Til hovedinnhold

Eiendom

Informasjon til forvaltningen om ordninger for eiendom og eiendomsrelaterte tema.

Jordvern

Det er et jordbrukspolitisk hovedmål å øke norsk matproduksjon. Kommunene har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven og jordloven.

Statistikk

Statistikk for omdisponerte areal, samt for naturskadeerstatning over tid, fordelt på skadeobjekt, fordelt på årsak og årlige utbetalinger.

Nyheter

Publisert: 23.04.2024

Kommuner kan nå søke tilskudd til å utarbeide jordvernstrategi

Som planmyndighet er kommunene helt sentrale i arbeidet med jordvern fremover. Nå kan kommunene søke tilskudd til arbeid med jordvernstrategi. I år ligger 1,87 mill. kroner i tilskuddspotten.

Publisert: 26.03.2024

Ny ordning for rydding av avfall etter flom

En ny tilskuddsordning for opprydding av avfall etter flomhendelsene i Sør-Norge i august 2023 er nå på plass.

Publisert: 27.02.2024

Ønsker kandidater til kulturlandskapsprisen 2024

Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen har blitt utdelt siden 2007. Målet med prisen er å øke kunnskapsnivået om kulturlandskapene og stimulere til å ta godt vare på de. Kandidater til årets pris kan nå nomineres.

Publisert: 02.02.2024

Utbygging av solkraft kan få store konsekvenser for landbruket

Storstilt utbygging av solkraft på landbruksarealer kan gi en utvikling som ikke er i tråd med landbrukspolitiske mål om økt matproduksjon og selvforsyning. Det har også potensielt svært negative konsekvenser for skogbruket og klimaforpliktelsene.

Rapporter

Publisert: 24.03.2023

Konsesjonsloven i endring

Undersøkelse om konsekvenser av 2017-endringene i konsesjonsloven

Publisert: 01.07.2022

Konsesjonssaker der AS er erverver

Undersøkelse av perioden 2017 - 2021

Publisert: 30.05.2022

Kommunale og regionale virkemidler for jordvern

Bruken av ulike virkemidler lokalt og regionalt for å ivareta de viktigste jordbruksarealene

Trenger du hjelp?

Jobber du i kommunen

Ta kontakt med statsforvalteren. 

Jobber du hos statsforvalteren

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet.

Telefon: 78 60 60 00

Send e-post 

Finn en ansatt

Fant du det du lette etter?