Til hovedinnhold

Reindrift

Informasjon til forvaltningen om ordninger for reindrift og reindriftssrelaterte tema.

Statistikk

Reintall, rovvilttap, vederlag totalt, vederlag per årsverk, samt slaktevekt for okserein, simlerein og kalv.

Rapporter

Publisert: 08.04.2022

Årsrapport Reindriftens utviklingsfond RUF 2021

Årsrapporten inneholder resultater, vurderinger og regnskap sammenholdt med tidligere års regnskap.

Publisert: 23.03.2022

Ressursregnskapet for reindriftsnæringen

For reindriftsåret 1. april 2020 – 31. mars 2021

Publisert: 15.03.2021

Årsrapport Reindriftens utviklingsfond RUF 2020

Årsrapporten inneholder resultater, vurderinger og regnskap sammenholdt med tidligere års regnskap.

Nyheter

Publisert: 26.09.2022

Alle søknader for siidaandeler og reinlag ferdigbehandlet

Alle godkjente søknader per 20. september er nå utbetalt. Totalt har 376 siidaandeler og tre reinlag mottatt tilskudd.

Publisert: 14.09.2022

"Mearka", nytt digitalt merkeregister for reinsdyr

Landbruksdirektoratet lanserer i dag appen Mearka som skal forenkle hverdagen for reindriftsnæringen. Med få klikk får alle oversikt over godkjente øremerker for reinsdyr i Norge.

Publisert: 14.09.2022

Mearka, ođđa digitála boazomearkaregistar

Eanandoallodirektoráhtta almmuha otne Mearka app:a mii galgá álkidahttit boazodoaluealáhusa árgabeaivvi. Moatti coahkkalemiin ožžot buohkat bajilgova buot dohkkehuvvon boazomearkkaid badjel Norggas.

Publisert: 12.09.2022

Behandling av restanser på reindriftsområdet

Det er nå iverksatt et prosjekt med sikte på behandling av utestående saker på reindriftsområdet i Troms og Finnmark.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet

Fant du det du lette etter?