Til hovedinnhold

Nyhetsarkiv

juli 2021

Publisert: 01.07.2021

Jordbruk

Målprisene for poteter, grønnsaker og epler endres fra 1. juli, som avtalt i jordbruksavtalen. Poteter får et pristillegg på 16 øre, mens målprisen på grønnsaker og epler får 2,8 prosent økning.

juni 2021

Publisert: 30.06.2021

Robert Rønning er tilsatt som kommunikasjonsdirektør i Landbruksdirektoratet. Hans første arbeidsdag er 16.august. 

Publisert: 30.06.2021

Industri og handel

Redusert omsetningsavgift for ku- og geitemelk og for egg. 

Publisert: 28.06.2021

Prosjektmidler

FFL/JA lyser ut inntil 7 mill. kroner til utredninger og forprosjekter i 2022. Forprosjekter innen klima, jordhelse og agronomi, som omtalt i Prop. 200 S (2020–2021), vil bli prioritert i denne utlysningen.

Publisert: 25.06.2021

150 ansatte flytter inn i nytt bygg på Valle ved Helsfyr om halvannet år. 

Publisert: 25.06.2021

Industri og handel

Frihandelsavtalen med Storbritannia omfatter blant annet handel med landbruksvarer. De fleste kvotene i avtalene skal fordeles ved auksjon. 

Publisert: 24.06.2021

Jordbruk

Tilskuddet gis for å kompensere for økte kostnader til opplæring av nye arbeidstakere.

Publisert: 24.06.2021

Jordbruk

Lettelser i innreiserestriksjonene fører til at færre grøntprodusenter nå søker om innreise for arbeidstakere fra utlandet.

Publisert: 23.06.2021

Prosjektmidler, Jordbruk

Syv nye samarbeidsprosjekt innen jordbruk og matindustri har fått klarsignal til å starte opp i 2022.

Publisert: 23.06.2021

Skogbruk

Det er funnet svært mange biller lokalt i fangstfellene som er satt ut. Skogeierne i de utsatte områdene bør sjekke skogen sin.

Publisert: 21.06.2021

Industri og handel

Året 2020 ble et spesielt år for norsk matproduksjon. Tross økt etterspørsel og reduserte reguleringslagre av det meste, var likevel bruken av den bondefinansierte omsetningsavgiften rekordhøy.

Publisert: 18.06.2021

Jordbruk

Prisen for å leie jord har falt sammenlignet med 2020, men jordbrukets utgifter til jordleie er estimert til én milliard kroner. Prisnedgangen er størst for potetdyrking. Rogaland har de høyeste prisene på leiejord til grasdyrking.

Publisert: 15.06.2021

Industri og handel, Jordbruk

Internasjonale priser på hvete, mais, soyabønner og andre viktige kraftfôrråvarer har steget kraftig i 2021, og ligger nå på et svært høyt nivå. Ifølge internasjonale rapporter og prognoser kan situasjonen bli langvarig.

Publisert: 08.06.2021

Jordbruk

Landbruksdirektoratet har utviklet en ny digital løsning for melkekvoteordningen. For første gang kan en ordinær salgsrunde nå gjennomføres digitalt.

Publisert: 04.06.2021

Industri og handel

Landbruksdirektoratet skal gjennomføre en auksjon for mathavre den 22. juni. Det er påmeldingsfrist allerede tirsdag 8. juni.

Publisert: 04.06.2021

Skogbruk

Store barkbilleangrep har de siste årene drept mye skog i deler av Europa, USA og Canada. Også i Norge øker bekymringen for et større utbrudd. Nå er både beredskapsplan og et nytt risikovarsel på plass.

Publisert: 03.06.2021

Skogbruk

Skogeiere og sentrale aktører i skognæringen kan nå søke om ekstraordinært tilskudd til skogplanting.

mai 2021

Publisert: 31.05.2021

Jordbruk

Grøntprodusenter kan nå søke Landbruksdirektoratet om tilskudd til opplæring av arbeidskraft for sesongen 2021.

Publisert: 28.05.2021

Jordbruk

Det åpnes for at også tre års relevant erfaring fra grøntnæringen kan gi grunnlag for innreise.

Publisert: 21.05.2021

Industri og handel

Den 20. mai auksjonerte Landbruksdirektoratet fire importkvoter for landbruksvarer. Hele kvoten for kraftfôrråvarer ble fordelt, det samme for matkornkvoten, mens en mindre del av kvoten for utenlands bearbeiding (UB) av rein ble fordelt.

Fant du det du lette etter?