Til hovedinnhold

Eiendom

Informasjon til forvaltningen om ordninger for eiendom og eiendomsrelaterte tema.

Jordvern

Det er et jordbrukspolitisk hovedmål å øke norsk matproduksjon. Kommunene har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven og jordloven.

Statistikk

Statistikk for omdisponerte areal, samt for naturskadeerstatning over tid, fordelt på skadeobjekt, fordelt på årsak og årlige utbetalinger.

Nyheter

Publisert: 26.01.2023

Konsesjonsloven endret i 2017 – hva har skjedd etterpå

Antall bebygde eiendommer med konsesjonsplikt er redusert med åtte prosent. Antallet konsesjonssaker, både bebygde og ubebygde eiendommer, er likevel stabilt med omtrent 2500 saker i året. Rapporten er nå tilgjengelig.

Publisert: 23.11.2022

Store investeringer i skogsveier siste årene

3345 km eldre veier er opprustet, og 1443 km nye skogsveier er bygget. Veiene har hatt en kostnad på 2,2 mrd. kroner, av dette er 870 mill. kroner tilskudd. Det er størst byggeaktivitet i Innlandet og Viken.

Publisert: 15.09.2022

16 kommuner får tilskudd til jordvernstrategi

Landbruksdirektoratet tildeler en mill. kroner til ni søkere, til sammen 16 kommuner, som nå skal utarbeide jordvernstrategier. Det har vært stor interesse for tilskuddet, og mange gode søknader.

Publisert: 11.08.2022

Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2022 er tildelt Nettverket Stange Vestbygd

Nettverket Stange Vestbygd har i mange år jobbet med å tilrettelegge for bruk av kulturlandskap, kulturminner og kulturhistorie i området.

Rapporter

Publisert: 13.01.2023

Konsesjonsloven i endring

Undersøkelse om konsekvenser av 2017-endringene i konsesjonsloven

Publisert: 01.07.2022

Konsesjonssaker der AS er erverver

Undersøkelse av perioden 2017 - 2021

Publisert: 30.05.2022

Kommunale og regionale virkemidler for jordvern

Bruken av ulike virkemidler lokalt og regionalt for å ivareta de viktigste jordbruksarealene

Publisert: 18.12.2020

Utredning av implementering av tilskudd til klimarådgivning i regionale miljøprogram

I jordbruksoppgjøret 2020 ble det bestemt at klimarådgivning skal innlemmes som tiltak i de regionale miljøprogrammene (RMP).

Trenger du hjelp?

Jobber du i kommunen

Ta kontakt med statsforvalteren. 

Jobber du hos statsforvalteren

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet.

Telefon: 78 60 60 00

Send e-post 

Finn en ansatt

Fant du det du lette etter?