Til hovedinnhold

Nyhetsrom

Nyheter

Publisert: 04.03.2021

Søk tilskudd til næringsutvikling og økt kompetanse i landbruket 

Landbruksdirektoratet lyser ut åtte millioner til tilretteleggingstiltak som kan bidra til å styrke verdiskapingen i landbruket. 

Publisert: 18.02.2021

Enighet om ny reindriftsavtale

Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) er enige om reindriftsavtale for 2021/2022. Avtalen har en ramme på 164,5 mill. kroner, det er en økning på 15 mill. kroner sammenlignet med nåværende avtale.

Publisert: 16.02.2021

10,3 milliarder til norske bønder denne uka 

Onsdag 17. februar utbetaler Landbruksdirektoratet om lag 10,3 mrd. kroner i produksjons- og avløsertilskudd til ca. 38 200 jordbruksforetak.  

Publisert: 10.02.2021

Klart for søknad om ekstraordinært tilskudd etter beitekrisen

Siidaandelsledere og ledere for tamreinlag kan nå søke om 30 000 kroner per siidaandel eller per tamreinlag.

Aktuelle tema

Publisert: 22.02.2021

Nasjonalt program for jordhelse

Faggrunnlag og forslag til utvikling av tiltak og virkemidler for økt satsing på jordhelse.

Publisert: 22.02.2021

Husdyrgjødsel til biogass

Gjennomgang av virkemidler for økt utnyttelse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon

Arrangementer og kurs

Pressekontakt

Vi hjelper deg som journalist med å finne riktig person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju

Bilder og logo

Presse og media kan fritt benytte våre høyoppløselige bilder

Alle bilder og logo

Jørn Rolfsen

Administrerende direktør

Last ned bilde

Jorunn Voll

Kommunikasjonsdirektør

Last ned bilde