Til hovedinnhold

Nyhetsrom

Nyheter

Publisert: 19.10.2021

Stans av særskilt distribusjonstilskudd for to meierier

Landbruksdirektoratet har vedtatt å stanse utbetaling av særskilt distribusjonstilskudd til Q-Meieriene og Rørosmeieriet .

Publisert: 18.10.2021

Stor interesse for melkekvote fra staten

Endelige tall fra årets omsetning av melkekvoter er nå klar. Få vil selge, samtidig er det stor interesse for å kjøpe kvoter. Det er stor variasjon fra region til region.

Publisert: 14.10.2021

Endringer i miljøkravbestemmelsene i produksjonstilskuddforskriften

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 4 tredje og fjerde ledd. Endringen trer i kraft straks.

Publisert: 12.10.2021

Stor egeninnsats sikret årets skogplanting

Vårens usikkerhet om tilgang på utenlandsk arbeidskraft ble løst av stor egeninnsats i skognæringen. Et ekstraordinært tilskudd gjorde det mulig.

Rapporter

Publisert: 17.09.2021

Målprisrapport 2020–2021

Markeds- og prisutvikling for målprisvarene og andre sentrale jordbruksvarer i avtaleåret 2020–2021.

Pressekontakt

Vi hjelper deg som journalist med å finne riktig person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju.

Bilder og logo

Presse og media kan fritt benytte våre høyoppløselige bilder

Alle bilder og logo

Jørn Rolfsen

Administrerende direktør

Last ned bilde

Robert Rønning

Kommunikasjonsdirektør

Last ned bilde