Til hovedinnhold

Nyhetsrom

Nyheter

Publisert: 28.11.2022

Auksjonen som sikrer ditt daglige brød

Hvert år må Norge importere korn for å sikre matforsyningen. Dette skjer på auksjoner hos Landbruksdirektoratet.

Publisert: 24.11.2022

Reinmerke-app i ny versjon

Appen Mearka er videreutviklet, noe som effektiviserer reindriften og hjelper eierne av reinsdyr til å finne dyrene sine.

Publisert: 23.11.2022

Store investeringer i skogsveier siste årene

3345 km eldre veier er opprustet, og 1443 km nye skogsveier er bygget. Veiene har hatt en kostnad på 2,2 mrd. kroner, av dette er 870 mill. kroner tilskudd. Det er størst byggeaktivitet i Innlandet og Viken.

Publisert: 18.11.2022

Stor interesse for auksjon av tollkvoter

Det var hundre budgivere i årets auksjonsrunde. Kvotene for ost og storfekjøtt oppnådde mest interesse.

Rapporter

Publisert: 17.11.2022

En styrket beredskap i reindriften

Rapport fra arbeidsgruppe

Publisert: 22.09.2022

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer

Kvartalsrapport RÅK

Publisert: 16.09.2022

Landbrukets verdensarvordning og verdensarven Røros bergstad og Circumferensen. Tilråding fra Landbruksdirektoratet til Landbruks- og matdepartementet. 1.mars 2022

Denne tilrådingen er svar på oppdrag gitt i supplerende tildelingsbrev fra Landbruks- og matdepartementet til Landbruksdirektoratet 2. juli 2021.

Publisert: 01.07.2022

Konsesjonssaker der AS er erverver

Undersøkelse av perioden 2017 - 2021

Pressekontakt

Vi hjelper deg som journalist med å finne riktig person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju.

Bilder og logo

Presse og media kan fritt benytte våre høyoppløselige bilder

Alle bilder og logo

Jørn Rolfsen

Administrerende direktør

Last ned bilde

Robert Rønning

Kommunikasjonsdirektør

Last ned bilde