudd. Landbruksdirektoratet satte inn ekstra beredskapstiltak for å følge situasjonen. Rapportene avdekker at Telemark og Vestfold er mest skadeutsatt.

Publisert: 23.09.2021

Reindrift

Undersøkelsen er et viktig faktagrunnlag for reindriftsforhandlingene.

Publisert: 22.09.2021

Prosjektmidler, Jordbruk, Skogbruk

Alle som jobber med kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen bærekraftig bruk av plantevernmidler kan søke om prosjektmidler fra Landbruksdirektoratet. Fristen er 15. oktober.

Publisert: 21.09.2021

Industri og handel

Landbruksdirektoratet fordeler ostekvote etter historisk import fra EU og Storbritannia. Kvotene fordeles etter hver søkers andel av verdien av importert ost de siste 24 måneder fram til 1. oktober 2021. Det må søkes elektronisk.

Publisert: 20.09.2021

Prosjektmidler, Jordbruk

Landbruksdirektoratet lyser ut 7,2 mill. kroner i nasjonale tilretteleggingsmidler til prosjekter med oppstart i 2022. Midlene går til tilretteleggingstiltak som kan bidra til å styrke verdiskapingen i landbruket.

Publisert: 20.09.2021

Industri og handel

Fra 1. september var det mulig å melde seg på til hovedrunden for auksjoner som avholdes fra 2.–5. november 2021. Frist for påmelding er 1. oktober.

Publisert: 17.09.2021

Jordbruk

Landbruksdirektoratet har mottatt 114 søknader og har utbetalt nær fire millioner kroner i opplæringstilskudd. Det er fremdeles mulig å søke.

Publisert: 17.09.2021

Jordbruk

Høsten 2021 er nye erosjonsrisikokart tatt i bruk i søknaden om regionale miljøtilskudd. Med disse kartene har bonden og forvaltningen fått et bedre grunnlag for å målrette miljøinnsatsen.

Publisert: 16.09.2021

Jordbruk

Lettelser i innreiserestriksjonene har ført til markert fall i antall søknader.

Publisert: 10.09.2021

Jordbruk

I 2021 har 108 eigarar av kumjølkkvote og fire eigarar av geitemjølkkvote søkt om sal av kvote. Dette viser ei førebels teljing Landbruksdirektoratet har gjort.

Publisert: 09.09.2021

Reindrift

Landbruksdirektoratet har invitert statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag til et samarbeid for å se på hvordan forvaltningen løser sine oppgaver, med de ressurser og rammer som er stilt til disposisjon.

Fant du det du lette etter?