Til hovedinnhold

Reindrift

Informasjon til forvaltningen om ordninger for reindrift og reindriftssrelaterte tema.

Statistikk

Reintall, rovvilttap, vederlag totalt, vederlag per årsverk, samt slaktevekt for okserein, simlerein og kalv.

Rapporter

Publisert: 12.12.2022

Gjennomgang av klassifiseringssystemet for reinsdyrslakt

Rapport fra arbeidsgruppe

Publisert: 06.12.2022

Totalregnskap for reindriftsnæringen

Regnskap 2021 og budsjett 2022

Publisert: 01.12.2022

Ressursregnskapet for reindriftsnæringen

For reindriftsåret 1. april 2021 – 31. mars 2022

Publisert: 17.11.2022

En styrket beredskap i reindriften

Rapport fra arbeidsgruppe

Nyheter

Publisert: 20.12.2022

Nytt Reindriftsnytt ute, nr. 2 2022

I Reindriftsnytt/ Båatsoesaernieh/Boazodoalloođđasat 2/2022 kan du lese om droner og bli bedre kjent med Widar Skogan som er ny direktør for avdeling reindrift.

Publisert: 16.12.2022

Ressursregnskapet i reindriften for 2022

Ressursregnskap for reindriftsnæringen er en årlig rapport om ressurssituasjonen i næringen. I 2022 var det 217.800 dyr i reindrifta. Det var økte slaktetall både i områdene Vest-Finnmark, Øst-Finnmark og Sør-Trøndelag/Hedmark.

Publisert: 08.12.2022

Slaktetall for rein høsten 2022 er bedre enn forventet

Selv med en nedgang i slakt på om lag 14 prosent fra høsten 2021, har gjennomsnittlig slaktevekt økt. Det skjer fordi antall voksne slaktedyr har økt med 23 prosent, samtidig som det er slaktet 18 prosent færre kalver enn i fjor på samme tid.

Publisert: 07.12.2022

Reindriftens arealbrukskart digitalt – opplæring i Troms og Finnmark

Nye reindriftskart er klare til å tas i bruk. Men først skal brukerne læres opp.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet

Fant du det du lette etter?