Til hovedinnhold

Skogbruk

Informasjon til forvaltningen om ordninger for skogbruk og skogbruksrelaterte tema.

Utdypende informasjon fra landbrukssidene:

Statistikk

Utviklingstrekk for tømmeravvirkning og -priser, skogkultur, skogfond, tilskudd, foryngelse og miljøhensyn, samt skogsveier.

Nyheter

Publisert: 07.01.2022

Nytt rekordår i skogen

Skogeierne solgte rekordhøye 11,6 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2021, viser tall fra Landbruksdirektoratet. Det er 3,5 prosent mer enn forrige rekord fra 2019. Tømmerets bruttoverdi er på over 5,4 milliarder kroner for skogeierne.

Publisert: 06.01.2022

Skogfond til opprydding av vindfall

Skogeier kan benytte skogfond til å dekke underskudd ved opprydding av vindfall dersom tiltaket er et skadeforebyggende tiltak eller nødvendig forarbeid for å sikre ny foryngelse i fortsettelsen.

Publisert: 15.12.2021

Tilskuddsordning for gjødsling av skog er evaluert

Evalueringen har vurdert ny kunnskap siden 2014 om effekter av gjødsling på klima, vannmiljø og naturmangfold, og har konkludert med at det ikke har kommet ny forskning som endrer tidligere anbefalinger.

Publisert: 29.11.2021

Oppfordrer til å ta ut skadet skog for å sikre verdiene

Foreløpige tall innrapportert til Landbruksdirektoratet tilsier at 1 mill. m3 eller mer har blåst ned under stormen 19. november. Dette tilsvarer i overkant av 10 prosent av de berørte fylkenes årlige avvirkning.

Trenger du hjelp?

Jobber du i kommunen

Ta kontakt med statsforvalteren. 

Jobber du hos statsforvalteren

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet. 

Telefon: 78 60 60 00

Send e-post

Finn en ansatt

Fant du det du lette etter?