Til hovedinnhold

Skogbruk

Informasjon til forvaltningen om ordninger for skogbruk og skogbruksrelaterte tema.

Statistikk

Utviklingstrekk for tømmeravvirkning og -priser, skogkultur, skogfond, tilskudd, foryngelse og miljøhensyn, samt skogsveier.

Nyheter

Publisert: 31.01.2023

Lite gjødsling av skog i 2022

Det ble gjødslet betydelig mindre skog i 2022 enn foregående år, som følge av mangel på gjødselvarer. Siden 2016 har gjødsling vært et av de prioriterte klimatiltakene i skog.

Publisert: 26.01.2023

Konsesjonsloven endret i 2017 – hva har skjedd etterpå

Antall bebygde eiendommer med konsesjonsplikt er redusert med åtte prosent. Antallet konsesjonssaker, både bebygde og ubebygde eiendommer, er likevel stabilt med omtrent 2500 saker i året. Rapporten er nå tilgjengelig.

Publisert: 10.01.2023

Nok et rekordår for hogst i 2022

Skogeierne solgte 11,63 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2022, viser tall fra Landbruksdirektoratet. Dette er tidenes høyeste avvirkning og 64 000 kubikkmeter mer enn i 2021 som også var et rekordår.

Publisert: 20.12.2022

4,6 mill. kroner til prosjekter i skogbruket

Utviklingsfondet for skogbruk har tildelt 4,6 millioner kroner til prosjekter i desember 2022. Det var 12 søkere som ble vurdert, og sju fikk tildelt midler.

Trenger du hjelp?

Jobber du i kommunen

Ta kontakt med statsforvalteren. 

Jobber du hos statsforvalteren

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet. 

Telefon: 78 60 60 00

Send e-post

Finn en ansatt

Fant du det du lette etter?

Rapporter

Publisert: 23.05.2022

Forvaltningsmodeller for sikringsskog mot naturfarer

Todelt målsetting om å ivareta både hensynet til samfunnssikkerheten og god forvaltning av skogressursen.