Pressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mandag til fredag mellom kl. 08:00 og 15:45.

Telefon: 400 21 171
presse@ldir.no

Dersom vi ikke tar telefonen, vil vi ringe deg tilbake i løpet av kort tid. Pressetelefonen kan dessverre ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Vi registrerer alle mediehenvendelser (media, navn, telefon og e-post). Vi bruker ikke opplysningene til andre formål enn å følge opp henvendelsene.

Andre enn journalister bes kontakte vårt sentralbord, telefon: 78 60 60 00.

Kontaktperson

Hvis det haster utenom ordinær arbeidstid kan du ringe kommunikasjonsdirektør Robert Rønning.

Robert Rønning
Kommunikasjondirektør

Telefon: 915 39 513 
E-post: robert.ronning@landbruksdirektoratet.no