Innmålingstidspunktet er grunnlag for statistikken. Innmålingen skjer ved mottak hos kjøper/forbrukende industri, og vil typisk være 2 – 8 uker etter at selve hogsten er utført.