Til hovedinnhold

Nyhetsrom

Nyheter

Tømmer

Publisert: 11.04.2024

Tømmerhogst første kvartal 2024

Innmålt volum etter 1. kvartal viser at *avvirkninga så langt i år er på 3,1 millionar kubikkmeter, og det er same nivå som første kvartal i 2023.

Publisert: 11.04.2024

God produksjon av reinkjøtt

Slaktesesongen for rein er nå avsluttet for i vinter. I 2023/2024 ble det slaktet 66 420 rein. Dette er det høyeste slaktetallet på fire år.

Publisert: 26.03.2024

Ny ordning for rydding av avfall etter flom

En ny tilskuddsordning for opprydding av avfall etter flomhendelsene i Sør-Norge i august 2023 er nå på plass.

Publisert: 25.03.2024

Vis ekstra hensyn til reinsdyr i påsken

I år er det en ekstra krevende beitesituasjon for mange reinsdyr. Det er derfor svært viktig at reinsdyrene får være i fred på beiteområdene. Så styr unna reinsdyr og hold hunder i bånd, oppfordrer Landbruksdirektoratet.

Rapporter

Publisert: 09.04.2024

Årsrapport Reindriftens utviklingsfond RUF 2023

Årsrapporten inneholder resultater, vurderinger og regnskap sammenholdt med tidligere års regnskap.

Publisert: 22.03.2024

Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

Gjennomgang av tilskuddsordningen på jordbruksavtalen

Publisert: 20.03.2024

Forvaltningsstøtte for oppfølging av spredearealkravet for husdyrgjødsel

Nytte og kostnad med ulike alternativer

Publisert: 19.03.2024

Produksjon av økologiske jordbruksvarer

Rapport for 2023

Pressekontakt

Vi hjelper deg som journalist med å finne riktig person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju.

Bilder og logo

Presse og media kan fritt benytte våre høyoppløselige bilder

Alle bilder og logo

Jørn Rolfsen

Administrerende direktør

Last ned bilde

Robert Rønning

Kommunikasjonsdirektør

Last ned bilde