Til hovedinnhold

Alle kunngjøringer

juli 2024

Publisert: 04. juli 2024

Prosjektmidler

Landbruksdirektoratet lyser ut 8 mill. kroner til prosjekter i økologisk landbruk som har oppstart i 2025. Søknadsfrist er 15. september.

Publisert: 03. juli 2024

Jordbruk

Landbruksdirektoratet lyser ut 18 millioner til nasjonalt Klima- og miljøprogram (KMP) Det er ønskelig at prosjekter som støttes raskt kommer til nytte for bonden.

juni 2024

Publisert: 14. juni 2024

Prosjektmidler

Styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og styret for FoU-midler over jordbruksavtalen lyser ut midler til innovasjonsprosjekter i næringslivet innen jordbruks- og matforskning.

Publisert: 13. juni 2024

Prosjektmidler

Landbruksdirektoratet lyser med dette ut ekstra 2024-middel over ordninga nasjonale tilretteleggingsmiddel, med søknadsfrist 19. august 2024 kl. 13.

Publisert: 12. juni 2024

Prosjektmidler

Styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og styret for FoU-midler over jordbruksavtalen (JA) lyser ut midler til utredninger og forprosjekter med oppstart i 2025.

april 2024

Publisert: 19. april 2024

Reindrift

Forskning som støttes av Reindriftens Utviklingsfond (RUF) skal bidra til ny næringsrettet kunnskap, som kan brukes og er etterspurt av næring, forvaltning, politikere og øvrig samfunn.

mars 2024

Publisert: 20. mars 2024

Industri og handel

Grunnet avvik mellom Jordbruksavtalen for 2023-2024 og Prop. 1 S (2023-2024) har Landbruksdirektoratet med virkning f.o.m. 1. april fastsatt ny forskrift om satser for tilskudd til frakt av kraftfôr.

Publisert: 17. mars 2024

Prosjektmidler

Utviklingsfondet for skogbruket utlyser nå ca. 3,6 mill. kroner i støtte til prosjekter innenfor skogbruksnæringen. Fristen for å sende inn skisser er 13. september.

februar 2024

Publisert: 27. feb. 2024

Industri og handel

Det er nå fastsatt tidspunkt for auksjoner av importkvoter frem til januar 2025.

Publisert: 02. feb. 2024

Prosjektmidler

Landbruksdirektoratet lyser med dette ut prosjektmidler fra nasjonale rentemidler fra skogfond med søknadsfrist 1. mars 2024.

januar 2024

Publisert: 23. jan. 2024

Industri og handel

Landbruksdirektoratet har vurdert potetbeholdningen og finner at det foreligger en vesentlig avlingssvikt for norske poteter som skal bearbeides til pommes frites og til potetsnacks.

Publisert: 04. jan. 2024

Jordbruk

På grunn av nedetid i Landbruksdirektoratets søknadssystemer, var det ikke mulig å sende søknad om strømstøtte for vanningslag i tidsrommet 29.12.2023–02.01.2024.