Til hovedinnhold

Rapporter

januar 2023

Publisert: 13.01.2023

Eiendom

Undersøkelse om konsekvenser av 2017-endringene i konsesjonsloven

desember 2022

Publisert: 21.12.2022

Jordbruk

Publisert: 16.12.2022

Industri og handel

Kvartalsrapport RÅK

Publisert: 15.12.2022

Publisert: 12.12.2022

Reindrift

Rapport fra arbeidsgruppe

Publisert: 06.12.2022

Reindrift

Regnskap 2021 og budsjett 2022

Publisert: 01.12.2022

Reindrift

For reindriftsåret 1. april 2021 – 31. mars 2022

november 2022

Publisert: 17.11.2022

Reindrift

Rapport fra arbeidsgruppe

september 2022

Publisert: 16.09.2022

Jordbruk

Denne tilrådingen er svar på oppdrag gitt i supplerende tildelingsbrev fra Landbruks- og matdepartementet til Landbruksdirektoratet 2. juli 2021.

Publisert: 15.09.2022

Reindrift

Publisert: 01.09.2022

Jordbruk

Nasjonale miljømål og virkemidler for miljø- og klimaarbeidet i jordbruket.

juli 2022

Publisert: 13.07.2022

Skogbruk

Publisert: 01.07.2022

Eiendom

Undersøkelse av perioden 2017 - 2021

juni 2022

Publisert: 16.06.2022

Jordbruk, Industri og handel

Ulike tilnærminger til etablering av beredskapslagring av matkorn.

Publisert: 01.06.2022

Reindrift

mai 2022

Publisert: 30.05.2022

Jordbruk, Eiendom

Bruken av ulike virkemidler lokalt og regionalt for å ivareta de viktigste jordbruksarealene

Publisert: 23.05.2022

Skogbruk

Todelt målsetting om å ivareta både hensynet til samfunnssikkerheten og god forvaltning av skogressursen.

Publisert: 05.05.2022

Skogbruk

april 2022

Publisert: 08.04.2022

Reindrift

Årsrapporten inneholder resultater, vurderinger og regnskap sammenholdt med tidligere års regnskap.

mars 2022

Publisert: 29.03.2022

Jordbruk

En partssammensatt arbeidsgruppe har laget et revidert forslag til fordelingsnøkkel for regionale miljøtilskudd.

Fant du det du lette etter?