Til hovedinnhold

Nyhetsarkiv

november 2022

Publisert: 24.11.2022

Reindrift

Appen Mearka er videreutviklet, noe som effektiviserer reindriften og hjelper eierne av reinsdyr til å finne dyrene sine.

Publisert: 23.11.2022

Skogbruk, Eiendom

3345 km eldre veier er opprustet, og 1443 km nye skogsveier er bygget. Veiene har hatt en kostnad på 2,2 mrd. kroner, av dette er 870 mill. kroner tilskudd. Det er størst byggeaktivitet i Innlandet og Viken.

Publisert: 18.11.2022

Industri og handel

Det var hundre budgivere i årets auksjonsrunde. Kvotene for ost og storfekjøtt oppnådde mest interesse.

Publisert: 18.11.2022

Matsikkerhet handler om å sikre tilgang på trygg og næringsrik mat til en pris som er overkommelig for alle.

Publisert: 17.11.2022

Jordbruk

Landbruks- og matdepartementet orienterte på møte med Norges Pelsdyralslag 16. november om at pelsdyroppdretterne vil få høyere forskuddsutbetaling av erstatning fra Landbruksdirektoratet enn det som tidligere er lagt til grunn.

Publisert: 15.11.2022

Jordbruk

I 2022 har 37 910 foretak søkt om produksjonstilskudd. Det er små endringer i jordbruksareal og antall gårdsbruk fra 2021, viser ferske tall fra Landbruksdirektoratet.

Publisert: 15.11.2022

Reindrift

Til og med uke 44 er det slaktet 35.366 rein, mot 34.283 rein på samme tid i fjor. Kvaliteten på årets reinslakt er svært god.

Publisert: 11.11.2022

Jordbruk

Landbruksdirektoratet har i et møte i dag varslet Norsk Landbrukstakst om at samarbeidet om taksering av pelsdyranlegg avsluttes.

Publisert: 10.11.2022

Jordbruk

Landbruks- og matminister Sandra Borch har hatt møte med Landbruksdirektoratet og Norges Pelsdyralslag i forbindelse med at direktoratet har stanset taksering av pelsdyranlegg i regi av Norsk Landbrukstakst.

Publisert: 09.11.2022

Jordbruk

Landbruksdirektoratet har bedt Norsk Landbrukstakst om å stanse taksering av pelsdyranlegg og ikke sluttføre takster som er påbegynt. Direktoratet mener at det er mangler ved grunnlagsmaterialet brukt i takstene som er utarbeidet.

Publisert: 08.11.2022

Reindrift

En arbeidsgruppe med representanter fra næringen og forvaltningen mener at systemet for beredskap i reindriften fungerer godt og at det ikke er behov for omfattende endringer.

Publisert: 08.11.2022

Prosjektmidler

20 nye prosjekter innen jordbruk og matindustri er tildelt forskningsmidler. Alle med oppstart i 2023.

Publisert: 04.11.2022

Jordbruk

Landbruksdirektoratet har ved fristens utløp 31. oktober mottatt 1052 søknader om tilskudd ved produksjonssvikt. Hele 70 prosent av søknadene for skadeåret 2022 gjelder grovfôrproduksjon.

Publisert: 03.11.2022

Jordbruk

Mange vil kjøpe og få vil selge kvoter for kumelk. Etterspørselen er 245 millioner liter, mens det kun er fem millioner liter tilgjengelig.

Publisert: 02.11.2022

Skogbruk, Jordbruk, Industri og handel

Landbruksdirektoratet tildeler Renndal tømmerkai i Heim kommune 17,5 millioner kroner til bygging av et nytt kaianlegg. Kaien skal årlig skipe ut rundt 60 000 m3 tømmer, og har stor betydning for næringsliv og lokalsamfunn.

oktober 2022

Publisert: 28.10.2022

Jordbruk, Industri og handel

Kornavlingen i Norge har vært god i år, likevel har ikke veksten i kraftfôrprisene stoppet opp. Flere faktorer påvirker prisene i en urolig verden.

Publisert: 20.10.2022

Jordbruk, Industri og handel

Omsetningsrådet har i ekstraordinært møte i dag 20. oktober 2022 fattet følgende enstemmige vedtak:

Publisert: 20.10.2022

Skogbruk

Deler av skogen i Sørøst-Norge sliter etter tørke, storm og barkbiller. Landbruksdirektoratet jobber med lokale myndigheter for å redde verdier.

Publisert: 20.10.2022

Industri og handel, Jordbruk

Ifølge utenrikshandelsstatistikken til SSB har det så langt i år blitt importert jordbruksvarer til en verdi på nærmere 74,8 milliarder kroner. Dette var mer enn 15 prosent høyere enn importverdien på samme tid i fjor.

Publisert: 17.10.2022

Jordbruk

Strømstøtten som er utbetalt, totalt 234 millioner kroner, gjelder forbruk i perioden april 2022 – august 2022. Noe i underkant av 11 000 foretak mottok utbetaling i uke 41.

Fant du det du lette etter?