Om rapporten

Rapportnummer34
Utgave1. kvartal 2024
Dato13.5.2024
UtgiverAvdeling handel og industri i Landbruksdirektoratet
RapportenKonkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer (PDF)

Sammendrag

Rapporten oppsummerer RÅK-industriens konkurransesituasjon per første kvartal 2024. 

  • Gjennomsnittlig kronekurs mot euro per første kvartal 2024 (11,41) var noe sterkere enn den som ble lagt til grunn ved fastsettelsen av satser i RÅK-tilskudds ordningen (11,52). Isolert sett har valutakursendringen svekket konkurranse-evnen for norsk industri målt mot import av RÅK-varer fra EU.
  • Råvareprisene i EU har i første kvartal 2024 holdt seg på et stabilt nivå siden satsene ble fastsatt.
  • Det er søkt om prisnedskrivning (PNS) for en større mengde ferdigvarer i januar og februar 2024,enn i samme periode i fjor. Tilskudds-utbetalingene har også økt, som følge av økte tilskuddssatser. 
  • Importmengden av RÅK-varer er noe redusert i første kvartal 2024, som i første kvartal 2023. Samtidig har verdien på importerte RÅK-varer økt. Enhetsverdien på det som importeres er altså høyere enn i første kvartal 2023.
  • Eksporten av RÅK-varer er noe redusert i forhold til første kvartal 2023, mens eksportverdien er uendret.
     

Generelt om rapporten

Landbruksdirektoratet forvalter ordningen for råvarepriskompensasjon (RÅK-ordningen) og har også ansvar for å overvåke konkurransesituasjonen til RÅK-industrien. Virkemidlene innenfor RÅK-ordningen er tollsatser ved import og tilskudd til norsk produksjon av RÅK-varer. Tilskuddet til RÅK-varer skal fastsettes slik at det kompenserer for prisforskjellen på jordbruksråvarer mellom Norge og utlandet.

Tre ganger i året publiserer Landbruksdirektoratet en kvartalsrapport som viser utviklingen i konkurransesituasjonen for RÅK-varer. Rapporten for fjerde kvartal utgår til fordel for Markedsrapporten som oppsummerer den årlige utviklingen. I disse rapportene presenterer vi utviklingen i import og eksport av RÅK-varer, internasjonal prisutvikling for sentrale råvarer og tilskuddsutbetalinger til norsk produksjon av RÅK-varer.

Statistikken for import og eksport er i hovedsak en bearbeiding av utenrikshandelsstatistikken til Statistisk sentralbyrå. Internasjonale priser er hentet fra norske aktører og fra internasjonale priskilder. Oversikten over RÅK-varer som det er søkt om tilskudd for er hentet fra Landbruksdirektoratet, og gir en oversikt over norsk produksjon for den delen av RÅK-industrien som søker om tilskudd.