Til hovedinnhold

Reindrift

Informasjon til forvaltningen om ordninger for reindrift og reindriftssrelaterte tema.

Statistikk

Reintall, rovvilttap, vederlag totalt, vederlag per årsverk, samt slaktevekt for okserein, simlerein og kalv.

Nyheter

Publisert: 02.10.2023

Søker ny oppsitter til Mollisjok fjellstue

Nåværende oppsitter på Mollisjok fjellstue tropper av, og det er behov for ny driver av fjellstua fra 1. januar 2024.

En geit og en sau på et jorde

Publisert: 07.09.2023

Foreløpige anslag for produksjonssvikt

Landbruksdirektoratet har innhentet prognoser for produksjonssvikt etter sommerens tørke og flom. Disse tilsier et omfang i overkant av 6600 søknader, og rundt 560 mill. kroner i tilskudd. Produsenter av korn og grovfôr er særlig berørt.

En geit og en sau på et jorde

Publisert: 01.09.2023

11 kommuner drar i gang jordvernstrategi i høst

Landbruksdirektoratet tildeler om lag en million kroner til 11 kommuner som sammen med ferske lokalpolitikere skal i gang med strategiarbeid i høst.

En geit og en sau på et jorde

Publisert: 24.08.2023

Slutt på ulovlig beiting i Russland

Det er strengt forbudt også for reinsdyr å krysse grensen til Russland. Landbruksdirektoratet oppgraderer nå grensegjerdet for å hindre ulovlig grensepassering.

Rapporter

Publisert: 27.03.2023

Årsrapport Reindriftens utviklingsfond RUF 2022

Årsrapporten inneholder resultater, vurderinger og regnskap sammenholdt med tidligere års regnskap.

Publisert: 12.12.2022

Gjennomgang av klassifiseringssystemet for reinsdyrslakt

Rapport fra arbeidsgruppe

Publisert: 06.12.2022

Totalregnskap for reindriftsnæringen

Regnskap 2021 og budsjett 2022

Publisert: 01.12.2022

Ressursregnskapet for reindriftsnæringen

For reindriftsåret 1. april 2021 – 31. mars 2022

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet

Fant du det du lette etter?