Til hovedinnhold

Nyhetsrom

Nyheter

Publisert: 18.06.2021

Prisene for leiejord falt siste året

Prisen for å leie jord har falt sammenlignet med 2020, men jordbrukets utgifter til jordleie er estimert til én milliard kroner. Prisnedgangen er størst for potetdyrking. Rogaland har de høyeste prisene på leiejord til grasdyrking.

Publisert: 15.06.2021

Rekordhøye råvarepriser kan gi høyere pris på kraftfôr

Internasjonale priser på hvete, mais, soyabønner og andre viktige kraftfôrråvarer har steget kraftig i 2021, og ligger nå på et svært høyt nivå. Ifølge internasjonale rapporter og prognoser kan situasjonen bli langvarig.

Publisert: 08.06.2021

Digitalt salg av melkekvote er i gang

Landbruksdirektoratet har utviklet en ny digital løsning for melkekvoteordningen. For første gang kan en ordinær salgsrunde nå gjennomføres digitalt.

Publisert: 04.06.2021

Ekstraordinær auksjon av mathavre – frist 8. juni

Landbruksdirektoratet skal gjennomføre en auksjon for mathavre den 22. juni. Det er påmeldingsfrist allerede tirsdag 8. juni.

Rapporter

Publisert: 25.05.2021

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer

Kvartalsrapport RÅK

Publisert: 22.03.2021

Bruk av norske fôrressurser

Utredning av forbedring av virkemidler med sikte på økt produksjon og bruk av norsk fôr.

Pressekontakt

Vi hjelper deg som journalist med å finne riktig person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju

Bilder og logo

Presse og media kan fritt benytte våre høyoppløselige bilder

Alle bilder og logo

Jørn Rolfsen

Administrerende direktør

Last ned bilde

Jorunn Voll

Kommunikasjonsdirektør

Last ned bilde