Til hovedinnhold

Reindrift

Informasjon til forvaltningen om ordninger for reindrift og reindriftssrelaterte tema.

Statistikk

Reintall, rovvilttap, vederlag totalt, vederlag per årsverk, samt slaktevekt for okserein, simlerein og kalv.

Nyheter

Publisert: 04.04.2023

Bruk av midler på reinbeitedistriktenes beredskapsfond

Bruk av distriktenes egne beredskapsfond før det er erklært beitekrise, kan føre til krav om tilbakebetaling.

Publisert: 31.03.2023

Ny beitekrise i reindriften

Det er erklært beitekrise i deler av Øst-Finnmark, Troms og Nordland. Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet samarbeider for å få behandlet og utbetalt ekstraordinært tilskudd til krisefôr for rein.

Publisert: 15.03.2023

Reindriftens arealbruk

I debatten om vindmøller på Fosen har det blitt vist til at reindriften bruker 40 prosent av landarealet i Norge og at dette er til hinder for videre nærings- og samfunnsutvikling i disse områdene.

Publisert: 14.02.2023

Møt Rein – Helten på vidda på UMAMI ARENA

Markedsutvalget for reinkjøtt deltar på UMAMI ARENA 2023 med merkevaren Rein – Helten på vidda.

Rapporter

Publisert: 27.03.2023

Årsrapport Reindriftens utviklingsfond RUF 2022

Årsrapporten inneholder resultater, vurderinger og regnskap sammenholdt med tidligere års regnskap.

Publisert: 12.12.2022

Gjennomgang av klassifiseringssystemet for reinsdyrslakt

Rapport fra arbeidsgruppe

Publisert: 06.12.2022

Totalregnskap for reindriftsnæringen

Regnskap 2021 og budsjett 2022

Publisert: 01.12.2022

Ressursregnskapet for reindriftsnæringen

For reindriftsåret 1. april 2021 – 31. mars 2022

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet

Fant du det du lette etter?