Til hovedinnhold

Reindrift

Informasjon til forvaltningen om ordninger for reindrift og reindriftssrelaterte tema.

Statistikk

Reintall, rovvilttap, vederlag totalt, vederlag per årsverk, samt slaktevekt for okserein, simlerein og kalv.

Rapporter

Publisert: 15.12.2020

Totalregnskap for reindriftsnæringen

Regnskap 2020 og budsjett 2021

Publisert: 10.12.2020

Ressursregnskapet for reindriftsnæringen

For reindriftsåret 1. april 2020 – 31. mars 2021

Nyheter

Publisert: 18.01.2022

Nå kan du søke midler til innovasjonsprosjekter for 2023

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) lyser ut inntil 55 mill. kroner til innovasjonsprosjekter med oppstart i 2023.

Publisert: 16.12.2021

Ny utgave av Reindriftsnytt er ute

Reindriftsnytt/ Båatsoesaernieh/ Boazodoalloođđasat utgis av Landbruksdirektoratets avdeling for reindrift. Magasinet har to årlige utgaver. Her blir du bedre kjent med ulike deler av reindriftsforvaltningen.

Publisert: 03.12.2021

Rapport for ressursregnskapet i reindriften i 2021 er klar

Ressursregnskap for reindriftsnæringen er en årlig rapport om ressurssituasjonen i næringen.

Publisert: 09.11.2021

Utmark gir stor verdiskaping

For første gang er det kartlagt hvor store verdier Norge får fra utmarka gjennom f.eks. skogbruk, beiting, jakt og fiske. Årlig tas det ut råvarer verdt om lag 6,5 mrd. kroner før videre bearbeiding, og en ny rapport viser at det er rom for mer.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet

Fant du det du lette etter?