Til hovedinnhold

Eiendom

Informasjon til forvaltningen om ordninger for eiendom og eiendomsrelaterte tema.

Jordvern

Det er et jordbrukspolitisk hovedmål å øke norsk matproduksjon. Kommunene har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven og jordloven.

Statistikk

Statistikk for omdisponerte areal, samt for naturskadeerstatning over tid, fordelt på skadeobjekt, fordelt på årsak og årlige utbetalinger.

Nyheter

Publisert: 29.11.2023

Høye fangster av granbarkbille i 2023

Fangstene av stor granbarkbille gikk i år opp i alle fylker med unntak av Vestfold og Nordland. De regionene som har særlig høye billetall er Akershus og Oslo, Buskerud og Oppland.

Publisert: 16.11.2023

Svak kornsesong – lite mathvete

Prognosen fra november tilsier at kornavlingene blir 43 prosent lavere enn fjoråret – som var et rekordår. Andelen med matkvalitet er i år den laveste siden 2011.

Publisert: 26.10.2023

Nordmenn er villig til å betale for åpent jordbrukslandskap

70 prosent av Norges befolkning er positive til at det legges mer vekt på virkemidler som støtter landskapsestetikk, naturmangfold og kulturarv.

Publisert: 24.10.2023

Lyser ut 16 mill. kroner til kompetanse- og næringsutvikling

Landbruksdirektoratet lyser ut 16 millioner kroner til prosjekter for kompetanse- og næringsutvikling i landbruket. Frist for å søke er 20. november.

Rapporter

Publisert: 24.03.2023

Konsesjonsloven i endring

Undersøkelse om konsekvenser av 2017-endringene i konsesjonsloven

Publisert: 01.07.2022

Konsesjonssaker der AS er erverver

Undersøkelse av perioden 2017 - 2021

Publisert: 30.05.2022

Kommunale og regionale virkemidler for jordvern

Bruken av ulike virkemidler lokalt og regionalt for å ivareta de viktigste jordbruksarealene

Publisert: 18.12.2020

Utredning av implementering av tilskudd til klimarådgivning i regionale miljøprogram

I jordbruksoppgjøret 2020 ble det bestemt at klimarådgivning skal innlemmes som tiltak i de regionale miljøprogrammene (RMP).

Trenger du hjelp?

Jobber du i kommunen

Ta kontakt med statsforvalteren. 

Jobber du hos statsforvalteren

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet.

Telefon: 78 60 60 00

Send e-post 

Finn en ansatt

Fant du det du lette etter?