Til hovedinnhold

Nyhetsrom

Nyheter

Tømmer

Publisert: 09.07.2024

Hogst og tømmerpriser fortsetter opp

Innmålt volum etter første halvår viser at avvirkninga så langt i år er på 6,4 millioner kubikkmeter, og det er 0,4 millioner kubikkmeter høyere enn ved samme tidspunkt i 2023. Prisene fortsetter å stige både for massevirke og sagtømmer.

Publisert: 02.07.2024

God respons på ny digital løsning for reindriften

Reineierne kunne i år levere melding om reindrift og søke om tilskudd ved bruk av det nye systemet. Hele 95 prosent har levert melding om reindrift digitalt og 99 prosent har levert digital søknad om tilskudd.

To hender holder frem en bunke med poteter med jord på.

Publisert: 01.07.2024

Utvider overgangsordning for toll til bakepotet og industripotet

Fra 1. september 2024 gjøres ordinær prosenttoll gjeldende for potet. Det vil ta noe tid å dekke markedet med norsk potet, spesielt for bakepotet og industripotet. I en periode vil det derfor være særskilt tollavgiftsnedsettelser for disse.

Publisert: 27.06.2024

Omsetningsrådets årsmelding for 2023

Omsetningsrådets årsmelding gir en kort oppsummering av markedet for de viktigste jordbruksproduksjonene i 2023, og hva som ble gjort for å balansere tilbud og etterspørsel.

Rapporter

Publisert: 01.07.2024

Rapport om statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2023

Statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2023.

Publisert: 13.05.2024

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer

Kvartalsrapport RÅK

Publisert: 09.04.2024

Årsrapport Reindriftens utviklingsfond RUF 2023

Årsrapporten inneholder resultater, vurderinger og regnskap sammenholdt med tidligere års regnskap.

Pressekontakt

Vi hjelper deg som journalist med å finne riktig person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju.

Bilder og logo

Presse og media kan fritt benytte våre høyoppløselige bilder

Alle bilder og logo

Eli Reistad

Administrerende direktør

Last ned bilde

Robert Rønning

Kommunikasjonsdirektør

Last ned bilde