Til hovedinnhold

Reindrift

Informasjon til forvaltningen om ordninger for reindrift og reindriftssrelaterte tema.

Statistikk

Reintall, rovvilttap, vederlag totalt, vederlag per årsverk, samt slaktevekt for okserein, simlerein og kalv.

Rapporter

Publisert: 01.01.2021

Reindriftens arealbrukskart

Arealbrukskartet er kartfesting av reindriftens arealbruk. Her finner du informasjon om kartet og hva det kan brukes til.

Publisert: 15.12.2020

Totalregnskap for reindriftsnæringen

Regnskap 2019 og budsjett 2020

Nyheter

Publisert: 09.09.2021

Reindriftsforvaltningen under lupen

Landbruksdirektoratet har invitert statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag til et samarbeid for å se på hvordan forvaltningen løser sine oppgaver, med de ressurser og rammer som er stilt til disposisjon.

Publisert: 20.04.2021

Slaktetilskudd for all rein

Siidaandeler og reinlag kan nå søke slaktetilskudd på inntil 500 kroner per rein. Ordningen er en utvidelse av kalveslaktetilskuddet og omfatter all rein. 

Publisert: 18.03.2021

Landbruksdirektoratets årsrapport 2020

Arbeidshverdagen i 2020 var preget av covid-19-pandemien, også i Landbruksdirektoratet. Likevel leverte vi en stor bredde av tjenester med solid kvalitet, går det fram av årsrapporten fra annerledesåret 2020.

Publisert: 18.02.2021

Enighet om ny reindriftsavtale

Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) er enige om reindriftsavtale for 2021/2022. Avtalen har en ramme på 164,5 mill. kroner, det er en økning på 15 mill. kroner sammenlignet med nåværende avtale.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet

Fant du det du lette etter?