Til hovedinnhold

Nyhetsarkiv

mars 2021

Publisert: 05.03.2021

Industri og handel

Covid-19-pandemien gjorde 2020 til et annerledesår også når det gjelder handel med landbruksvarer. Det viser Landbruksdirektoratets rapporter om markedene for landbruksvarer i Norge og i verden.

Publisert: 04.03.2021

Landbruksdirektoratet lyser ut åtte millioner til tilretteleggingstiltak som kan bidra til å styrke verdiskapingen i landbruket. 

februar 2021

Publisert: 18.02.2021

Reindrift

Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) er enige om reindriftsavtale for 2021/2022. Avtalen har en ramme på 164,5 mill. kroner, det er en økning på 15 mill. kroner sammenlignet med nåværende avtale.

Publisert: 16.02.2021

Jordbruk

Onsdag 17. februar utbetaler Landbruksdirektoratet om lag 10,3 mrd. kroner i produksjons- og avløsertilskudd til ca. 38 200 jordbruksforetak.  

Publisert: 10.02.2021

Reindrift

Siidaandelsledere og ledere for tamreinlag kan nå søke om 30 000 kroner per siidaandel eller per tamreinlag.

Publisert: 05.02.2021

Industri og handel

For å hindre smitte av covid-19 er grensene til Norge stengt for persontrafikk, men åpne for transport av varer.

Publisert: 04.02.2021

Skogbruk

I et møte med alle statsforvalterne har Landbruksdirektoratet fått et overblikk over snø- og stormskadene i skogen i januar. Statsforvalterne har innhentet opplysninger fra kommunene og næringsaktørene.

Publisert: 01.02.2021

Jordbruk

Landbruksdirektoratet har nå utbetalt 478 millioner kroner til 435 selgere av melkekvote i 2020. Med det er sluttstrek satt for fjorårets ekstraordinære oppkjøp av melkekvoter.

januar 2021

Publisert: 29.01.2021

Reindrift

Statens forhandlingsutvalg har lagt fram tilbud til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2021/2022. Tilbudet har en total ramme på 152,2 millioner kroner. Dette innebærer en økning på 2,7 millioner kroner sammenlignet med gjeldende avtale.

Publisert: 29.01.2021

Industri og handel

Totalt ble 24 tollkvoter fordelt ved auksjon, deriblant fire kvoter fra Storbritannia.

Publisert: 25.01.2021

Reindrift

Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforening (NRL) har kommet til enighet om ekstraordinære tilskuddsordninger som skal bidra til å redusere de økonomiske konsekvensene av den alvorlige beitekrisen i reindriften i 2020.

Publisert: 18.01.2021

Reindrift

Rapporten om ressurssituasjonen i reindriftsnæringa for 2019/2020 er nå tilgjengelig. Den forteller at næringa hadde 214 000 rein ved siste telling i 2020.

Publisert: 18.01.2021

Jordbruk

Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift fra 23. desember 2011 om kvoteordningen for melk.

Publisert: 18.01.2021

Eiendom, Jordbruk, Skogbruk

20. januar blir det gamle erosjonsrisikokartet fra 1991 erstattet med to nye kart utviklet av NIBIO og finansiert av Landbruksdirektoratet.

Publisert: 18.01.2021

Industri og handel

Regelverket for import av jordbruksvarer fra Storbritannia er endret etter at overgangsperioden med EU etter Brexit tok slutt 1. januar.

Publisert: 13.01.2021

Industri og handel

Er du importør og har gyldig tollnedsettelse for sjokoladeprodukter kan du være blant de som må søke på nytt.

desember 2020

Publisert: 21.12.2020

Industri og handel, Prosjektmidler, Jordbruk

Syv nye innovasjonsprosjekt innen jordbruk og matindustri er innvilget

Publisert: 21.12.2020

Jordbruk, Prosjektmidler, Industri og handel

Landbruksdirektoratet har innvilga fire prosjekt som skal bidra til auka berekraft og etterspurnad i norsk grøntsektor

Publisert: 21.12.2020

Jordbruk, Industri og handel

Landbruksdirektoratet har ansvar for å samle inn og sammenstille informasjon om matsvinn i primærleddet for produkter innenfor grøntsektoren

Publisert: 21.12.2020

Jordbruk

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 1,07 for kvoteåret 2021. Produksjonstaket er satt til 963 000 liter

Fant du det du lette etter?