Til hovedinnhold

Nyhetsarkiv

juni 2024

Publisert: 21.06.2024

Det ble avholdt møte i Omsetningsrådet 20. juni 2024, og forslag til omsetningsavgifter ble vedtatt. Landbruksdirektoratet har også fastsatt satser for forskningsavgifter.

Publisert: 19.06.2024

Skogbruk, Forvaltningen, Eiendom, Jordbruk

I 2023 var det svært høye fangstverdier av granbarkbille. Under billenes fluktperiode i mai 2024 var det varmt og tørt i sør-Norge. Denne kombinasjonen gir høy risiko for utbrudd i deler av sør- og østlandet.

Publisert: 18.06.2024

Jordbruk, Industri og handel

Landbruksdirektoratet deltok då International Grains Council (IGC) haldt årsmøte og den årlege konferansen sin i London 10-12 juni. Temaet for konferansen var global handel og mattryggleik.

Publisert: 17.06.2024

Eiendom, Jordbruk, Skogbruk, Forvaltningen

Ikke siden KOSTRA-rapporteringen startet i 2005 har det vært godkjent så lite areal for nydyrking som i 2023. Også dyrking av myr går kraftig ned.

Publisert: 13.06.2024

Jordbruk

Landbruksdirektoratet lyser ut fire millionar kroner til prosjekt om auka sjølvforsyning gjennom betre grovfôrproduksjon. Fristen for å søkje er 19. august 2024.

Publisert: 03.06.2024

Jordbruk

Med bakgrunn i anbefalinger fra markedsregulator og jordbruksorganisasjonene har Landbruks- og matdepartementet fastsatt overproduksjonsavgiften for kumelk til kroner 0 for 2024 med umiddelbar virkning.

mai 2024

Publisert: 30.05.2024

Jordbruk, Industri og handel

Settepotetene er nå i jorda over store deler av landet. Regjeringen vil fra denne sesongen styrke konkurranseevnen for norske poteter.

Publisert: 27.05.2024

Industri og handel

Omsetningsrådet har i dag hatt ekstraordinært møte om forsyningsplikten på egg.

Publisert: 23.05.2024

Jordbruk, Eiendom

Drenering er et viktig agronomisk tiltak for jordbruket. Både aktivitet og tilskudd har økt kraftig siste året. Riktige tiltak er helt vesentlig for å redusere risiko for grøfteavrenning.

Publisert: 23.05.2024

Jordbruk, Eiendom

Hovudtrenden i Landbruksdirektoratets årlege undersøking er at jordleigeprisane aukar noko, men det er store variasjonar mellom produksjonar og regionar. Nær halvparten av jordbruksarealet i drift her i landet er leigejord.

Publisert: 23.05.2024

Jordbruk

I fjorårets jordbruksoppgjer var det opna opp for 100 prosent privat sal av mjølkekvote. Det gjeld også for sal i 2024, og vi tek no imot søknadar om sal av mjølkekvote.

Publisert: 22.05.2024

Reindrift

Landbruksdirektoratet lanserer i dag nye digitale løsninger, ReinDig, for reindriften i Sámi Siida i Alta.

Publisert: 10.05.2024

Reindrift

Reindriften i Norge produserer et produkt som er naturbasert, ekte og smakfullt. Næringen er en viktig bidragsyter til Norge som turistdestinasjon og til utviklingen av Matnasjonen Norge.

Publisert: 08.05.2024

Forvaltningen, Jordbruk, Industri og handel, Prosjektmidler

Landbruksdirektoratet har innvilget 20,5 millioner kroner til 13 økologiske prosjekter med oppstart i 2024.

Publisert: 06.05.2024

Industri og handel

Frå 14. mai er det null toll på egg. Målet er at importerte egg skal sørgja for nok egg i butikkhyllene og til matindustrien.

Publisert: 02.05.2024

Forvaltningen, Skogbruk

Hvordan kjenne igjen ferske barkbilleangrep på trær, og hvordan overvåker myndighetene utbrudd? Dette kan du få mer informasjon om i et webinar den 7. mai.

Publisert: 02.05.2024

Jordbruk

I 2024 ble det gitt i overkant av 15,5 millioner kroner i tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg i Norge. Oppslutningen har økt kraftig gjennom ti år med tilskudd, og skyldes at flere starter opp biogassanlegg.

april 2024

Publisert: 30.04.2024

Reindrift

Fra 1. mai 2024 kan du benytte nye digitale løsninger for å levere Melding om reindrift og for å søke om Tilskudd til siidaandeler og reinlag.

Publisert: 30.04.2024

Jordbruk

Årsrapportene gir innsikt i direktoratets ansvarsområder og en beskrivelse av status og leveranser gjennom året. - Jeg anbefaler mange å ta et dypdykk i årsrapporten, her er det mye interessant å lese, sier administrerende direktør Jørn Rolfsen.

Publisert: 26.04.2024

Jordbruk, Industri og handel

De siste norske potetene for sesongen pakkes og leveres til butikkene i disse dager. Norske nypoteter ankommer trolig markedet i juni. Tollavgiftssatsen på potet er satt til null med virkning fra 1.mai.

Fant du det du lette etter?