Til hovedinnhold

Skogbruk

Informasjon til forvaltningen om ordninger for skogbruk og skogbruksrelaterte tema.

Statistikk

Utviklingstrekk for tømmeravvirkning og -priser, skogkultur, skogfond, tilskudd, foryngelse og miljøhensyn, samt skogsveier.

Nyheter

Publisert: 22.09.2022

Rydding av stormfelt skog pågår fortsatt

Stormen 19. november i 2021 rammet fylkene Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark hardt. Oppdaterte tall viser at om lag ni millioner trær blåste ned, som er vesentlig mer enn først antatt.

Publisert: 21.09.2022

Ny mobilapp effektiviserer skogforvaltningen

Landbruksdirektoratet har utviklet en ny kartbasert app for offentlig skogforvaltning. Appen SKART som ble tatt i bruk i august, forventes å gi stor effektiviseringsgevinst.

Publisert: 15.09.2022

16 kommuner får tilskudd til jordvernstrategi

Landbruksdirektoratet tildeler en mill. kroner til ni søkere, til sammen 16 kommuner, som nå skal utarbeide jordvernstrategier. Det har vært stor interesse for tilskuddet, og mange gode søknader.

Publisert: 25.08.2022

Har hentet ut over 1 mill m3 skog etter stormene

Totalt anslås det nå at rundt 2,3 mill. kubikkmeter skog ble skadet under stormene i november 21 og januar-februar 22. Til nå er vel 1 mill kubikkmeter hentet ut. Jobben fortsetter til snøen kommer.

Trenger du hjelp?

Jobber du i kommunen

Ta kontakt med statsforvalteren. 

Jobber du hos statsforvalteren

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet. 

Telefon: 78 60 60 00

Send e-post

Finn en ansatt

Fant du det du lette etter?

Rapporter

Publisert: 23.05.2022

Forvaltningsmodeller for sikringsskog mot naturfarer

Todelt målsetting om å ivareta både hensynet til samfunnssikkerheten og god forvaltning av skogressursen.

Publisert: 07.09.2021

Kartlegging av foryngelse og miljøhensyn ved hogst

Rapport 2020