Til hovedinnhold

Rapporter

november 2023

Publisert: 30.11.2023

Reindrift, Jordbruk, Industri og handel

Kartlegging for 2022

Publisert: 17.11.2023

Jordbruk

Publisert: 08.11.2023

Industri og handel

Kvartalsrapport RÅK

oktober 2023

Publisert: 02.10.2023

Skogbruk

september 2023

Publisert: 29.09.2023

Skogbruk

Publisert: 22.09.2023

Forvaltningen

Statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2022.

Publisert: 01.09.2023

Jordbruk

Oppdatert 1. september 2023

juli 2023

Publisert: 10.07.2023

Skogbruk

Rapport 2022

juni 2023

Publisert: 30.06.2023

Jordbruk

KOSTRA (KOmmune STat RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir opplysningar om kommunal og fylkeskommunal verksemd.

Publisert: 22.06.2023

Delprosjektrapport. Analyse av naturkartlegginger i Eiker

april 2023

Publisert: 11.04.2023

Hvordan Norge kan redusere utslipp av klimagasser fra arealbruksendringer innen 2030

mars 2023

Publisert: 27.03.2023

Reindrift

Årsrapporten inneholder resultater, vurderinger og regnskap sammenholdt med tidligere års regnskap.

Publisert: 24.03.2023

Publisert: 24.03.2023

Eiendom

Undersøkelse om konsekvenser av 2017-endringene i konsesjonsloven

Publisert: 24.03.2023

Jordbruk

Resultater fra forprosjekt om status, tiltak og virkemidler for bærekraftig nitrogenforvaltning i norsk jordbruk.

Publisert: 21.03.2023

Industri og handel, Jordbruk

Rapport for 2022

Publisert: 15.03.2023

Industri og handel, Jordbruk

Publisert: 15.03.2023

Årsrapport 2022

Publisert: 09.03.2023

Industri og handel

Markeds- og prisvurderinger av sentrale norske landbruksvarer og RÅK-varer.

Publisert: 09.03.2023

Industri og handel

Fant du det du lette etter?