Til hovedinnhold

Nyhetsrom

Nyheter

Publisert: 17.09.2021

Opplæringstilskudd gitt for over 600 arbeidstakere i grøntnæringen

Landbruksdirektoratet har mottatt 114 søknader og har utbetalt nær fire millioner kroner i opplæringstilskudd. Det er fremdeles mulig å søke.

Publisert: 17.09.2021

Målretter tiltak mot avrenning

Høsten 2021 er nye erosjonsrisikokart tatt i bruk i søknaden om regionale miljøtilskudd. Med disse kartene har bonden og forvaltningen fått et bedre grunnlag for å målrette miljøinnsatsen.

Publisert: 16.09.2021

Landbruksdirektoratet har innvilget innreise for nær 5 000 utenlandske arbeidstakere i grøntnæringen

Lettelser i innreiserestriksjonene har ført til markert fall i antall søknader.

Publisert: 10.09.2021

Foreløpige tal for sal av mjølkekvote – ku og geit

I 2021 har 108 eigarar av kumjølkkvote og fire eigarar av geitemjølkkvote søkt om sal av kvote. Dette viser ei førebels teljing Landbruksdirektoratet har gjort.

Rapporter

Publisert: 17.09.2021

Målprisrapport 2020–2021

Markeds- og prisutvikling for målprisvarene og andre sentrale jordbruksvarer i avtaleåret 2020–2021.

Pressekontakt

Vi hjelper deg som journalist med å finne riktig person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju

Bilder og logo

Presse og media kan fritt benytte våre høyoppløselige bilder

Alle bilder og logo

Jørn Rolfsen

Administrerende direktør

Last ned bilde

Robert Rønning

Kommunikasjonsdirektør

Last ned bilde