Til hovedinnhold

Nyhetsrom

Nyheter

Publisert: 29.03.2023

Økt tilskuddspott til jordvernstrategier i kommunene

Kommunene kan nå søke om støtte til å lage jordvernstrategier. I år er potten økt. Fristen er 31. mai.

Publisert: 27.03.2023

Gratis bok om viktige arter i skog

Landbruksdirektoratet har utviklet en felthåndbok som et nytt hjelpemiddel for miljøregistreringer i skog. Boken kan lastes ned gratis av alle som er interessert i skog.

Publisert: 27.03.2023

Gården som læringsarena for ungdomsskoleelever

Å mestre varierte arbeidsoppgaver, kontakt med dyr og gårdbrukere gir verdifull erfaring for elever som har redusert utbytte av vanlig undervisning, viser en ny forskningsrapport.

Publisert: 27.03.2023

Prosjekter for bærekraftig bruk av plantevernmidler

Landbruksdirektoratet har for 2023 bevilget 13,9 millioner kroner til 14 prosjekter for redusert risiko knyttet til kjemiske plantevernmidler. Det blir mulig å søke også i september 2023.

Rapporter

Publisert: 27.03.2023

Årsrapport Reindriftens utviklingsfond RUF 2022

Årsrapporten inneholder resultater, vurderinger og regnskap sammenholdt med tidligere års regnskap.

Publisert: 24.03.2023

Konsesjonsloven i endring

Undersøkelse om konsekvenser av 2017-endringene i konsesjonsloven

Publisert: 24.03.2023

Nitrogen til nytte i jordbruket

Resultater fra forprosjekt om status, tiltak og virkemidler for bærekraftig nitrogenforvaltning i norsk jordbruk.

Pressekontakt

Vi hjelper deg som journalist med å finne riktig person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju.

Bilder og logo

Presse og media kan fritt benytte våre høyoppløselige bilder

Alle bilder og logo

Jørn Rolfsen

Administrerende direktør

Last ned bilde

Robert Rønning

Kommunikasjonsdirektør

Last ned bilde