Til hovedinnhold

Alle kunngjøringer

april 2024

Publisert: 19. april 2024

Reindrift

Forskning som støttes av Reindriftens Utviklingsfond (RUF) skal bidra til ny næringsrettet kunnskap, som kan brukes og er etterspurt av næring, forvaltning, politikere og øvrig samfunn.

mars 2024

Publisert: 20. mars 2024

Industri og handel

Grunnet avvik mellom Jordbruksavtalen for 2023-2024 og Prop. 1 S (2023-2024) har Landbruksdirektoratet med virkning f.o.m. 1. april fastsatt ny forskrift om satser for tilskudd til frakt av kraftfôr.

Publisert: 17. mars 2024

Prosjektmidler

Utviklingsfondet for skogbruket utlyser nå ca. 3,6 mill. kroner i støtte til prosjekter innenfor skogbruksnæringen. Fristen for å sende inn skisser er 13. september.

februar 2024

Publisert: 27. feb. 2024

Industri og handel

Det er nå fastsatt tidspunkt for auksjoner av importkvoter frem til januar 2025.

Publisert: 02. feb. 2024

Prosjektmidler

Landbruksdirektoratet lyser med dette ut prosjektmidler fra nasjonale rentemidler fra skogfond med søknadsfrist 1. mars 2024.

januar 2024

Publisert: 23. jan. 2024

Industri og handel

Landbruksdirektoratet har vurdert potetbeholdningen og finner at det foreligger en vesentlig avlingssvikt for norske poteter som skal bearbeides til pommes frites og til potetsnacks.

Publisert: 04. jan. 2024

Jordbruk

På grunn av nedetid i Landbruksdirektoratets søknadssystemer, var det ikke mulig å sende søknad om strømstøtte for vanningslag i tidsrommet 29.12.2023–02.01.2024.