Til hovedinnhold

Tømmeravvirkning og priser

Årlig og månedlig avvirkning og tømmerpriser på rundvirke levert til skogindustrien. Avvirkningsstatistikk for en måned publiseres normalt rundt den 10. måneden etter.

Innmålingstidspunktet er grunnlag for statistikken. Innmålingen skjer ved mottak hos kjøper/forbrukende industri, og vil typisk være 2 – 8 uker etter at selve hogsten er utført. 

Fant du det du lette etter?