Til hovedinnhold

Skogbruk

Informasjon til forvaltningen om ordninger for skogbruk og skogbruksrelaterte tema.

Utdypende informasjon fra landbrukssidene:

Statistikk

Utviklingstrekk for tømmeravvirkning og -priser, skogkultur, skogfond, tilskudd, foryngelse og miljøhensyn, samt skogsveier.

Nyheter

Publisert: 23.08.2021

Søk om midler til utviklingstiltak i skogbruket

Utviklingsfondet for skogbruket skal i år dele ut nær fem millioner kroner. Fristen for å levere skisser er 1. oktober.

Publisert: 23.06.2021

Stor fare for barkbilleangrep på Sørlandet og deler av Østlandet

Det er funnet svært mange biller lokalt i fangstfellene som er satt ut. Skogeierne i de utsatte områdene bør sjekke skogen sin.

Publisert: 04.06.2021

Barkbilleberedskapen styrkes

Store barkbilleangrep har de siste årene drept mye skog i deler av Europa, USA og Canada. Også i Norge øker bekymringen for et større utbrudd. Nå er både beredskapsplan og et nytt risikovarsel på plass.

Publisert: 03.06.2021

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2021

Skogeiere og sentrale aktører i skognæringen kan nå søke om ekstraordinært tilskudd til skogplanting.

Trenger du hjelp?

Jobber du i kommunen

Ta kontakt med statsforvalteren. 

Jobber du hos statsforvalteren

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet. 

Telefon: 78 60 60 00

Send e-post

Finn en ansatt

Fant du det du lette etter?

Rapporter

Publisert: 07.09.2021

Kartlegging av foryngelse og miljøhensyn ved hogst

Rapport 2020