Til hovedinnhold

Nyhetsarkiv

september 2023

Publisert: 20.09.2023

Jordbruk, Industri og handel

Tørke og påfølgende kraftig regn har ført til avlingstap for bønder, dårlig kvalitet på kornet og stort behov for import av matkorn.

Publisert: 14.09.2023

Industri og handel, Jordbruk

Etter en sommer med tørke, mye nedbør, flom og ras er det flere som har utfordringer knyttet til kvalitet og mengde på grovfôret.

Publisert: 13.09.2023

Jordbruk

Landbruksdirektoratet skal i høst utrede konsekvensene av solcelleutbygging på landbruksarealer.

Publisert: 13.09.2023

Neste år blir det klart hvem som skal drive beredskapslagring av matkorn. Landbruksdirektoratet inviterte nylig markedsaktørene for å få innspill i forberedelsene til anbudsprosessen.

Publisert: 11.09.2023

Industri og handel, Jordbruk

Landbruksdirektoratet avholder en ekstraordinær auksjon av kvote for import av matkorn den 6. oktober.

Publisert: 07.09.2023

Jordbruk, Eiendom

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) lemper på regelverket for produksjonssviktordningen der det nå kan gis forskudd på 70 prosent. For naturskadeordningen blir dokumentasjonskravene redusert.

Publisert: 07.09.2023

Skogbruk, Forvaltningen, Jordbruk, Reindrift, Industri og handel, Eiendom

Landbruksdirektoratet har innhentet prognoser for produksjonssvikt etter sommerens tørke og flom. Disse tilsier et omfang i overkant av 6600 søknader, og rundt 560 mill. kroner i tilskudd. Produsenter av korn og grovfôr er særlig berørt.

Publisert: 07.09.2023

Jordbruk

Inn på tunet er et viktig tilbud for personer med demens, elever i skolen eller folk som trenger arbeidstrening og integrering. For bonden gir det mulighet for å skape arbeidsplasser og inntekter.

Publisert: 05.09.2023

Jordbruk, Industri og handel

Til tross for ekstremværets konsekvenser for kornprodusenter i Europa og store utfordringer for bøndene i Ukraina, har tilgangen vært god og hveteprisene internasjonalt har holdt seg relativt stabile. Trenden er fortsatt svakt nedadgående priskurve.

Publisert: 01.09.2023

Forvaltningen, Skogbruk, Reindrift, Jordbruk, Eiendom

Landbruksdirektoratet tildeler om lag en million kroner til 11 kommuner som sammen med ferske lokalpolitikere skal i gang med strategiarbeid i høst.

august 2023

Publisert: 31.08.2023

Jordbruk

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt en midlertidig forlenget frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding i Innlandet og Oslo Viken fylker.

Publisert: 28.08.2023

Jordbruk

I 2023 har 306 eigarar av kumjølkkvote og 18 eigarar av geitemjølkkvote søkt om sal av grunnkvote. Dette viser ei førebels teljing Landbruksdirektoratet har gjort.

Publisert: 24.08.2023

Reindrift

Det er strengt forbudt også for reinsdyr å krysse grensen til Russland. Landbruksdirektoratet oppgraderer nå grensegjerdet for å hindre ulovlig grensepassering.

Publisert: 23.08.2023

Jordbruk, Skogbruk, Eiendom, Forvaltningen

Prisen er tildelt Skjolden beitelag for deira arbeid og engasjement for kulturlandskapet i Mørkridsdalen.

Publisert: 23.08.2023

Jordbruk

Landbruksdirektoratet har orientert landbruks- og matministeren om at de fleste forskuddsutbetalingene til pelsdyroppdretterne ventes å bli ferdig i løpet av august, hvis all nødvendig dokumentasjon er mottatt.

Publisert: 22.08.2023

Jordbruk

Inn på tunet tilbyr livsmestring og læring i grønne omgivelser. Resultatene er gode og potensialet stort. Hold av lunsjen 29 august og bli med på et inspirerende webinar.

Publisert: 18.08.2023

Jordbruk

Ekstremværet Hans gir store utfordringer for mange bønder. Regjeringen vil derfor foreslå for Stortinget å øke satsene for tilskudd ved produksjonssvikt.

juli 2023

Publisert: 26.07.2023

Eiendom

Har du fått skader på privat eiendom som følge av mye nedbør og flom, kan du ha krav på naturskadeerstatning. Det er viktig å dokumentere skadene fortløpende.

Publisert: 26.07.2023

Jordbruk

Søknadsfristen for salg av grunnkvote for ku- eller geitemelk er 1. august 2023.

Publisert: 12.07.2023

Forslag om konkurransefremmende tiltak i meierisektoren er på høring til 10. oktober.

Fant du det du lette etter?