Om rapporten

Rapportnummer49
Utgave1. kvartal 2023
Dato16.05.2023
UtgiverAvdeling handel og industri i Landbruksdirektoratet
RapportenKonkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer (PDF)

Sammendrag

Rapporten oppsummerer RÅK-industriens konkurransesituasjon i første kvartal 2023. 

  • Gjennomsnittlig kronekurs mot euro i første kvartal 2023 (10,99) var langt svakere enn den som ble lagt til grunn ved fastsettelsen av satser i RÅK-tilskudd for 2023 (10,18). Isolert sett har valutakursendringen styrket konkurranseevnen for norsk industri målt mot import av RÅK-varer fra EU.
  • De fleste råvareprisene i EU har sunket frem til starten av første kvartal 2023, etter pristoppen i andre halvår 2022. 
  • Det er søkt om prisnedskrivning (PNS) for en større mengde ferdigvarer i januar og februar 2023, sammenlignet med samme periode i fjor, men på grunn av lave satser har utbetalingene falt.
  • Importmengden av RÅK-varer er på omtrent samme nivå i første kvartal 2023 som i første kvartal 2022, men importverdien av RÅK-varer økt. Kiloprisen på det som importeres er altså høyere enn i første kvartal 2022. Samtidig har både eksportverdien og eksportmengden økt.
     

Generelt om rapporten

Landbruksdirektoratet forvalter ordningen for råvarepriskompensasjon (RÅK-ordningen) og har også ansvar for å overvåke konkurransesituasjonen til RÅK-industrien. Virkemidlene innenfor RÅK-ordningen er tollsatser ved import og tilskudd til norsk produksjon av RÅK-varer. Tilskuddet til RÅK-varer skal fastsettes slik at det kompenserer for prisforskjellen på jordbruksråvarer mellom Norge og utlandet.

Tre ganger i året publiserer Landbruksdirektoratet en kvartalsrapport som viser utviklingen i konkurransesituasjonen for RÅK-varer. Rapporten for fjerde kvartal utgår til fordel for Markedsrapporten som oppsummerer den årlige utviklingen. I disse rapportene presenterer vi utviklingen i import og eksport av RÅK-varer, internasjonal prisutvikling for sentrale råvarer og tilskuddsutbetalinger til norsk produksjon av RÅK-varer.

Statistikken for import og eksport er i hovedsak en bearbeiding av utenrikshandelsstatistikken til Statistisk sentralbyrå. Internasjonale priser er hentet fra norske aktører og fra internasjonale priskilder. Oversikten over RÅK-varer som det er søkt om tilskudd for er hentet fra Landbruksdirektoratet, og gir en oversikt over norsk produksjon for den delen av RÅK-industrien som søker om tilskudd.