Til hovedinnhold

Skogbruk

Informasjon til forvaltningen om ordninger for skogbruk og skogbruksrelaterte tema.

Statistikk

Utviklingstrekk for tømmeravvirkning og -priser, skogkultur, skogfond, tilskudd, foryngelse og miljøhensyn, samt skogsveier.

Nyheter

Publisert: 10.06.2022

Nå plantes det mye skog

Etter to år med pandemi og utfordringer med nok arbeidskraft, er skogplantingen tilbake i normalt gjenge. Utviklingen peker mot rekordhøyt plantetall for året som helhet.

Publisert: 31.05.2022

Skog kan sikre mot naturfarer

Skog kan i mange tilfeller erstatte sikringsinstallasjoner, og være et langt rimeligere alternativ. Skogsdrift, drevet på riktig måte, kan både være en fordel for sikringsfunksjonen og samtidig gi utbytte i form av tømmer.

Publisert: 19.05.2022

Utlyser FoU-midler til skogbruket

Skogbrukets utviklingsfond utlyser nå ca 4,4 mill. kroner til prosjekter som fremmer forskning, utvikling, informasjon og opplæring i skogbruket.

Publisert: 04.05.2022

Økt risiko for skogbranner

Landbruksdirektoratet har oppdatert sine råd for å unngå skogbranner etter en snøfattig vinter og lite nedbør denne våren. De store stormskadene i skogen i fjor høst forsterker også risikoen for skogbranner.

Trenger du hjelp?

Jobber du i kommunen

Ta kontakt med statsforvalteren. 

Jobber du hos statsforvalteren

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet. 

Telefon: 78 60 60 00

Send e-post

Finn en ansatt

Fant du det du lette etter?

Rapporter

Publisert: 23.05.2022

Forvaltningsmodeller for sikringsskog mot naturfarer

Todelt målsetting om å ivareta både hensynet til samfunnssikkerheten og god forvaltning av skogressursen.