Til hovedinnhold

Nyhetsrom

Nyheter

Flatbiff av rein på en tallerken

Publisert: 10.05.2024

Reindrift- unike smaker og opplevelser

Reindriften i Norge produserer et produkt som er naturbasert, ekte og smakfullt. Næringen er en viktig bidragsyter til Norge som turistdestinasjon og til utviklingen av Matnasjonen Norge.

Publisert: 08.05.2024

20 millioner til økoprosjekter i hele verdikjeden

Landbruksdirektoratet har innvilget 20,5 millioner kroner til 13 økologiske prosjekter med oppstart i 2024.

Egg i eggkartong.

Publisert: 06.05.2024

Opnar for meir import av egg

Frå 14. mai er det null toll på egg. Målet er at importerte egg skal sørgja for nok egg i butikkhyllene og til matindustrien.

Publisert: 02.05.2024

Spent foran årets barkbille-sesong

Hvordan kjenne igjen ferske barkbilleangrep på trær, og hvordan overvåker myndighetene utbrudd? Dette kan du få mer informasjon om i et webinar den 7. mai.

Rapporter

Publisert: 13.05.2024

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer

Kvartalsrapport RÅK

Publisert: 09.04.2024

Årsrapport Reindriftens utviklingsfond RUF 2023

Årsrapporten inneholder resultater, vurderinger og regnskap sammenholdt med tidligere års regnskap.

Publisert: 22.03.2024

Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

Gjennomgang av tilskuddsordningen på jordbruksavtalen

Publisert: 20.03.2024

Forvaltningsstøtte for oppfølging av spredearealkravet for husdyrgjødsel

Nytte og kostnad med ulike alternativer

Pressekontakt

Vi hjelper deg som journalist med å finne riktig person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju.

Bilder og logo

Presse og media kan fritt benytte våre høyoppløselige bilder

Alle bilder og logo

Jørn Rolfsen

Administrerende direktør

Last ned bilde

Robert Rønning

Kommunikasjonsdirektør

Last ned bilde