Til hovedinnhold

Skogbruk

Informasjon til forvaltningen om ordninger for skogbruk og skogbruksrelaterte tema.

Statistikk

Utviklingstrekk for tømmeravvirkning og -priser, skogkultur, skogfond, tilskudd, foryngelse og miljøhensyn, samt skogsveier.

Nyheter

Publisert: 23.05.2023

Miljøinnsatsen i jordbruket intensiveres

I 2022 ble det gitt 785 mill. kroner i regionale miljøtilskudd til jordbruket. Tiltak for å redusere klimagassutslipp til luft, hindre avrenning til vann og skjøtte kulturlandskap har størst omfang. Flest tiltak gjennomføres i Viken og Innlandet.

Publisert: 15.05.2023

Satser på kartlegging av miljø i skog (MiS)

Landbruksdirektoratet arrangerte for første gang kartleggingskurs for skogbruksplanleggere i MiS. Målet med kurset er å gi en felles referanse for hvordan de ulike livsmiljøene ser ut, og unngå feilkilder ved kartlegging av natur.

Publisert: 17.04.2023

Nominér kandidater til Nasjonal jordvernpris innen 30. april

Den nasjonale jordvernprisen skal framheve og motivere til nyskapende tiltak og ble første gang utdelt i 2017. Landbruks- og matdepartementet har satt fristen for å fremme kandidater til årets jordvernpris til 30. april.

Publisert: 12.04.2023

Hogsten første kvartal 2023: Høyere priser og litt mindre volum

Innmålt hogstvolum etter 1. kvartal viser at avvirkninga så langt i år er på 3,1 millioner kubikkmeter. Dette er noe lavere enn på samme tidspunkt i fjor.

Rapporter

Publisert: 23.05.2022

Forvaltningsmodeller for sikringsskog mot naturfarer

Todelt målsetting om å ivareta både hensynet til samfunnssikkerheten og god forvaltning av skogressursen.

Trenger du hjelp?

Jobber du i kommunen

Ta kontakt med statsforvalteren. 

Jobber du hos statsforvalteren

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet. 

Telefon: 78 60 60 00

Send e-post

Finn en ansatt

Fant du det du lette etter?