Om rapporten

Rapportnummer39
Utgave2. kvartal 2023
Dato15.9.2023
UtgiverAvdeling handel og industri i Landbruksdirektoratet
RapportenKonkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer (PDF)

Sammendrag

Rapporten oppsummerer RÅK-industriens konkurransesituasjon per andre kvartal 2023. ​

  • Gjennomsnittlig kronekurs mot euro i førstes halvår 2023 (11,31) var langt svakere enn den som ble lagt til grunn ved fastsettelsen av satser i RÅK-tilskudd for 2023 (10,18). Isolert sett har valutakursendringen styrket konkurranseevnen for norsk industri målt mot import av RÅK-varer fra EU.​
  • De fleste råvareprisene i EU sank i første kvartal, men har økt igjen i andre kvartal 2023. ​
  • På grunn av utvidet vareomfang er det søkt om prisnedskrivning (PNS) for en større mengde ferdigvarer i første halvår av 2023, sammenlignet med samme periode i fjor. På grunn av lave satser har utbetalingene falt.​
  • Det har vært fall i Importmengden av RÅK-varer, sammenlignet med samme periode i fjor, men importverdien av RÅK-varer har økt.

 

Generelt om rapporten

Landbruksdirektoratet forvalter ordningen for råvarepriskompensasjon (RÅK-ordningen) og har også ansvar for å overvåke konkurransesituasjonen til RÅK-industrien. Virkemidlene innenfor RÅK-ordningen er tollsatser ved import og tilskudd til norsk produksjon av RÅK-varer. Tilskuddet til RÅK-varer skal fastsettes slik at det kompenserer for prisforskjellen på jordbruksråvarer mellom Norge og utlandet.

Tre ganger i året publiserer Landbruksdirektoratet en kvartalsrapport som viser utviklingen i konkurransesituasjonen for RÅK-varer. Rapporten for fjerde kvartal utgår til fordel for Markedsrapporten som oppsummerer den årlige utviklingen. I disse rapportene presenterer vi utviklingen i import og eksport av RÅK-varer, internasjonal prisutvikling for sentrale råvarer og tilskuddsutbetalinger til norsk produksjon av RÅK-varer.

Statistikken for import og eksport er i hovedsak en bearbeiding av utenrikshandelsstatistikken til Statistisk sentralbyrå. Internasjonale priser er hentet fra norske aktører og fra internasjonale priskilder. Oversikten over RÅK-varer som det er søkt om tilskudd for er hentet fra Landbruksdirektoratet, og gir en oversikt over norsk produksjon for den delen av RÅK-industrien som søker om tilskudd.