Vi ønsker tips og varsler om mulig juks

Du kan tipse Landbruksdirektoratet om juks med tilskudd og reguleringer innen jordbruk, skogbruk, reindrift, næringsmiddelindustri, matimport/eksport og naturskadeerstatning.

Juks i sammenheng med landbruk, næringsmiddelindustri og naturskade kan gjelde alle typer tilskudd og erstatninger utbetalt av Landbruksdirektoratet. I tillegg kan det være snakk om juks med reguleringer, slik som bo- og driveplikt, melkekvoter, tollkvoter, regulering av svine- og fjørfeproduksjon og plikt til å betale avgifter for omsetning av landbruksprodukter.

Har du mistanke om slike ulovligheter, vil vi gjerne høre fra deg.

Slik tipser du

Vi har et eget skjema for tips om juks. I skjema kan du også legge ved dokumentasjon for å opplyse saken for oss. Send skjema på e-post eller i vanlig post.

Skjema: Tips om juks innen landbruk, næringsmiddelindustri og naturskade.

E-post: tips@landbruksdirektoratet.no

Postadresse: Landbruksdirektoratet v/seksjon ekstern kontroll, Postboks 1450 Vika, 0116 Oslo

Ved spørsmål kan du kontakte sentralbordet vårt

Anonymitet

Du bestemmer selv om du vil være anonym eller gi oss muligheten til å kontakte deg. Hvis du gir oss tillatelse til å kontakte deg, er det enklere for oss å følge opp tipset.

Bruker du vanlig brevpost, kan vi ikke se hvem du er (du er anonym). Sender du tips via e-post kan vi se e-postadressen du sender fra.

Hva skjer med tipset mitt?

Landbruksdirektoratet vurderer tipset og hvordan det skal følges opp. Det er ikke sikkert du blir kontaktet selv om du har gitt oss tillatelse til det.