Til hovedinnhold

Skogbruk

Informasjon til forvaltningen om ordninger for skogbruk og skogbruksrelaterte tema.

Statistikk

Utviklingstrekk for tømmeravvirkning og -priser, skogkultur, skogfond, tilskudd, foryngelse og miljøhensyn, samt skogsveier.

Nyheter

En geit og en sau på et jorde

Publisert: 07.09.2023

Foreløpige anslag for produksjonssvikt

Landbruksdirektoratet har innhentet prognoser for produksjonssvikt etter sommerens tørke og flom. Disse tilsier et omfang i overkant av 6600 søknader, og rundt 560 mill. kroner i tilskudd. Produsenter av korn og grovfôr er særlig berørt.

En geit og en sau på et jorde

Publisert: 01.09.2023

11 kommuner drar i gang jordvernstrategi i høst

Landbruksdirektoratet tildeler om lag en million kroner til 11 kommuner som sammen med ferske lokalpolitikere skal i gang med strategiarbeid i høst.

En geit og en sau på et jorde

Publisert: 23.08.2023

Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2023 er tildelt Skjolden beitelag

Prisen er tildelt Skjolden beitelag for deira arbeid og engasjement for kulturlandskapet i Mørkridsdalen.

En geit og en sau på et jorde

Publisert: 10.07.2023

Resultatkartlegging av foryngelse i skog

Det er tilfredsstillende foryngelse på omkring 80 prosent av hogstarealet. Dette er omtrent som for de ti siste årene, viser Resultatkartleggingen for 2022.

Rapporter

Publisert: 23.05.2022

Forvaltningsmodeller for sikringsskog mot naturfarer

Todelt målsetting om å ivareta både hensynet til samfunnssikkerheten og god forvaltning av skogressursen.

Trenger du hjelp?

Jobber du i kommunen

Ta kontakt med statsforvalteren. 

Jobber du hos statsforvalteren

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet. 

Telefon: 78 60 60 00

Send e-post

Finn en ansatt

Fant du det du lette etter?