Til hovedinnhold

Skogbruk

Informasjon til forvaltningen om ordninger for skogbruk og skogbruksrelaterte tema.

Utdypende informasjon fra landbrukssidene:

Statistikk

Utviklingstrekk for tømmeravvirkning og -priser, skogkultur, skogfond, tilskudd, foryngelse og miljøhensyn, samt skogsveier.

Nyheter

Publisert: 04.06.2021

Barkbilleberedskapen styrkes

Store barkbilleangrep har de siste årene drept mye skog i deler av Europa, USA og Canada. Også i Norge øker bekymringen for et større utbrudd. Nå er både beredskapsplan og et nytt risikovarsel på plass.

Publisert: 03.06.2021

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2021

Skogeiere og sentrale aktører i skognæringen kan nå søke om ekstraordinært tilskudd til skogplanting.

Publisert: 18.03.2021

Landbruksdirektoratets årsrapport 2020

Arbeidshverdagen i 2020 var preget av covid-19-pandemien, også i Landbruksdirektoratet. Likevel leverte vi en stor bredde av tjenester med solid kvalitet, går det fram av årsrapporten fra annerledesåret 2020.

Publisert: 04.02.2021

Snøskader på skogen i flere fylker – men lite stormskader

I et møte med alle statsforvalterne har Landbruksdirektoratet fått et overblikk over snø- og stormskadene i skogen i januar. Statsforvalterne har innhentet opplysninger fra kommunene og næringsaktørene.

Trenger du hjelp?

Jobber du i kommunen

Ta kontakt med statsforvalteren. 

Jobber du hos statsforvalteren

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet. 

Telefon: 78 60 60 00

Send e-post

Finn en ansatt

Fant du det du lette etter?