Til hovedinnhold

Eiendom

Informasjon til forvaltningen om ordninger for eiendom og eiendomsrelaterte tema.

Jordvern

Det er et jordbrukspolitisk hovedmål å øke norsk matproduksjon. Kommunene har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven og jordloven.

Statistikk

Statistikk for omdisponerte areal, samt for naturskadeerstatning over tid, fordelt på skadeobjekt, fordelt på årsak og årlige utbetalinger.

Nyheter

Publisert: 23.05.2023

Miljøinnsatsen i jordbruket intensiveres

I 2022 ble det gitt 785 mill. kroner i regionale miljøtilskudd til jordbruket. Tiltak for å redusere klimagassutslipp til luft, hindre avrenning til vann og skjøtte kulturlandskap har størst omfang. Flest tiltak gjennomføres i Viken og Innlandet.

Publisert: 17.04.2023

Nominér kandidater til Nasjonal jordvernpris innen 30. april

Den nasjonale jordvernprisen skal framheve og motivere til nyskapende tiltak og ble første gang utdelt i 2017. Landbruks- og matdepartementet har satt fristen for å fremme kandidater til årets jordvernpris til 30. april.

Publisert: 01.03.2023

Færre kommuner med boplikt

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at det er 41 kommuner i Norge som har lokal forskrift om boplikt per 1. mars 2023. Det har vært sterk nedgang etter 2008 da det var boplikt i 70 kommuner.

Publisert: 01.03.2023

Ønsker kandidater til kulturlandskapsprisen

Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen har blitt utdelt siden 2007. Kandidater til årets pris kan nå nomineres.

Rapporter

Publisert: 24.03.2023

Konsesjonsloven i endring

Undersøkelse om konsekvenser av 2017-endringene i konsesjonsloven

Publisert: 01.07.2022

Konsesjonssaker der AS er erverver

Undersøkelse av perioden 2017 - 2021

Publisert: 30.05.2022

Kommunale og regionale virkemidler for jordvern

Bruken av ulike virkemidler lokalt og regionalt for å ivareta de viktigste jordbruksarealene

Publisert: 18.12.2020

Utredning av implementering av tilskudd til klimarådgivning i regionale miljøprogram

I jordbruksoppgjøret 2020 ble det bestemt at klimarådgivning skal innlemmes som tiltak i de regionale miljøprogrammene (RMP).

Trenger du hjelp?

Jobber du i kommunen

Ta kontakt med statsforvalteren. 

Jobber du hos statsforvalteren

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet.

Telefon: 78 60 60 00

Send e-post 

Finn en ansatt

Fant du det du lette etter?