Til hovedinnhold

Eiendom

Informasjon til forvaltningen om ordninger for eiendom og eiendomsrelaterte tema.

Jordvern

Det er et jordbrukspolitisk hovedmål å øke norsk matproduksjon. Kommunene har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven og jordloven.

Statistikk

Statistikk for omdisponerte areal, samt for naturskadeerstatning over tid, fordelt på skadeobjekt, fordelt på årsak og årlige utbetalinger.

Nyheter

Publisert: 21.03.2022

Omstilling blir stadig viktigere

– Vi må tilpasse oss klimaendringene, bidra til å ta bedre vare på produksjonsgrunnlaget og legge til rette for å kunne øke produksjonen og verdiskapningen fra landbruket på en mer bærekraftig måte.

Publisert: 18.03.2021

Landbruksdirektoratets årsrapport 2020

Arbeidshverdagen i 2020 var preget av covid-19-pandemien, også i Landbruksdirektoratet. Likevel leverte vi en stor bredde av tjenester med solid kvalitet, går det fram av årsrapporten fra annerledesåret 2020.

Rapporter

Publisert: 30.05.2022

Kommunale og regionale virkemidler for jordvern

Bruken av ulike virkemidler lokalt og regionalt for å ivareta de viktigste jordbruksarealene

Publisert: 21.03.2022

Landbruksdirektoratets årsrapport 2021

Pandemien som slo inn over Norge våren 2020 fortsatte inn i 2021. Det påvirket både arbeidsliv og landbruksbasert næringsliv med strenge restriksjoner og inngripende tiltak.

Trenger du hjelp?

Jobber du i kommunen

Ta kontakt med statsforvalteren. 

Jobber du hos statsforvalteren

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet.

Telefon: 78 60 60 00

Send e-post 

Finn en ansatt

Fant du det du lette etter?