Til hovedinnhold

Eiendom

Informasjon til forvaltningen om ordninger for eiendom og eiendomsrelaterte tema.

Jordvern

Det er et jordbrukspolitisk hovedmål å øke norsk matproduksjon. Kommunene har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven og jordloven.

Statistikk

Statistikk for omdisponerte areal, samt for naturskadeerstatning over tid, fordelt på skadeobjekt, fordelt på årsak og årlige utbetalinger.

Nyheter

Publisert: 15.09.2022

16 kommuner får tilskudd til jordvernstrategi

Landbruksdirektoratet tildeler en mill. kroner til ni søkere, til sammen 16 kommuner, som nå skal utarbeide jordvernstrategier. Det har vært stor interesse for tilskuddet, og mange gode søknader.

Publisert: 11.08.2022

Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2022 er tildelt Nettverket Stange Vestbygd

Nettverket Stange Vestbygd har i mange år jobbet med å tilrettelegge for bruk av kulturlandskap, kulturminner og kulturhistorie i området.

Publisert: 21.03.2022

Omstilling blir stadig viktigere

– Vi må tilpasse oss klimaendringene, bidra til å ta bedre vare på produksjonsgrunnlaget og legge til rette for å kunne øke produksjonen og verdiskapningen fra landbruket på en mer bærekraftig måte.

Publisert: 18.03.2021

Landbruksdirektoratets årsrapport 2020

Arbeidshverdagen i 2020 var preget av covid-19-pandemien, også i Landbruksdirektoratet. Likevel leverte vi en stor bredde av tjenester med solid kvalitet, går det fram av årsrapporten fra annerledesåret 2020.

Rapporter

Publisert: 01.07.2022

Konsesjonssaker der AS er erverver

Undersøkelse av perioden 2017 - 2021

Publisert: 30.05.2022

Kommunale og regionale virkemidler for jordvern

Bruken av ulike virkemidler lokalt og regionalt for å ivareta de viktigste jordbruksarealene

Publisert: 18.12.2020

Utredning av implementering av tilskudd til klimarådgivning i regionale miljøprogram

I jordbruksoppgjøret 2020 ble det bestemt at klimarådgivning skal innlemmes som tiltak i de regionale miljøprogrammene (RMP).

Publisert: 28.02.2020

Nasjonalt program for jordhelse

Faggrunnlag og forslag til utvikling av tiltak og virkemidler for økt satsing på jordhelse.

Trenger du hjelp?

Jobber du i kommunen

Ta kontakt med statsforvalteren. 

Jobber du hos statsforvalteren

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet.

Telefon: 78 60 60 00

Send e-post 

Finn en ansatt

Fant du det du lette etter?