Til hovedinnhold

Nyhetsarkiv

mai 2021

Publisert: 12.05.2021

Industri og handel

Landbruksdirektoratet har etter anmodning frå kjøtbransjen vedteke generell tollnedsetjing på import av heile og halve ferske skrottar av sau, gjeldande frå 18. mai til 7. juni. 

Publisert: 11.05.2021

Regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner til en refusjonsordning for å dekke kostnader til opplæring av sesongarbeidere i grøntnæringen.

Publisert: 06.05.2021

Jordbruk

Landbruksdirektoratet har til nå godkjent innreise for over tusen utenlandske arbeidstakere som skal jobbe i grøntnæringen.

april 2021

Publisert: 26.04.2021

For 2020 ble det utbetalt 2,4 milliarder kroner i pristilskudd. Nå er listen over pristilskudd utbetalt i 2020 til det enkelte foretak klar.

Publisert: 26.04.2021

Statistikk for mengder av egg, melk, slakt og ull levert fra jordbruksforetak til foredlingsforetak i landbruket i 2020 er nå tilgjengelig.

Publisert: 22.04.2021

Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen har blitt utdelt siden 2007. Kandidater til årets pris kan nå nomineres.  

Publisert: 20.04.2021

Reindrift

Siidaandeler og reinlag kan nå søke slaktetilskudd på inntil 500 kroner per rein. Ordningen er en utvidelse av kalveslaktetilskuddet og omfatter all rein. 

mars 2021

Publisert: 26.03.2021

Jordbruk, Industri og handel

Det er i statsråd i dag fastsatt en forskrift om søknad om unntak fra innreiserestriksjonene for utenlandsk arbeidskraft som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift i grøntnæringen. 

Publisert: 25.03.2021

Jordbruk, Industri og handel

I 2020 økte alle økologiske produksjoner av jordbruksvarer. For første gang siden 2013 økte også økologisk godkjent areal. Ny statistikk presenteres i rapporten Produksjon av økologiske jordbruksvarer.

Publisert: 25.03.2021

Industri og handel

Den 28. april 2021 lanseres nytt søknadssystem for importører av jordbruksvarer og mottakere av RÅK-tilskudd.

Publisert: 18.03.2021

Skogbruk, Reindrift, Prosjektmidler, Jordbruk, Industri og handel, Eiendom

Arbeidshverdagen i 2020 var preget av covid-19-pandemien, også i Landbruksdirektoratet. Likevel leverte vi en stor bredde av tjenester med solid kvalitet, går det fram av årsrapporten fra annerledesåret 2020.

Publisert: 17.03.2021

Jordbruk

Landbruksdirektoratet har utredet hvordan endringer i virkemidlene kan øke produksjon og bruk av norske fôrressurser. Vi har anbefalt virkemidler for å øke norskandelen i kraftfôr, produsere mer og bedre grovfôr og øke beitingen.

Publisert: 05.03.2021

Industri og handel

Covid-19-pandemien gjorde 2020 til et annerledesår også når det gjelder handel med landbruksvarer. Det viser Landbruksdirektoratets rapporter om markedene for landbruksvarer i Norge og i verden.

Publisert: 04.03.2021

Landbruksdirektoratet lyser ut åtte millioner til tilretteleggingstiltak som kan bidra til å styrke verdiskapingen i landbruket. 

februar 2021

Publisert: 18.02.2021

Reindrift

Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) er enige om reindriftsavtale for 2021/2022. Avtalen har en ramme på 164,5 mill. kroner, det er en økning på 15 mill. kroner sammenlignet med nåværende avtale.

Publisert: 16.02.2021

Jordbruk

Onsdag 17. februar utbetaler Landbruksdirektoratet om lag 10,3 mrd. kroner i produksjons- og avløsertilskudd til ca. 38 200 jordbruksforetak.  

Publisert: 10.02.2021

Reindrift

Siidaandelsledere og ledere for tamreinlag kan nå søke om 30 000 kroner per siidaandel eller per tamreinlag.

Publisert: 05.02.2021

Industri og handel

For å hindre smitte av covid-19 er grensene til Norge stengt for persontrafikk, men åpne for transport av varer.

Publisert: 04.02.2021

Skogbruk

I et møte med alle statsforvalterne har Landbruksdirektoratet fått et overblikk over snø- og stormskadene i skogen i januar. Statsforvalterne har innhentet opplysninger fra kommunene og næringsaktørene.

Publisert: 01.02.2021

Jordbruk

Landbruksdirektoratet har nå utbetalt 478 millioner kroner til 435 selgere av melkekvote i 2020. Med det er sluttstrek satt for fjorårets ekstraordinære oppkjøp av melkekvoter.

Fant du det du lette etter?