Til hovedinnhold

Rapporter

november 2022

Publisert: 17.11.2022

Reindrift

Rapport fra arbeidsgruppe

september 2022

Publisert: 22.09.2022

Industri og handel

Kvartalsrapport RÅK

Publisert: 16.09.2022

Jordbruk

Denne tilrådingen er svar på oppdrag gitt i supplerende tildelingsbrev fra Landbruks- og matdepartementet til Landbruksdirektoratet 2. juli 2021.

juli 2022

Publisert: 01.07.2022

Eiendom

Undersøkelse av perioden 2017 - 2021

juni 2022

Publisert: 16.06.2022

Jordbruk, Industri og handel

Ulike tilnærminger til etablering av beredskapslagring av matkorn.

Publisert: 01.06.2022

Reindrift

mai 2022

Publisert: 30.05.2022

Jordbruk, Eiendom

Bruken av ulike virkemidler lokalt og regionalt for å ivareta de viktigste jordbruksarealene

Publisert: 23.05.2022

Skogbruk

Todelt målsetting om å ivareta både hensynet til samfunnssikkerheten og god forvaltning av skogressursen.

Publisert: 05.05.2022

Skogbruk

april 2022

Publisert: 08.04.2022

Reindrift

Årsrapporten inneholder resultater, vurderinger og regnskap sammenholdt med tidligere års regnskap.

mars 2022

Publisert: 29.03.2022

Jordbruk

En partssammensatt arbeidsgruppe har laget et revidert forslag til fordelingsnøkkel for regionale miljøtilskudd.

Publisert: 25.03.2022

Industri og handel, Jordbruk

Rapport for 2021

Publisert: 23.03.2022

Reindrift

For reindriftsåret 1. april 2020 – 31. mars 2021

Publisert: 21.03.2022

Pandemien som slo inn over Norge våren 2020 fortsatte inn i 2021. Det påvirket både arbeidsliv og landbruksbasert næringsliv med strenge restriksjoner og inngripende tiltak.

Publisert: 16.03.2022

Industri og handel

Publisert: 15.03.2022

Jordbruk

Årsrapporten dekker det ansvaret som Landbruksdirektoratet har som forvalter av fondet, og viser fondets samlede årsregnskap og ansvar.

Publisert: 07.03.2022

Jordbruk

Alternativer til nærmeste veterinær-regelen, vurdering av om ordningen kan målrettes ytterligere og om embryoinnlegging på storfe bør omfattes av ordningen.

Publisert: 04.03.2022

Jordbruk

Publisert: 03.03.2022

Industri og handel

Publisert: 03.03.2022

Industri og handel

Fant du det du lette etter?